MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ DOBROVOLNÉ VÝUKY PRO STUDENTY MATURITNÍCH ROČNÍKŮ OD 11. 5. 2020

V následujících bodech je shrnuto hygienické zabezpečení dobrovolné výuky pro studenty maturitních ročníků od 11. 5. 2020. Informace budou vyvěšeny ve vestibulu školy.

  • Větrání každou hodinu minimíálně na pět minut, bude mít na starosti každý pedagog, který povede vyučování. Pokud bude hezké počasí může se větrat nepřetržitě.
  • Třídní učitelé maturitních ročníků seznámí žáky s tím, že po vstupu do školy se doporučuje umýt si ruce a je nutnost použít dezinfekci na ruce z vestibulu nebo na WC.
  • Žáci se nesmí shlukovat ani před školou ani ve škole, je nutno zachovávat dvoumetrové rozestupy.
  • Výuka může probíhat ve skupinách do 15 osob na  jednu třídu (včetně učitele) při zachování rozsazení žáků po jednom do lavic. V tomto případě může výuka probíhat bez použití roušky.
  • Žáci i učitelé roušku musí používat ve společných prostorách. Při individuálních konzultacích (v našem případě zejména u konzultací a realizací maturitních prací) a při nemožnosti zachovat rozestup se  doporučuje skupina do pěti žáků a je povinné nosit roušku.
  • Škola nemá povinnost zajistit roušky, ale bude mít určitou rezervní zásobu.
  • Žáci mají povinnost mít minimálně dvě roušky na den a sáček do kterého si použitou roušku uloží.
  • Prostor, kde probíhá výuka, bude alespoň jednou denně dezinfikován.
  • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Třídní učitelé rozešlou žákům formulář, který podepíší a odevzdají jak žáci, tak vyučující rizikové skupiny. Čestné prohlášení odevzdají žáci svému vyučujícímu, který s nimi bude vykonávat první konzultaci. Vyučující je pak odevzdá ve sborovně.
  • Ubytování bude poskytnuto na nutnou dobu v případech, kdy nelze pravidelně dojíždět. Žáci, kteří budou mít o ubytování zájem to nahlásí na DM a svému třídnímu učiteli dopředu a též odevzdají druhý výtisk formuláře čestného prohlášení na DM. Ubytování i výuka bude bez zajištění stravování. V případě akutního projevu respiračního onemocnění bude ubytování i výuka pro takto postiženého žáka v co nejkratší možné době ukončeno.

Mgr. Otakar Novák, v.r., ředitel školy