MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO STUDENTY 4. ROČNÍKŮ Z 20. 4. 2020

Ředitelství školy zveřejňuje harmonogram činností a organizaci nejdůležitějších akcí do konce školního roku 2019/2020. Ten může být upřesněn po vyhlášení aktuálního harmonogramu maturitních zkoušek ministerstvem školství.

Aktuální harmonogram z ministerstva je na stránce MŠMT:
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
pdfzakonc135-2020.pdf
doc zakonc135-2020.docx


DOMOV MLÁDEŽE

Žáci 4. ročníků v době maturitních zkoušek mohou být individuálně ubytovaní na nezbytně dlouhou dobu za poměrnou částku 50,- Kč. Peníze nebudou vybírány v hotovosti, ale budou odečteny z vyúčtování za měsíc červenec 2020. Předpokladem pro umožnění ubytování je přespání mezi didaktickými testy a den před ústní a praktickou maturitní zkouškou obojí platí pouze pro žáky s komplikovanou dopravou. Kuchyně a jídelna je do konce školního roku mimo provoz, stravování si žáci zajistí individuálně.


MATURITNÍ ROČNÍKY

V pondělí 20. 4. 2020 od 9.00 proběhla ve sborovně porada vedení školy s vedoucími maturitních prací. Týkatla serozsahu a formy upravené praktické maturitní práce (rozsah a forma prezentace práce, materiál realizace práce, komunikace mezi studenty a vedoucím práce, komunikace mezi vedoucím práce a oponentem, mezi studentem a oponentem). Vedoucí prací zašlou řediteli školy upravené zadání (téma, rozsah, materiál), aby bylo možno připravit nové protokoly.

V termínu 11. - 19. 5. 2020 budou studentům umožněny individuální konzultace s vyučujícími maturitních předmětů. Studenti budou pozváni podle oborů. Studenti ve skupinách do pěti žáků budou obcházet jednotlivé vyučující a probírat s nimi své práce nebo konzultovat maturitní učivo.

Oficiální konzultace a důležité termíny                 

 • pondělí 11. 5. 2020 -  konzultace studentů oborů grafický design a multimediální tvorba;
 • úterý 12. 5. 2020 -  konzultace stuentů oborů průmyslový design a keramický design;
 • pokud bude třeba více dnů ke konzultacím případně k realizacím, dohodnou se studenti s vyučujícími individuálně, ale tak aby byly zachovány malé skupiny (maximálně 5 konzultujících) u realizací nebo konzultací; termíny bude navrhovat vyučující po dohodě se žákem;
 • středa 20. 5. 2020 - odevzdání maturitních prací a uzavření klasifikace 4. ročníků;
 • 20. - 22. 5. 2020 - instalace maturitních prací (z důvodu prací v přízemí školy budou práce instalovány v 1. patře zrekonstruované přístavby (kreslírny, chodby);
 • 21. 5. 2020 - klasifikační pedagogická rada 4. ročníků, tisk vysvědčení za 4. ročník (předání proběhne u maturit); ti, kteří nebudou mít úspěšně uzavřený 4. ročník (neprospívající, neklasifikovaní), budou neprodleně informováni; porady se zúčastní třídní učitelé a vedoucí praktických prací (třídní učitelé si zajistí od ostatních vyučujících klasifikaci jednotlivých předmětů a informace k nim);
 • zkušební maturitní místnost bude připravena z důvodu přestavby v učebně č. 76 nebo 74, ve sborovně bude zázemí pro maturanty;
 • 25. 5. - 29. 5. 2020 - předmaturitní volno;
 • 1. 6. 2020 budou pravděpodobně probíhat didaktické testy z AJ a MAT;
 • 2. 6. 2020 bude pravděpodobně probíhat didaktický test z ČJ;
 • 8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oborů grafický design a keramický design;
 • 15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oborů multimediální tvorba a průmyslový design;
 • předání maturitních vysvědčení proběhne pravděpodobně individuálně ve středu 24. 6. 2020.

Uvedené termíny se mohou měnit v závislosti na vývoji koronavirové epidemie a po zveřejnění metodiky MŠMT.