MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2020

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Z 26. 3. 2020

Na základě množících se dotazů dotazů sděluji návrhy předané MŠMT ohledně ukončení školního roku a maturit. Zatím Jedná se o návrhy a připravuje se definitivní stanovisko, které v případě maturit (po schválení senátem) bude uzákoněno.

Možné scénáře:
  • Varianta 1
    Škola je je otevřena od 1. 6. 2020 - maturity budou probíhat nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Nebudou písemné slohové práce z ČJ A CJ. Didaktické testy budou vyhodnocovat samotné školy, ne cermat, který dá pouze podklady. Praktické zkoušky proběhnou ve zjednodušeném režimu a rozsahu, který upraví ředitel školy, v případě že není možné realizovat maturitní zkoušku v původní podobě.
  • Varianta 2
    Škola nebude otevřena do 1. 6. 2020 - maturitní vysvědčení bude vystaveno na základě studijních výsledků žáka v posledních třech klasifikačních obdobích, tedy 1. pololetí 3. ročníku, 2. pololetí. 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku. V případě žáků 4. ročníků v tomto případě nebude hodnocení na konci druhého pololetí podmínkou pro připuštění k maturitní či závěrečné zkoušce. Zda vysvědčení bude vůbec vydáno, bude řešit MŠMT v následujících týdnech. V současné době pracují maturanti podle pokynů svých vyučujících.

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy