MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

Důležité informace k nové maturitě jsou na www.novamaturita.cz. Další aktuality k maturitní zkoušce v tomto školním roce budou postupně zveřejňovány. Seznam četby pro maturitní zkoušku 1019/2020 je zveřejněn ZDE.

Vzhledem k epidemii koronaviru odkazujeme na aktuální informace MŠMT ze dne 23. 3. 2020 na stránkách ministerstva:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

Z prohlášení ministra školství vyplývá, že termíny, které jsou uvedeny v našem rozpisu maturit, tj. písemné práce, didaktické testy, odevzdání maturitních prací atd., neplatí. O dalších změnách budeme informovat.

Seznam četby k maturitní zkoušce 2020
Maturitní a volitelné předměty k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020
Aktuální informace k ukončení školního roku 2019/2020 a k maturitním zkouškám 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2020

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Z 26. 3. 2020

Na základě množících se dotazů dotazů sděluji návrhy předané MŠMT ohledně ukončení školního roku a maturit. Zatím Jedná se o návrhy a připravuje se definitivní stanovisko, které v případě maturit (po schválení senátem) bude uzákoněno.

Možné scénáře:
 • Varianta 1
  Škola je je otevřena od 1. 6. 2020 - maturity budou probíhat nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Nebudou písemné slohové práce z ČJ A CJ. Didaktické testy budou vyhodnocovat samotné školy, ne cermat, který dá pouze podklady. Praktické zkoušky proběhnou ve zjednodušeném režimu a rozsahu, který upraví ředitel školy, v případě že není možné realizovat maturitní zkoušku v původní podobě.
 • Varianta 2
  Škola nebude otevřena do 1. 6. 2020 - maturitní vysvědčení bude vystaveno na základě studijních výsledků žáka v posledních třech klasifikačních obdobích, tedy 1. pololetí 3. ročníku, 2. pololetí. 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku. V případě žáků 4. ročníků v tomto případě nebude hodnocení na konci druhého pololetí podmínkou pro připuštění k maturitní či závěrečné zkoušce. Zda vysvědčení bude vůbec vydáno, bude řešit MŠMT v následujících týdnech. V současné době pracují maturanti podle pokynů svých vyučujících.

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

KOMISE PRO MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM OBDOBÍ

TŘÍDA 4.G - termín 20. - 25. 5. 2019

Předseda:
 MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: Ing. Jaroslava Bínová
Třídní učitel: PhDr. Iva Vágnerová
Vedoucí pedagog oboru: Mgr. Marta Kotková
Český jazyk a literatura: HOD PhDr. Iva Vágnerová, PŘ Mgr. Milan Vágner
Anglický jazyk: HOD PhDr. Iva Vágnerová, PŘ Mgr. Markéta Kuthanová
Dějiny výtvarné kultury: ZK Mgr. Milan Vágner, PŘ Mgr. Drahomíra Bočanová
Vedoucí odborné maturitní práce odpovědný za praktickou maturitní zkoušku: Mgr. Marta Kotková
Oponent odborné maturitní práce: Alena Kissová (4. G)

TŘÍDA 4.DK - termín 20. - 25. 5. 2019

Předseda:
 MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: Ing. Jaroslava Bínová
Třídní učitel: Ing. Marcela Pánková
Vedoucí pedagog oboru: uč. Jan Vančura (4.K), uč. David Stankuš (4.D)
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, Mgr. Milan Vágner
Anglický jazyk: HOD Mgr. Markéta Kuthanová, PŘ PhDr. Iva Vágnerová
Dějiny výtvarné kultury: Mgr. Milan Vágner, Mgr. Drahomíra Bočanová
Technologie:  ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ uč. Jan Vančura
Vedoucí odborné maturitní práce odpovědný za praktickou maturitnízkoušku: akad. sochař Jiří Fuchs
Oponent odborné maturitní práce: akad. sochař Miroslav Oliva

TŘÍDA 2.T 25. 5. 2019

Předseda: MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: Ing. Jaroslava Bínová
Třídní učitel: Ing. Marcela Pánková
Technologie:  ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ uč. Jan Vančura

TŘÍDA 4. M 27. - 31. 5. 2019
Předseda: MgA. Jan Bobáň
Místopředseda: Mgr. Otakar Novák
Třídní učitel: Mgr. Ludmila Krůčková
Vedoucí pedagog oboru: uč. Libor Hošek
Technologie: ZK uč. Libor Hošek, PŘ Mgr. Marta Kotková
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, PŘ Mgr. Milan Vágner
Anglický jazyk: HOD PhDr. Iva Vágnerová, Ing. Jiří Kokeš 
Dějiny výtvarné kultury: ZK Mgr. Milan Vágner, PŘ Mgr. Otakar Novák
Technologie:  ZK Libor Hošek, PŘ Mgr. Marta Kotková
Vedoucí odborné maturitní práce odpovědný za praktickou maturitní zkoušku: Mgr Jan Mála, MgA. Václav Kupský
Oponent odborné maturitní práce: MgA. Václav Kupský, Mgr. Jan Mála

MATURITNÍ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Podmínky ukončení vzdělávání

 • Vzdělávání na všech výtvarných oborech je ukončeno maturitní zkouškou. Ta se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě povinné části maturitní zkoušky.
 • Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika. Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.
 • Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Žák koná zkoušku praktickou, která má formu odborné maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, a dvě zkoušky ústní, a to z dějin výtvarné kultury a technologie příslušného oboru.

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020 Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Žák si vybere 20 titulů, z toho:

 • minimálně 2 díla do konce 18. století
 • minimálně 3 literární díla světové a české literatury do konce 19. století
 • minimálně 4 literární díla světové literaturay20. a 21. století
 • minimálně 5 literárních děl české literatury 20. a 21. století
 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama

Světová a česká literatura do konce 18. století

 • Boccaccio, G. - Dekameron
 • Moliére - Tartuffe; Lakomec
 • Shakespeare, W. - Hamlet, Othello
 • Sofokles - Král Oidipus

Světová literatura 19. století

 • Balzac, H. de - Otec Goriot
 • Baudelaire, Ch. - Květy zla
 • Dostojevskij, F. M. - Zločin a trest
 • Goethe, J. W. - Utrpení mladého Werthera
 • Gogol, N. V. - Revizor
 • Hugo, V. - Bídníci
 • Poe, E. A. - Černý kocour, Havran
 • Puškin, A. S. - Evžen Oněgin
 • Tolstoj, L. N. - Anna Karenina
 • Wilde, O. - Obraz Doriana Graye
 • Zola, E. - Zabiják

Česká literatura 19. století

 • Erben, K. J. - Kytice
 • Borovský, K. H. - Tyrolské elegie
 • Jirásek, A. - Psohlavci
 • Mácha, K. H. - Máj, Marinka
 • Mrštíkovi, A. a V. - Maryša
 • Neruda, J -  Povídky malostranské
 • Němcová, B. - Divá Bára
 • Rais, K. V. - Kalibův zločin
 • Světlá, K. - Frantina
 • Vrchlický, J. - Selské balady

Světová literatura 20. a 21. století

 • Coelho, P. - Alchymista
 • Fitzgerald, F. S. - Velký Gatsby
 • Hemingway, E. - Stařec a moře
 • Márquez, G. G. - Láska za časů cholery
 • Moravia, A. - Horalka
 • Muramaki, H. - Kafka na pobřeží
 • Orwell, G. - Farma zvířat, 1984
 • Rolland, R. - Petr a Lucie
 • Saint- Exupery, de A. - Malý princ
 • Schlink, B. - Předčítač
 • Shaw, G. B. - Pygmalion
 • Steinbek, J. - O myších a lidech
 • Styron, W. - Sophiina volba
 • Zusak, M. - Zlodějka knih

Česká literatura 20. a 21. století

 • Andronikova, H. - Zvuk slunečních hodin
 • Čapek, K. - Matka, Bílá nemoc
 • Dyk, V. - Krysař
 • Havel, V. - Odcházení, Audience
 • Hájíček, J. - Selské baroko
 • Havlíček, J. - Petrolejové lampy
 • Hrabal, B. - Postřižiny; Ostře sledované vlaky
 • Jirotka, Z. - Saturnin
 • Kafka, F. -  Proměna
 • Kundera, M. - Žert
 • Mornštajnová, A. - Hana
 • Lustig, A. - Dita Saxová
 • Nezval, V. - Edison, Manon Lascaut
 • Otčenášek, J. - Romeo, Julie a tma
 • Pavel, O. - Smrt krásných srnců
 • Poláček, K. - Bylo nás pět
 • Seifert J. - Na vlnách T.S.F.
 • Soukupová, P. - Zmizet
 • Šabach, P.- Občanský průkaz
 • Škvorecký, J. - Prima sezóna
 • Topol, J. - Miluju tě k zbláznění
 • Tučková, K. - Žítkovské bohyně
 • Vančura, V. - Rozmarné léto
 • Viewegh, M. - Báječná léta pod psa

V Bechyni dne 30. 9. 2019

Mgr. Ludmila Krůčková
Schválil: Mgr. Otakar Novák, ředitel školy, v.r.

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ MZ 2020 V JARNÍM OBDOBÍ MZ 2019/2020

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2019 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 02. 12. 2019 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 18. 12. 2019 - nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému;
 • 02. 01. 2020 - termín zahájení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odeslání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 02 - 15. 01. 2020 - období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat k výběrové zkoušce Matematika+;
 • 15. 01. 2020 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS) písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období;
 • 31. 03. 2020 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 31. 03. 2020 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • 01. 04. - 10. 06. 2020 - období, kdy se mohou konatpraktické a písemné zkoušky profilové části (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 08. 04 a 30. 04. 2020 - období, kdy se budou konat písemné práce SČ MZ (konkrétní termíny budou stanoveny JZS);
 • 04. - 06. 05. 2020 - období, kdy se budou konat didaktické testy SČ MZ (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 06. - 07. 05. 2020 - období pro konání výběrové zkoušky Matematika+;
 • 15. 05. 2020 - termín uvolnění výsledků didaktických testů;
 • 15. - 29. 5. 2020 - termín uvolnění výsledků písemných prací;
 • 16. 05 - 10. 06. 2020 - období konání ústních maturitních zkoušek SČ a profilových zkoušek konaných formouústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou (termín určí ŘŠ);
 • 19. 05 - 12. 06. 2020 - uvolnění maturitních vysvědčení pro tisk ve škole, vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání všech výsledků za danou třídu školy (termín předání vysvědčení určí ŘŠ);
 • 15. 06. 2020 - uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ; žáci je obdrží prostřednictvím VPŽ nebood ŘŠ bez zbytečného odkladu;
 • 04. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konané formou didaktického testu nebo písemné práce;
 • 30. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.