MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Důležité informace k nové maturitě jsou na www.novamaturita.cz. Další aktuality k maturitní zkoušce v tomto školním roce budou postupně zveřejňovány. Seznam četby pro maturitní zkoušku 1020/2021 je zveřejněn ZDE.

Vzhledem k epidemii koronaviru odkazujeme na aktuální informace MŠMT ze dne 23. 3. 2020 na stránkách ministerstva:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni. O dalších změnách budeme informovat.

Seznam četby k maturitní zkoušce 2021
Orientační kalendář maturitních zkoušek v jarním období školního roku 2020/2021
 

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 Z ČESKÉHO JAZYKA

Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla)

Světová:
01. Homér - Odyssea (7. stol. př. n. l.)

02. Aisópos - Bajky (6. stol. př. n. l.)
03. Alighieri - Božská komedie (1307 - 1321)
04. Petrarca - Zpěvník (1327 - 1370)
05. Boccaccio - Dekameron (1348 - 1363)
06. Shakespeare - Romeo a Julie (1595)
07. Shakespeare - Hamlet (1600 - 1601)
08. Shakespeare - Král Lear (1605 - 1606)
09. Moliére - Lakomec (1668)
10. Goethe - Utrpení mladého Werthera (1774)
Česká:
11. První staroslověnská legenda o sv. Václavu (pol. 10. stol.)

12. Hus - Knížky o svatokupectví (1413)
13. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce (1623)

2. Světová a česká literatura 19. století (minimálně 3 literární díla)
Světová:
14. Puškin - Evževn Oněgin (1823 - 1831)

15. Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži (1831)
16. Gogol - Revizor (1836)
17. Poe - Havran (1845)
18. Dumas st.- Hrabě Monte Christo (1845 -1846)
19. Hugo - Bídníci (1862)
20. Balzac - Otec Goriot (1835)
21. Baudelaire - Květy zla (1857)
22. Dostojevskij - Zločin a trest (1866)
23. Tolstoj - Anna Karenina (1878)
24. Wilde - Obraz Doriana Graye (1891)
Česká:
25. Mácha - Máj (1836)
26. Čelakovský - Ohlas písní českých (1839)
27. Tyl - Strakonický dudák (1847)
28. Erben - Kytice z pověstí národních (1853)
29. Erben - Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)
30. Havlíček - Král Lávra (1854)
31. Němcová - Babička (1855)
32. Němcová - Divá Bára (1856)
33. Neruda - Povídky malostranské (1878)
34. Neruda - Balady a romance (1883)
35. Vrchlický - Noc na Karlštejně (1884)
36. Jirásek - F. L. Věk (1888 - 1906)
37. Čech - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století (1889)
38. Sova - Z mého kraje (1892)
39. Klostermann - V ráji šumavském (1893)
40. Mrštíkové - Maryša (1894)

3. Světová literatura 20. a 21. století (minimálně 4 literární díla)
41. London - Volání divočiny (1903)
42. London - Bílý tesák (1906)
43. Kafka - Proměna (1912)
44. Shaw - Pygmalion (1912)
45. London - Tulák po hvězdách (1915)
46. Barbusse - Oheň (1916)
47. Rolland - Petr a Lucie (1920)
48. Remarque - Na západní frontě klid (1928)
49. Remarque - Tři kamarádi (1938)
50. Steinbeck- Hrozny hněvu (1939)
51. Exupéry - Malý princ (1943)
52. Orwell - Farma zvířat (1945)
53. Prévert - Slova (1946)
54. Hemingway - Stařec a moře (1952)
55. Steinbeck - Na východ od ráje (1952)
56. Nabokov - Lolita (1955)
57. Moravia - Horalka (1957)
58. Heller - Hlava XXII (1961)
59. Kesey - Vyhoďme ho z kola ven (1962)
60. Styron - Sophiina volba (1979)
61. Eco - Jméno růže (1980)

4. Česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 literárních děl)
62. Bezruč - Slezské písně (1909)
63. Dyk - Krysař (1915)
64. Čapek - R.U.R. (1920)
65. Šrámek - Měsíc nad řekou (1922)
66. Wolker - Těžká hodina (1922)
67. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 - 1923)
68. Vančura - Rozmarné léto (1926)
69. Nezval - Edison (1928)
70. Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník (1933)
71. Havlíček - Petrolejové lampy (1935)
72. Čapek - Bílá nemoc (1937)
73. Čapek - Matka (1938)
74. Bass - Cirkus Humberto (1941)
75. Kainar - Nové mýty (1946)
76. Poláček - Bylo nás pět (posmrtně 1946)
77. Otčenášek - Romeo, Julie a tma (1958)
78. Škvorecký - Zbabělci (1958)

79. Hrabal - Ostře sledované vlaky (1965)
80. Skácel - Smuténka (1965)
81. Kundera - Žert (1967)
82. Páral - Milenci a vrazi (1969)
83. Hrabal - Postřižiny (1970)
84. Pavel - Smrt krásných srnců (1971)
85. Škvorecký - Tankový prapor (1971)
86. Kryl - Kníška Karla Kryla (1972)
87. Hrabal - Slavnosti sněženek (1978)
88. Pavel - Zlatí úhoři (1991)
89. Viewegh - Báječná léta pod psa (1992)
90. Šabach - Hovno hoří (1994)
91. Viewegh - Účastníci zájezdu (1996)

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ MZ 2021 V JARNÍM OBDOBÍ MZ ŠR 2020/2021

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2020 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 02. 12. 2019 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 18. 12. 2020 - nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému;
 • 02. 01. 2021 - termín zahájení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odeslání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 02 - 15. 01. 2021 - období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat k výběrové zkoušce Matematika+;
 • 15. 01. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS) písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období;
 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • 01. 04. - 10. 06. 2021 - období, kdy se mohou konat praktické a písemné zkoušky profilové části (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 08. 04 a 30. 04. 2021 - období, kdy se budou konat písemné práce SČ MZ (konkrétní termíny budou stanoveny JZS);
 • 04. - 06. 05. 2021 - období, kdy se budou konat didaktické testy SČ MZ (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 06. - 07. 05. 2020 - období pro konání výběrové zkoušky Matematika+;
 • 15. 05. 2020 - termín uvolnění výsledků didaktických testů;
 • 15. - 29. 5. 2020 - termín uvolnění výsledků písemných prací;
 • 16. 05 - 10. 06. 2020 - období konání ústních maturitních zkoušek SČ a profilových zkoušek konaných formouústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou (termín určí ŘŠ);
 • 19. 05 - 12. 06. 2020 - uvolnění maturitních vysvědčení pro tisk ve škole, vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání všech výsledků za danou třídu školy (termín předání vysvědčení určí ŘŠ);
 • 15. 06. 2020 - uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ; žáci je obdrží prostřednictvím VPŽ nebood ŘŠ bez zbytečného odkladu;
 • 04. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konané formou didaktického testu nebo písemné práce;
 • 30. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.