MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

Důležité informace k nové maturitě jsou na www.novamaturita.cz. Další aktuality k maturitní zkoušce v tomto školním roce budou postupně zveřejňovány. Seznam četby pro maturitní zkoušku 1019/2020 je zveřejněn ZDE.

Vzhledem k epidemii koronaviru odkazujeme na aktuální informace MŠMT ze dne 23. 3. 2020 na stránkách ministerstva:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

Z prohlášení ministra školství vyplývá, že termíny, které jsou uvedeny v našem rozpisu maturit, tj. písemné práce, didaktické testy, odevzdání maturitních prací atd., neplatí. O dalších změnách budeme informovat.

Ústní maturitní zkoušky 2020 (8. - 12. a 15. - 19. 6. 2020)
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2020 v jarním termínu 1. - 2. 6. 2020
Termíny maturitních zkoušek 2020 v jarním období školního roku 2019/2020
Hygienické zabezpečení dobrovolné výuky pro studenty maturitních ročníků od 11. 5. 2020
Vyhláška MŠMT o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním roce 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020
Aktuální informace pro studenty 4. ročníků z 20. 4. 2020
Seznam četby k maturitní zkoušce 2020
Maturitní a volitelné předměty k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020
Aktuální informace k ukončení školního roku 2019/2020 a k maturitním zkouškám 2020

Orientační kalendář maturitních zkoušek v jarním období školního roku 2019/2020
 

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

Ředitel školy stanovil termíny ústních maturitních zoušek na období od 8. do 19. 6. 2020. Složení maturitních komisí bylo stanoveno takto:

TŘÍDY 4.G A 4.K
Termín: 8. - 12. 6. 2020
Předseda: MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: Mgr. Otakar Novák
Třídní učitelé: Mgr. Marta Kotková (4.G), uč. Jan Vančura (4.K)
Vedoucí učitelé oboru:
Mgr. Marta Kotková (Grafický design), uč. Jan Vančura (Keramický design)
Český jazyk a literatura:
HOD Mgr. Ludmila Krůčková, přísedící Mgr. Miloš Smetana
Anglický jazyk:
HOD Mgr. Bc. Markéta Kuthanová, přísedící PhDr. Iva Vágnerová
Dějiny výtvarné kultury:
ZK Mgr. Drahomíra Bočanová, PŘ Mgr. Milan Vágner (4.G)
ZK Mgr. Milan Vágner, PŘ Mgr. Drahomíra Bočanová (4.K)
Technologie:
ZK BcA. Libor Hošek, PŘ Mgr. Marta Kotková (4.G)
ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ uč. Jan Vančura (4.K)
Vedoucí odborné maturitní práce (odpovědný za praktickou maturitní zkoušku):
Mgr. Marta Kotková (4.G)
uč. Jan Vančura (4.K)
Oponent odborné maturitní práce:
Mgr. Eva Lišková, uč. Alena Kissová (4.G)
ak.soch. Miroslav Oliva (4.K)
 

TŘÍDY 4.M a 4.D
Termín: 15. - 19. 6. 2020
Předseda: MgA. Jan Bobáň
Místopředseda: Ing. Jaroslava Bínová
Vedoucí pedagogové oboru: BcA. Libor Hošek (Multimediální tvorba), uč. David Stankuš (Průmyslový design)
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, přísedící Mgr. Miloš Smetana
Anglický jazyk: HOD Mgr. Bc. Markéta Kuthanová, přísedící Ing. Jiří Kokeš
Dějiny výtvarné kultury:
ZK Mgr. Drahomíra Bočanová, PŘ Mgr. Milan Vágner (4.M)
ZK Mgr. Milan Vágner, PŘ Mgr. Drahomíra Bočanová (4.D)
Technologie:
ZK BcA. Libor Hošek, PŘ Mgr. Jan Mála (4.M)
ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ uč. Jan Vančura (4.D)
Vedoucí odborné maturitní práce (odpovědný za praktickou maturitní zkoušku):
Mgr. Jan Mála, Mgr. Jan Martinec (4.M)
ak.soch. Miroslav Oliva (4.D)
Oponent odborné maturitní práce:
Mgr. Jan Mála, Mgr. Jan Martinec (4.M)
ak.soch. Jiří Fuchs (4.D)

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ 2020 V JARNÍM TERMÍNU

V tabulkách uvádíme rozmístění zadavatelů při písemných zkouškách společné části maturitní zoušky ve školním roce 2019/2020 v jarním termínu 1. - 2. 6. 2020.

PONDĚLÍ 1. 6. 2020
Náhradník - zadavatel: Ing. Jaroslava Bínová

UČEBNY 50 51 52 53 54 56
ZADAVATEL Mgr. Bočanová Mgr. Vaněk Mgr. Kotková Ing. Pánková Mgr. Brázdová uč. Hrdinková
ZKOUŠKA ANJ
(did.test)
ANJ
(did.test)
ANJ
(did. test)
ANJ
(did. test SPUO-3-A)
ANJ
(did. test SP-2)
MAT
ČAS 13.00-15.05 13.00-15.05 13.00-15.05 13.00-16.20 14.05-16.20 08.00-10.15


ÚTERÝ 2. 6. 2020
Náhradník - zadavatel: Ing.Marcela Pánková

UČEBNY 50 51 52 53 54
ZADAVATEL Mgr. Bočanová Mgr. Vaněk Mgr. Kotková Ing. Bínová Mgr. Brázdová
ZKOUŠKA CJL
(did. test)
CJL
(did. test)
CJL
(did. test)
CJL
(didakt. test
SPUO-3-A)
CJL
(didakt. test
SP-2)
ČAS 08.00 - 09.30 08.00 - 09.30 08.00 - 09.00 08.00 - 10.45 08.00 - 10.45

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2020

Ve středu 6. 5. 2020 zveřejnilo MŠMT ČR termíny maturitních zkoušek v jarním termínu školního roku 2019/2020. Jsou následující:

 • pondělí 1. 6. 2020 - didaktický test z anglického jazyka a matematiky;
 • úterý 2. 6. 2020 - didaktický test z českého jazyka a literatury a ruského jazyka;
 • písemné práce jsou ve školním roce 2019/2020 zrušeny;
 • termíny ústních maturitních zkoušek určí ředitel školy;
 • další informace naleznete na www.msmt.cz.

HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ DOBROVOLNÉ VÝUKY PRO STUDENTY MATURITNÍCH ROČNÍKŮ OD 11. 5. 2020

V následujících bodech je shrnuto hygienické zabezpečení dobrovolné výuky pro studenty maturitních ročníků od 11. 5. 2020. Informace budou vyvěšeny ve vestibulu školy.

 • Větrání každou hodinu minimíálně na pět minut, bude mít na starosti každý pedagog, který povede vyučování. Pokud bude hezké počasí může se větrat nepřetržitě.
 • Třídní učitelé maturitních ročníků seznámí žáky s tím, že po vstupu do školy se doporučuje umýt si ruce a je nutnost použít dezinfekci na ruce z vestibulu nebo na WC.
 • Žáci se nesmí shlukovat ani před školou ani ve škole, je nutno zachovávat dvoumetrové rozestupy.
 • Výuka může probíhat ve skupinách do 15 osob na  jednu třídu (včetně učitele) při zachování rozsazení žáků po jednom do lavic. V tomto případě může výuka probíhat bez použití roušky.
 • Žáci i učitelé roušku musí používat ve společných prostorách. Při individuálních konzultacích (v našem případě zejména u konzultací a realizací maturitních prací) a při nemožnosti zachovat rozestup se  doporučuje skupina do pěti žáků a je povinné nosit roušku.
 • Škola nemá povinnost zajistit roušky, ale bude mít určitou rezervní zásobu.
 • Žáci mají povinnost mít minimálně dvě roušky na den a sáček do kterého si použitou roušku uloží.
 • Prostor, kde probíhá výuka, bude alespoň jednou denně dezinfikován.
 • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Třídní učitelé rozešlou žákům formulář, který podepíší a odevzdají jak žáci, tak vyučující rizikové skupiny. Čestné prohlášení odevzdají žáci svému vyučujícímu, který s nimi bude vykonávat první konzultaci. Vyučující je pak odevzdá ve sborovně.
 • Ubytování bude poskytnuto na nutnou dobu v případech, kdy nelze pravidelně dojíždět. Žáci, kteří budou mít o ubytování zájem to nahlásí na DM a svému třídnímu učiteli dopředu a též odevzdají druhý výtisk formuláře čestného prohlášení na DM. Ubytování i výuka bude bez zajištění stravování. V případě akutního projevu respiračního onemocnění bude ubytování i výuka pro takto postiženého žáka v co nejkratší možné době ukončeno.

Mgr. Otakar Novák, v.r., ředitel školy

VYHLÁŠKA MŠMT O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020 ZE DNE 27. 4. 2020

V úterý 27. 4. 2020 zveřejnilo MŠMT Vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. ploletí školního roku 2019/2020. Její znění naleznete na: http://www.msmt.cz/file/52751/

V souvislosti s tím, že se šíří různé mýty a nepodložené informace ohledně otevírání škol, odkazujeme na web MŠMT:
http://www.msmt.cz/myty-kolem-maturit-a-otevirani-skol

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO STUDENTY 4. ROČNÍKŮ Z 20. 4. 2020

Ředitelství školy zveřejňuje harmonogram činností a organizaci nejdůležitějších akcí do konce školního roku 2019/2020. Ten může být upřesněn po vyhlášení aktuálního harmonogramu maturitních zkoušek ministerstvem školství.

Aktuální harmonogram z ministerstva je na stránce MŠMT:
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
pdfzakonc135-2020.pdf
doc zakonc135-2020.docx


DOMOV MLÁDEŽE

Žáci 4. ročníků v době maturitních zkoušek mohou být individuálně ubytovaní na nezbytně dlouhou dobu za poměrnou částku 50,- Kč. Peníze nebudou vybírány v hotovosti, ale budou odečteny z vyúčtování za měsíc červenec 2020. Předpokladem pro umožnění ubytování je přespání mezi didaktickými testy a den před ústní a praktickou maturitní zkouškou obojí platí pouze pro žáky s komplikovanou dopravou. Kuchyně a jídelna je do konce školního roku mimo provoz, stravování si žáci zajistí individuálně.


MATURITNÍ ROČNÍKY

V pondělí 20. 4. 2020 od 9.00 proběhla ve sborovně porada vedení školy s vedoucími maturitních prací. Týkatla serozsahu a formy upravené praktické maturitní práce (rozsah a forma prezentace práce, materiál realizace práce, komunikace mezi studenty a vedoucím práce, komunikace mezi vedoucím práce a oponentem, mezi studentem a oponentem). Vedoucí prací zašlou řediteli školy upravené zadání (téma, rozsah, materiál), aby bylo možno připravit nové protokoly.

V termínu 11. - 19. 5. 2020 budou studentům umožněny individuální konzultace s vyučujícími maturitních předmětů. Studenti budou pozváni podle oborů. Studenti ve skupinách do pěti žáků budou obcházet jednotlivé vyučující a probírat s nimi své práce nebo konzultovat maturitní učivo.

Oficiální konzultace a důležité termíny                 

 • pondělí 11. 5. 2020 -  konzultace studentů oborů grafický design a multimediální tvorba;
 • úterý 12. 5. 2020 -  konzultace stuentů oborů průmyslový design a keramický design;
 • pokud bude třeba více dnů ke konzultacím případně k realizacím, dohodnou se studenti s vyučujícími individuálně, ale tak aby byly zachovány malé skupiny (maximálně 5 konzultujících) u realizací nebo konzultací; termíny bude navrhovat vyučující po dohodě se žákem;
 • středa 20. 5. 2020 - odevzdání maturitních prací a uzavření klasifikace 4. ročníků;
 • 20. - 22. 5. 2020 - instalace maturitních prací (z důvodu prací v přízemí školy budou práce instalovány v 1. patře zrekonstruované přístavby (kreslírny, chodby);
 • 21. 5. 2020 - klasifikační pedagogická rada 4. ročníků, tisk vysvědčení za 4. ročník (předání proběhne u maturit); ti, kteří nebudou mít úspěšně uzavřený 4. ročník (neprospívající, neklasifikovaní), budou neprodleně informováni; porady se zúčastní třídní učitelé a vedoucí praktických prací (třídní učitelé si zajistí od ostatních vyučujících klasifikaci jednotlivých předmětů a informace k nim);
 • zkušební maturitní místnost bude připravena z důvodu přestavby v učebně č. 76 nebo 74, ve sborovně bude zázemí pro maturanty;
 • 25. 5. - 29. 5. 2020 - předmaturitní volno;
 • 1. 6. 2020 budou pravděpodobně probíhat didaktické testy z AJ a MAT;
 • 2. 6. 2020 bude pravděpodobně probíhat didaktický test z ČJ;
 • 8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oborů grafický design a keramický design;
 • 15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oborů multimediální tvorba a průmyslový design;
 • předání maturitních vysvědčení proběhne pravděpodobně individuálně ve středu 24. 6. 2020.

Uvedené termíny se mohou měnit v závislosti na vývoji koronavirové epidemie a po zveřejnění metodiky MŠMT.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2020

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY Z 26. 3. 2020

Na základě množících se dotazů dotazů sděluji návrhy předané MŠMT ohledně ukončení školního roku a maturit. Zatím Jedná se o návrhy a připravuje se definitivní stanovisko, které v případě maturit (po schválení senátem) bude uzákoněno.

Možné scénáře:
 • Varianta 1
  Škola je je otevřena od 1. 6. 2020 - maturity budou probíhat nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Nebudou písemné slohové práce z ČJ A CJ. Didaktické testy budou vyhodnocovat samotné školy, ne cermat, který dá pouze podklady. Praktické zkoušky proběhnou ve zjednodušeném režimu a rozsahu, který upraví ředitel školy, v případě že není možné realizovat maturitní zkoušku v původní podobě.
 • Varianta 2
  Škola nebude otevřena do 1. 6. 2020 - maturitní vysvědčení bude vystaveno na základě studijních výsledků žáka v posledních třech klasifikačních obdobích, tedy 1. pololetí 3. ročníku, 2. pololetí. 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku. V případě žáků 4. ročníků v tomto případě nebude hodnocení na konci druhého pololetí podmínkou pro připuštění k maturitní či závěrečné zkoušce. Zda vysvědčení bude vůbec vydáno, bude řešit MŠMT v následujících týdnech. V současné době pracují maturanti podle pokynů svých vyučujících.

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

MATURITNÍ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Podmínky ukončení vzdělávání

 • Vzdělávání na všech výtvarných oborech je ukončeno maturitní zkouškou. Ta se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě povinné části maturitní zkoušky.
 • Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika. Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.
 • Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Žák koná zkoušku praktickou, která má formu odborné maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, a dvě zkoušky ústní, a to z dějin výtvarné kultury a technologie příslušného oboru.

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020 Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Žák si vybere 20 titulů, z toho:

 • minimálně 2 díla do konce 18. století
 • minimálně 3 literární díla světové a české literatury do konce 19. století
 • minimálně 4 literární díla světové literaturay20. a 21. století
 • minimálně 5 literárních děl české literatury 20. a 21. století
 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama

Světová a česká literatura do konce 18. století

 • Boccaccio, G. - Dekameron
 • Moliére - Tartuffe; Lakomec
 • Shakespeare, W. - Hamlet, Othello
 • Sofokles - Král Oidipus

Světová literatura 19. století

 • Balzac, H. de - Otec Goriot
 • Baudelaire, Ch. - Květy zla
 • Dostojevskij, F. M. - Zločin a trest
 • Goethe, J. W. - Utrpení mladého Werthera
 • Gogol, N. V. - Revizor
 • Hugo, V. - Bídníci
 • Poe, E. A. - Černý kocour, Havran
 • Puškin, A. S. - Evžen Oněgin
 • Tolstoj, L. N. - Anna Karenina
 • Wilde, O. - Obraz Doriana Graye
 • Zola, E. - Zabiják

Česká literatura 19. století

 • Erben, K. J. - Kytice
 • Borovský, K. H. - Tyrolské elegie
 • Jirásek, A. - Psohlavci
 • Mácha, K. H. - Máj, Marinka
 • Mrštíkovi, A. a V. - Maryša
 • Neruda, J -  Povídky malostranské
 • Němcová, B. - Divá Bára
 • Rais, K. V. - Kalibův zločin
 • Světlá, K. - Frantina
 • Vrchlický, J. - Selské balady

Světová literatura 20. a 21. století

 • Coelho, P. - Alchymista
 • Fitzgerald, F. S. - Velký Gatsby
 • Hemingway, E. - Stařec a moře
 • Márquez, G. G. - Láska za časů cholery
 • Moravia, A. - Horalka
 • Muramaki, H. - Kafka na pobřeží
 • Orwell, G. - Farma zvířat, 1984
 • Rolland, R. - Petr a Lucie
 • Saint- Exupery, de A. - Malý princ
 • Schlink, B. - Předčítač
 • Shaw, G. B. - Pygmalion
 • Steinbek, J. - O myších a lidech
 • Styron, W. - Sophiina volba
 • Zusak, M. - Zlodějka knih

Česká literatura 20. a 21. století

 • Andronikova, H. - Zvuk slunečních hodin
 • Čapek, K. - Matka, Bílá nemoc
 • Dyk, V. - Krysař
 • Havel, V. - Odcházení, Audience
 • Hájíček, J. - Selské baroko
 • Havlíček, J. - Petrolejové lampy
 • Hrabal, B. - Postřižiny; Ostře sledované vlaky
 • Jirotka, Z. - Saturnin
 • Kafka, F. -  Proměna
 • Kundera, M. - Žert
 • Mornštajnová, A. - Hana
 • Lustig, A. - Dita Saxová
 • Nezval, V. - Edison, Manon Lascaut
 • Otčenášek, J. - Romeo, Julie a tma
 • Pavel, O. - Smrt krásných srnců
 • Poláček, K. - Bylo nás pět
 • Seifert J. - Na vlnách T.S.F.
 • Soukupová, P. - Zmizet
 • Šabach, P.- Občanský průkaz
 • Škvorecký, J. - Prima sezóna
 • Topol, J. - Miluju tě k zbláznění
 • Tučková, K. - Žítkovské bohyně
 • Vančura, V. - Rozmarné léto
 • Viewegh, M. - Báječná léta pod psa

V Bechyni dne 30. 9. 2019

Mgr. Ludmila Krůčková
Schválil: Mgr. Otakar Novák, ředitel školy, v.r.

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ MZ 2020 V JARNÍM OBDOBÍ MZ 2019/2020

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2019 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 02. 12. 2019 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 18. 12. 2019 - nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému;
 • 02. 01. 2020 - termín zahájení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odeslání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 02 - 15. 01. 2020 - období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat k výběrové zkoušce Matematika+;
 • 15. 01. 2020 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS) písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období;
 • 31. 03. 2020 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 31. 03. 2020 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • 01. 04. - 10. 06. 2020 - období, kdy se mohou konatpraktické a písemné zkoušky profilové části (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 08. 04 a 30. 04. 2020 - období, kdy se budou konat písemné práce SČ MZ (konkrétní termíny budou stanoveny JZS);
 • 04. - 06. 05. 2020 - období, kdy se budou konat didaktické testy SČ MZ (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 06. - 07. 05. 2020 - období pro konání výběrové zkoušky Matematika+;
 • 15. 05. 2020 - termín uvolnění výsledků didaktických testů;
 • 15. - 29. 5. 2020 - termín uvolnění výsledků písemných prací;
 • 16. 05 - 10. 06. 2020 - období konání ústních maturitních zkoušek SČ a profilových zkoušek konaných formouústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou (termín určí ŘŠ);
 • 19. 05 - 12. 06. 2020 - uvolnění maturitních vysvědčení pro tisk ve škole, vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání všech výsledků za danou třídu školy (termín předání vysvědčení určí ŘŠ);
 • 15. 06. 2020 - uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ; žáci je obdrží prostřednictvím VPŽ nebood ŘŠ bez zbytečného odkladu;
 • 04. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konané formou didaktického testu nebo písemné práce;
 • 30. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.