SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SUPŠ Bechyně vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga na plný pracovná úvazek ve školním roce 2019/2020. Zájemci o zaměstnání zasílejte životopis na adresu:
zastupce@supsbechyne.cz

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY  


135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Blanka Bohdanová - herečka, malířka, výtvarnice
  Galerie Galvína Bechyně, 6. 4. - 31. 5. 2019
 • Výstava Střepy a střípky
  Městské muzeum Bechyně 7. 3.- 16. 6. 2019


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2018

MATURITNÍ ZKOUŠKY TŘÍD 4.G (GRAFICKÝ DESIGN) A 4.DK (PRŮMYSLOVÝ A KERAMICKÝ DESIGN) 21. - 24. 5. 2018

Předseda: MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: PaedDr. Jiří Novotný
Třídní učitel: Mgr. Bočanová Drahomíra (4. G), uč. Jitka Hrdinková (4.DK)
Vedoucí pedagog oboru: Mgr. Marta Kotková (4. G), akad. sochař Fuchs (4. D), uč. Jan Vančura
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, PhDr. Iva Vágnerová
Anglický jazyk: HOD PhDr. Iva Vágnerová, Ing. Jiří Kokeš 
Ruský jazyk: HOD Mgr. Pavlína Novotná, Mgr. Drahomíra Bočanová
Dějiny výtvarné kultury: ZK Mgr. Drahomíra Bočanová, PŘ PaedDr. Jiří Novotný (4.DK)
Dějiny výtvarné kultury: ZK PaedDr. Jiří Novotný, PŘ Mgr.. Drahomíra Bočanová, (4. G)
Technologie:  ZK Libor Hošek, PŘ Mgr. Marta Kotková (4. G)
                        ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ akad. socha Miroslav Oliva (4.DK) 
Vedoucí odborné maturitní práce (odpovědný za prakt. mat. zk.): Mgr. Marta Kotková (4. G), akad. sochař Miroslav Oliva (4.DK)
Oponent odborné maturitní práce: Alena Kissová (4. G), akad. sochař Jiří Fuchs (4. D) uč. Vančura (4. K)

21.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 17 15 30 45
Babická Jana Z P C       P A           P D       P T       P O         Po VV
Bečková Eliška Z   P C       P A           P D       P T       P O       Po VV
Hadová Miroslava Z     P C       P A           P D       P T       P O     Po VV
Kotálová Pavlína Z       P C       P A           P D       P T       P O   Po VV
Martínek Miroslav Z         P C       P A           P D       P T       P O Po VV

 

22.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30
Matějka Marek P C         P A           P D         P T         P O           Po VV
Nešpůrková Barbora   P C         P P           P D         P T         P O         Po VV
Pavlovcová Klára     P C         P A           P D         P T         P O       Po VV
Soldátová Aneta       P C         P A           P D         P T         P O     Po VV
Široká Tereza         P C         P A           P D         P T         P O   Po VV
Voštová Dana           P C         P A           P D         P T         P O Po VV

 

23.5.1208 7.45 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15
Khakimova Ramina Z P C       P R           P D       P T       P O         Po VV
Talanova Viktoriya Z   P C       P R           P D       P T       P O       Po VV
Křemenová Monika Z     P C       P A           P D       P T       P O     Po VV
Lukáč Michal Z       P C       P A           P D       P T       P O   Po VV
Matoušová Iveta Z         P C       P A           P D       P T       P O Po VV

 

24.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30
Podlahová Tereza P C   P A   P D   P T         P O   Po VV ZP
Kučerová Marie   P C   P A   P D   P T         P O Po VV ZP
Zielinková Jaroslava     P C         P D                 Po VV ZP
Kovářová Dominika                       P T           Po VV ZP

Legenda:
Z - slavnostní zahájení
P - příprava
C - český jazyk a literatura
A - anglický jazyk
R - ruský jazyk
D - dějiny výtvarné kultury
T - technologie
O - obhajoba maturitní práce
Po - porada zkušební komise
VV - vyhlášení výsledků
ZP - závěrečná porada zkušební komise

Jazyky: příprava 20 nimut, zkoušení 15 minut + 5 minut hodnocení
DVK, Technologie a obhajoba maturitních prací: 15 minut
Žák s hodnocením SPUO má na přípravu 5 minut navíc

MATURITNÍ ZKOUŠKY TŘÍDY 4.M (OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA) 28 - 29. 5. 2018

Předseda: MgA. Jan Mahr
Místopředseda: Mgr. Otakar Novák
Třídní učitel: Ing. Jaroslava Bínová
Vedoucí pedagog oboru: uč. Libor Hošek
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, Mgr. Milan Vágner
Anglický jazyk: HOD PhDr. Iva Vágnerová, Mgr. Markéta Kuthanová 
Dějiny výtvarné kultury: ZK Milan Vágner, PŘ Mgr. Otakar Novák
Technologie: ZK Libor Hošek, PŘ Mgr. Jan Mála 
Vedoucí odborné maturitní práce (odpovědný za prakt. mat. zk.): Libor Hošek
Oponent odborné maturitní práce: Mgr. Jan Mála, MgA. Monika Brkalová

28.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17
Kainarbekova Gulnaz Z P C       P A       P
11.45

D

            P T         P O         Po VV
Kizilova Marina Z   P C       P A       P D             P T         P O       Po VV
Drncová Lenka Z     P C       P A       P D             P T         P O     Po VV
Kolářová Julie Z       P C       P A       P D             P T         P O   Po VV
Kráslová tereza Z         P C       P
do 12.00

 
    P D             P T         P O Po VV
Filipová Aneta Z                                               P T           Po VV

 

29.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30
Lněníčková Kristýna P C       P A                 P D       P T       P O         Po VV ZP
Mašek Šimon   P C       P A                 P D       P T       P O       Po VV ZP
Mráček Jiří     P C       P A                 P D       P T       P O     Po VV ZP
Šlechtová Magdaléna       P C       P A                 P D       P T       P O   Po VV ZP
Tuháček Jan         P C       P A                 P D       P T       P O Po VV ZP
Sfferlová Veronika                     P
11.15
A                                       Po VV ZP
Žirovnická Nikola                       P
11.35
A                                     Po VV ZP

Legenda:
Z - slavnostní zahájení
P - příprava
C - český jazyk a literatura
A - anglický jazyk
D - dějiny výtvarné kultury
T - technologie
O - obhajoba maturitní práce
Po - porada zkušební komise
VV - vyhlášení výsledků
ZP - závěrečná porada zkušební komise

Jazyky: příprava 20 nimut, zkoušení 15 minut + 5 minut hodnocení
DVK, Technologie a obhajoba maturitních prací: 15 minut
Žák s hodnocením SPUO má na přípravu 5 minut navíc