SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


TŘÍDNÍ SCHŮZKY 27. 4. 2019

 • Sobota 27. 4. 2019, 9.00 - 12.00
  Více ZDE

SBÍRKA PRO ROLNIČKU

 • Bechyně 8. 4. 2019
  Vybráno krásných 9.051,- Kč

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Blanka Bohdanová - herečka, malířka, výtvarnice
  Galerie Galvína Bechyně, 6. 4. - 31. 5. 2019
 • Výstava Střepy a střípky
  Městské muzeum Bechyně 7. 3.- 16. 6. 2019
 • Miroslav Oliva a Dana Malá
  Muzeum berounské keramiky 7. 3. - 28. 4. 2019


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

Písemné zkoušky společné části MZ 2018 v jarním období

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ V JARNÍM OBDOBÍ 2018

Všichni žáci s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzašším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý ns čase jejího zahájení.

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy
v učebně
Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky Ukončení zkoušky
v učebně
11. 4. 2018 CJL písemná práce 12.00 12.35 14.05 14.10

2. 5. 2018
 
MAT didaktický test 8.00 8.15 10.00 10.05
ANJ písemná práce 12.15 12.30 13.30 13.35
RUJ písemná práce 14.45 15.00 16.00 16.05

3. 5. 2018
 
CJL didaktický test 8.00 8.15 9.15 9.20
FRJ písemná práce 11.00 11.15 12.15 12.20
NEJ písemná práce 11.00 11.15 12.15 12.20
SPJ písemná práce 11.00 11.15 12.15 12.20
RUJ didaktický test 13.00 13.15 15.05 15.104. 5. 2018

 

ANJ didaktický test 8.00 8.15 10.05 10.10
FRJ didaktický test 12.15 12.30 14.20 14.25
NEJ didaktický test 12.15 12.30 14.20 14.25
SPJ didaktický test 12.15 12.30 14.20 14.25
9. 5. 2018 MAT+ didaktický test 10.00 10.15 12.45 12.50

Písemné zkoušky společné části MZ 2018 v jarním období - SPUO

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ V JARNÍM OBDOBÍ 2018

Všichni žáci s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzašším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý ns čase jejího zahájení.
3) Ve smyslu přílohy č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy
v učebně
Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky Ukončení zkoušky
v učebně
11. 4. 2018 CJL písemná práce 12.00 12.35 14.30 14.35

2. 5. 2018
 
MAT didaktický test 8.00 8.15 10.30 10.35
ANJ písemná práce 12.15 12.30 13.45 13.50
RUJ písemná práce 14.45 15.00 16.15 16.203. 5. 2018

 

CJL didaktický test 8.00 8.15 9.30 9.35
FRJ písemná práce 11.00 11.15 12.30 12.35
NEJ písemná práce 11.00 11.15 12.30 12.35
SPJ písemná práce 11.00 11.15 12.30 12.35
RUJ didaktický test 13.00 13.15 15.35 15.40

4. 5. 2018
 
ANJ didaktický test 8.00 8.15 10.35 10.40
FRJ didaktický test 12.15 12.30 14.50 14.55
NEJ didaktický test 12.15 12.30 14.50 14.55
SPJ didaktický test 12.15 12.30 14.50 14.55
9. 5. 2018 MAT+ didaktický test 10.00 10.15 12.25 13.30

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

Důležité informace k nové maturitě jsou na www.novamaturita.cz. Další aktuality k maturitní zkoušce v tomto školním roce budou postupně zveřejňovány. Seznam četby pro maturitní zkoušku 1018/2019 je zveřejněn ZDE

Seznam četby 2019
Maturitní a volitelné předměty k maturitní zkoušce ve školním roce 2018/2019
Složení komisí v jarním termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019


Harmonogram ústních maturitních zkoušek 2019 v jarním období - bude aktualizován do 20. 4. 2019
Písemné zkoušky 2019 v jarním období - budou aktualizovány do 31. 1. 2019
Písemné zkoušky 2019 v jarním období - SPUO - budoy aktualizovány do 31. 1. 2019

KOMISE PRO MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM OBDOBÍ

TŘÍDA 4.G - termín 20. - 25. 5. 2019

Předseda:
 MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: Ing. Jaroslava Bínová
Třídní učitel: PhDr. Iva Vágnerová
Vedoucí pedagog oboru: Mgr. Marta Kotková
Český jazyk a literatura: HOD PhDr. Iva Vágnerová, PŘ Mgr. Milan Vágner
Anglický jazyk: HOD PhDr. Iva Vágnerová, PŘ Mgr. Markéta Kuthanová
Dějiny výtvarné kultury: ZK Mgr. Milan Vágner, PŘ Mgr. Drahomíra Bočanová
Vedoucí odborné maturitní práce odpovědný za praktickou maturitní zkoušku: Mgr. Marta Kotková
Oponent odborné maturitní práce: Alena Kissová (4. G)

TŘÍDA 4.DK - termín 20. - 25. 5. 2019

Předseda:
 MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: Ing. Jaroslava Bínová
Třídní učitel: Ing. Marcela Pánková
Vedoucí pedagog oboru: uč. Jan Vančura (4.K), uč. David Stankuš (4.D)
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, Mgr. Milan Vágner
Anglický jazyk: HOD Mgr. Markéta Kuthanová, PŘ PhDr. Iva Vágnerová
Dějiny výtvarné kultury: Mgr. Milan Vágner, Mgr. Drahomíra Bočanová
Technologie:  ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ uč. Jan Vančura
Vedoucí odborné maturitní práce odpovědný za praktickou maturitnízkoušku: akad. sochař Jiří Fuchs
Oponent odborné maturitní práce: akad. sochař Miroslav Oliva

TŘÍDA 2.T 25. 5. 2019

Předseda: MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: Ing. Jaroslava Bínová
Třídní učitel: Ing. Marcela Pánková
Technologie:  ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ uč. Jan Vančura

TŘÍDA 4. M 27. - 31. 5. 2019
Předseda: MgA. Jan Bobáň
Místopředseda: Mgr. Otakar Novák
Třídní učitel: Mgr. Ludmila Krůčková
Vedoucí pedagog oboru: uč. Libor Hošek
Technologie: ZK uč. Libor Hošek, PŘ Mgr. Marta Kotková
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, PŘ Mgr. Milan Vágner
Anglický jazyk: HOD PhDr. Iva Vágnerová, Ing. Jiří Kokeš 
Dějiny výtvarné kultury: ZK Mgr. Milan Vágner, PŘ Mgr. Otakar Novák
Technologie:  ZK Libor Hošek, PŘ Mgr. Marta Kotková
Vedoucí odborné maturitní práce odpovědný za praktickou maturitní zkoušku: Mgr Jan Mála, MgA. Václav Kupský
Oponent odborné maturitní práce: MgA. Václav Kupský, Mgr. Jan Mála

MATURITNÍ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Podmínky ukončení vzdělávání

 • Vzdělávání na všech výtvarných oborech je ukončeno maturitní zkouškou. Ta se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě povinné části maturitní zkoušky.
 • Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika. Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.
 • Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Žák koná zkoušku praktickou, která má formu odborné maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, a dvě zkoušky ústní, a to z dějin výtvarné kultury a technologie.

 

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019 Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Žák si vybere 20 titulů, z toho:

 • minimálně 2 díla do konce 18. století
 • světová a česká literatura do konce 19. století - minimálně 3 literární díla
 • světová literatura 20. a 21. století - minimálně 4 literární díla
 • česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl
 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama

Světová a česká literatura do konce 18. století

 • Boccaccio, G. - Dekameron
 • Dalimilova kronika
 • Defoe, D. - Robinson Crusoe
 • Moliére - Tartuffe; Lakomec
 • Shakespeare, W. - Hamlet, Othello, Romeo a Julie
 • Sofokles - Král Oidipus, Antigona

Světová literatura 19. století

 • Balzac, H. de - Otec Goriot
 • Baudelaire, Ch. - Květy zla
 • Dickens, Ch. - Oliver Twist
 • Dostojevskij, F. M. - Zločin a trest
 • Goethe, J. W. - Utrpení mladého Werthera
 • Gogol, N. V. - Revizor
 • Hugo, V. - Bídníci, Chrám Matky Boží v Paříži
 • Poe, E. A. - Černý kocour
 • Puškin, A. S. - Evžen Oněgin
 • Tolstoj, L. N. - Anna Karenina
 • Wilde, O. - Obraz Doriana Graye
 • Zola, E. - Zabiják

Česká literatura 19. století

 • Bezruč, P. - Slezské písně
 • Čech, S. - Epochální výlet pna Broučka , tentokráte do XV. století
 • Erben, K. J. - Kytice
 • Havlíček Borovský, K. - Tyrolské elegie
 • Jirásek, A. - Psohlavci
 • Mácha, K. H. - Máj, Marinka
 • Mrštíkovi, A. a V. - Maryša
 • Neruda, J -  Povídky malostranské
 • Němcová, B. - Divá Bára, Babička
 • Rais, K. V. - Kalibův zločin
 • Světlá, K. - Frantina, Kříž u potoka
 • Tyl, J. K. - Strakonický dudák
 • Vrchlický, J. - Selské balady

Světová literatura 20. a 21. století

 • Coelho, P. - Alchymista
 • Fitzgerald, F. S. - Velký Gatsby
 • Hemingway, E. - Stařec a moře, Sbohem, armádo
 • Márquez, G. G. - Láska za časů cholery
 • Moravia, A. - Horalka
 • Muramaki, H. - Kafka na pobřeží
 • Nabokov, V. - Lolita
 • Orwell, G. - Farma zvířat, 1984
 • Remarque, E. M. - Na západní frontě klid
 • Rolland, R. - Petr a Lucie
 • Saint- Exupery, de A. - Malý princ
 • Schlink, B. - Předčítač
 • Shaw, G. B. - Pygmalion
 • Steinbek, J. - O myších a lidech
 • Styron, W. - Sophiina volba
 • Zusak, M. - Zlodějka knih

Česká literatura 20. a 21. století

 • Andronikova, H. - Zvuk slunečních hodin
 • Čapek, K. - Matka, Bílá nemoc, RUR
 • Drda, J. - Němá barikáda
 • Dyk, V. - Krysař
 • Glazarová, J. - Advent
 • Fuchs, L. - Pan Theodor Mundstock
 • Hašek, J. - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 • Havel, V. - Odcházení, Audience
 • Hájíček, J. - Selské baroko
 • Havlíček, J. - Petrolejové lampy
 • Hrabal, B. - Postřižiny; Ostře sledované vlaky
 • Hůlová, P. - Paměť mojí babičce
 • Jirotka, Z. - Saturnin
 • Kafka, F. -  Proměna
 • Kundera, M. - Žert
 • Mornštajnová, A. - Hana
 • Lustig, A. - Dita Saxová
 • Nezval, V. - Edison, Manon Lascaut
 • Otčenášek, J. - Romeo, Julie a tma
 • Pavel, O. - Smrt krásných srnců
 • Páral, V. - Milenci a vrazi
 • Poláček, K. - Bylo nás pět
 • Seifert J. - Na vlnách T.S.F.
 • Soukupová, P. - Zmizet
 • Šabach, P.- Občanský průkaz
 • Škvorecký, J. - Prima sezóna, Zbabělci
 • Topol, J. - Miluju tě k zbláznění
 • Tučková, K. - Žítkovské bohyně
 • Vančura, V. - Rozmarné léto
 • Viewegh, M. - Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách
 • Voskovec, J., Werich, J. - Osel a stín
 • Wolker, J - Těžká hodina

V Bechyni dne 30. 9. 2018

PhDr. Iva Vágnerová
Schválil: Mgr. Otakar Novák, ředitel školy, v.r.