SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA

 • Více ZDE
 • Vernisáž výstavy výsledků sympozia se koná v pátek 3. 8. 2018 v AJG Bechyně v 16.00

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 29. - 30. 8. 2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2018


INFORMACE PRO PŘIJATÉ DO 1. ROČNÍKU 2018/2019

 • Více ZDE
 • Žádáme přijaté do 1. ročníku, kteří jsou ubytováni na domově mládeže, aby se dostavili 2.9. 2018 na domov mládeže do 16.00.

OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozvrh konzultací v 1. ročníku školního roku 2017/18
  Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY

 • Výstava ze sbírky Martina Zelenky
  Galerie  Galvína Bechyně

 • Mezinárodní muzeum keramiky Be-
  chyně (pobočka AJG Hluboká)

  Sezónní výstavy do 7. 10. 2018

 • Muzeum Vladimíra Preclíka Bechyně
  Sezónní výstavy do 31. 8. 2018
  Sochařské dílo Vladimíra Preclíka
  Keramika z Bechyně 1884 - 1948 (retrospektivní výstava SUPŠ Bechyně)


 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018

Důležité informace k nové maturitě jsou na www.novamaturita.cz. Další aktuality k maturitní zkoušce v tomto školním roce budou postupně zveřejňovány. Seznam četby pro maturitní zkoušku 1017/2018 je zveřejněn ZDE.

Harmonogram ústních maturitních zkoušek 2018 v jarním období
Písemné zkoušky 2018 v jarním období
Písemné zkoušky 2018 v jarním období - SPUO
Seznam četby 2018

HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2018

MATURITNÍ ZKOUŠKY TŘÍD 4.G (GRAFICKÝ DESIGN) A 4.DK (PRŮMYSLOVÝ A KERAMICKÝ DESIGN) 21. - 24. 5. 2018

Předseda: MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: PaedDr. Jiří Novotný
Třídní učitel: Mgr. Bočanová Drahomíra (4. G), uč. Jitka Hrdinková (4.DK)
Vedoucí pedagog oboru: Mgr. Marta Kotková (4. G), akad. sochař Fuchs (4. D), uč. Jan Vančura
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, PhDr. Iva Vágnerová
Anglický jazyk: HOD PhDr. Iva Vágnerová, Ing. Jiří Kokeš 
Ruský jazyk: HOD Mgr. Pavlína Novotná, Mgr. Drahomíra Bočanová
Dějiny výtvarné kultury: ZK Mgr. Drahomíra Bočanová, PŘ PaedDr. Jiří Novotný (4.DK)
Dějiny výtvarné kultury: ZK PaedDr. Jiří Novotný, PŘ Mgr.. Drahomíra Bočanová, (4. G)
Technologie:  ZK Libor Hošek, PŘ Mgr. Marta Kotková (4. G)
                        ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ akad. socha Miroslav Oliva (4.DK) 
Vedoucí odborné maturitní práce (odpovědný za prakt. mat. zk.): Mgr. Marta Kotková (4. G), akad. sochař Miroslav Oliva (4.DK)
Oponent odborné maturitní práce: Alena Kissová (4. G), akad. sochař Jiří Fuchs (4. D) uč. Vančura (4. K)

21.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 17 15 30 45
Babická Jana Z P C       P A           P D       P T       P O         Po VV
Bečková Eliška Z   P C       P A           P D       P T       P O       Po VV
Hadová Miroslava Z     P C       P A           P D       P T       P O     Po VV
Kotálová Pavlína Z       P C       P A           P D       P T       P O   Po VV
Martínek Miroslav Z         P C       P A           P D       P T       P O Po VV

 

22.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30
Matějka Marek P C         P A           P D         P T         P O           Po VV
Nešpůrková Barbora   P C         P P           P D         P T         P O         Po VV
Pavlovcová Klára     P C         P A           P D         P T         P O       Po VV
Soldátová Aneta       P C         P A           P D         P T         P O     Po VV
Široká Tereza         P C         P A           P D         P T         P O   Po VV
Voštová Dana           P C         P A           P D         P T         P O Po VV

 

23.5.1208 7.45 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15
Khakimova Ramina Z P C       P R           P D       P T       P O         Po VV
Talanova Viktoriya Z   P C       P R           P D       P T       P O       Po VV
Křemenová Monika Z     P C       P A           P D       P T       P O     Po VV
Lukáč Michal Z       P C       P A           P D       P T       P O   Po VV
Matoušová Iveta Z         P C       P A           P D       P T       P O Po VV

 

24.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30
Podlahová Tereza P C   P A   P D   P T         P O   Po VV ZP
Kučerová Marie   P C   P A   P D   P T         P O Po VV ZP
Zielinková Jaroslava     P C         P D                 Po VV ZP
Kovářová Dominika                       P T           Po VV ZP

Legenda:
Z - slavnostní zahájení
P - příprava
C - český jazyk a literatura
A - anglický jazyk
R - ruský jazyk
D - dějiny výtvarné kultury
T - technologie
O - obhajoba maturitní práce
Po - porada zkušební komise
VV - vyhlášení výsledků
ZP - závěrečná porada zkušební komise

Jazyky: příprava 20 nimut, zkoušení 15 minut + 5 minut hodnocení
DVK, Technologie a obhajoba maturitních prací: 15 minut
Žák s hodnocením SPUO má na přípravu 5 minut navíc

MATURITNÍ ZKOUŠKY TŘÍDY 4.M (OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA) 28 - 29. 5. 2018

Předseda: MgA. Jan Mahr
Místopředseda: Mgr. Otakar Novák
Třídní učitel: Ing. Jaroslava Bínová
Vedoucí pedagog oboru: uč. Libor Hošek
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, Mgr. Milan Vágner
Anglický jazyk: HOD PhDr. Iva Vágnerová, Mgr. Markéta Kuthanová 
Dějiny výtvarné kultury: ZK Milan Vágner, PŘ Mgr. Otakar Novák
Technologie: ZK Libor Hošek, PŘ Mgr. Jan Mála 
Vedoucí odborné maturitní práce (odpovědný za prakt. mat. zk.): Libor Hošek
Oponent odborné maturitní práce: Mgr. Jan Mála, MgA. Monika Brkalová

28.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17
Kainarbekova Gulnaz Z P C       P A       P
11.45

D

            P T         P O         Po VV
Kizilova Marina Z   P C       P A       P D             P T         P O       Po VV
Drncová Lenka Z     P C       P A       P D             P T         P O     Po VV
Kolářová Julie Z       P C       P A       P D             P T         P O   Po VV
Kráslová tereza Z         P C       P
do 12.00

 
    P D             P T         P O Po VV
Filipová Aneta Z                                               P T           Po VV

 

29.5.2018 8 20 40 9 20 40 10 20 40 11 20 40 12 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30
Lněníčková Kristýna P C       P A                 P D       P T       P O         Po VV ZP
Mašek Šimon   P C       P A                 P D       P T       P O       Po VV ZP
Mráček Jiří     P C       P A                 P D       P T       P O     Po VV ZP
Šlechtová Magdaléna       P C       P A                 P D       P T       P O   Po VV ZP
Tuháček Jan         P C       P A                 P D       P T       P O Po VV ZP
Sfferlová Veronika                     P
11.15
A                                       Po VV ZP
Žirovnická Nikola                       P
11.35
A                                     Po VV ZP

Legenda:
Z - slavnostní zahájení
P - příprava
C - český jazyk a literatura
A - anglický jazyk
D - dějiny výtvarné kultury
T - technologie
O - obhajoba maturitní práce
Po - porada zkušební komise
VV - vyhlášení výsledků
ZP - závěrečná porada zkušební komise

Jazyky: příprava 20 nimut, zkoušení 15 minut + 5 minut hodnocení
DVK, Technologie a obhajoba maturitních prací: 15 minut
Žák s hodnocením SPUO má na přípravu 5 minut navíc

Písemné zkoušky společné části MZ 2018 v jarním období

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ V JARNÍM OBDOBÍ 2018

Všichni žáci s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzašším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý ns čase jejího zahájení.

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy
v učebně
Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky Ukončení zkoušky
v učebně
11. 4. 2018 CJL písemná práce 12.00 12.35 14.05 14.10

2. 5. 2018
 
MAT didaktický test 8.00 8.15 10.00 10.05
ANJ písemná práce 12.15 12.30 13.30 13.35
RUJ písemná práce 14.45 15.00 16.00 16.05

3. 5. 2018
 
CJL didaktický test 8.00 8.15 9.15 9.20
FRJ písemná práce 11.00 11.15 12.15 12.20
NEJ písemná práce 11.00 11.15 12.15 12.20
SPJ písemná práce 11.00 11.15 12.15 12.20
RUJ didaktický test 13.00 13.15 15.05 15.104. 5. 2018

 

ANJ didaktický test 8.00 8.15 10.05 10.10
FRJ didaktický test 12.15 12.30 14.20 14.25
NEJ didaktický test 12.15 12.30 14.20 14.25
SPJ didaktický test 12.15 12.30 14.20 14.25
9. 5. 2018 MAT+ didaktický test 10.00 10.15 12.45 12.50

Písemné zkoušky společné části MZ 2018 v jarním období - SPUO

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ V JARNÍM OBDOBÍ 2018

Všichni žáci s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzašším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý ns čase jejího zahájení.
3) Ve smyslu přílohy č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy
v učebně
Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky Ukončení zkoušky
v učebně
11. 4. 2018 CJL písemná práce 12.00 12.35 14.30 14.35

2. 5. 2018
 
MAT didaktický test 8.00 8.15 10.30 10.35
ANJ písemná práce 12.15 12.30 13.45 13.50
RUJ písemná práce 14.45 15.00 16.15 16.203. 5. 2018

 

CJL didaktický test 8.00 8.15 9.30 9.35
FRJ písemná práce 11.00 11.15 12.30 12.35
NEJ písemná práce 11.00 11.15 12.30 12.35
SPJ písemná práce 11.00 11.15 12.30 12.35
RUJ didaktický test 13.00 13.15 15.35 15.40

4. 5. 2018
 
ANJ didaktický test 8.00 8.15 10.35 10.40
FRJ didaktický test 12.15 12.30 14.50 14.55
NEJ didaktický test 12.15 12.30 14.50 14.55
SPJ didaktický test 12.15 12.30 14.50 14.55
9. 5. 2018 MAT+ didaktický test 10.00 10.15 12.25 13.30

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018 Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, minimálně dvěma  literárními díly musí být zastoupena próza, poezie a drama.

Žák si vybere 20 titulů, z toho:

 • světová a česká literatura do konce 18. století - minimálně 2 literární díla
 • světová a česká literatura do konce 19. století - minimálně 3 literární díla
 • světová literatura 20. a 21. století - minimálně 4 literární díla
 • česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl
 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama
 • seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora

Světová a česká literatura do konce 18. století

 • Boccaccio, G. - Dekameron
 • Defoe, D. - Robinson Crusoe
 • Goethe, J. W. - Utrpení mladého Werthera
 • Moliére - Tartuffe; Lakomec
 • Shakespeare, W. - Hamlet, Othello
 • Sofokles - Král Oidipus

Světová literatura 19. století

 • Balzac, H. de - Otec Goriot
 • Baudelaire, Ch. - Květy zla
 • Dostojevskij, F. M. - Zločin a trest
 • Gogol, N. V. - Revizor
 • Hugo, V. - Bídníci
 • Poe, E. A. - Černý kocour
 • Puškin, A. S. - Evžen Oněgin
 • Tolstoj, L. N. - Anna Karenina
 • Wilde, O. - Obraz Doriana Graye
 • Zola, E. - Zabiják

Česká literatura 19. století

 • Borovský, K. H. - Tyrolské elegie
 • Erben, K. J. - Kytice
 • Jirásek, A. - Psohlavci
 • Mácha, K. H. - Máj, Marinka
 • Mrštíkovi, A. a V. - Maryša
 • Neruda, J -  Povídky malostranské
 • Němcová, B. - Divá Bára
 • Světlá, K. - Frantina

Světová literatura 20. a 21. století

 • Coelho, P. - Alchymista
 • de Saint- Exupery, A. - Malý princ
 • Hemingway, E. - Stařec a moře
 • Márquez, G. G. - Láska za časů cholery
 • Moravia, A. - Horalka
 • Muramaki, H. - Kafka na pobřeží
 • Orwell, G. - Farma zvířat
 • Rolland, R. - Petr a Lucie
 • Shaw, G. B. - Pygmaĺion
 • Steinbek, J. - O myších a lidech
 • Styron, W. - Sophiina volba
 • Schlink, B. - Předčítač
 • Zusak, M. - Zlodějka knih

Česká literatura 20. a 21. století

 • Andronikova, H.: Zvuk slunečních hodin
 • Čapek, K. - Matka, Bílá nemoc
 • Dyk, V. - Krysař
 • Hakl, E. - O rodičích a dětech
 • Havel, V. - Odcházení
 • Havlíček, J. - Petrolejové lampy
 • Hrabal, B. - Postřižiny; Ostře sledované vlaky
 • Jirotka, Z. - Saturnin
 • Kafka, F. -  Proměna
 • Kundera, M. - Žert
 • Lustig, A. - Dita Saxová
 • Nezval, V. - Edison
 • Otčenášek, J. - Romeo, Julie a tma
 • Pavel, O. - Smrt krásných srnců
 • Poláček, K. - Bylo nás pět
 • Seifert J. - Na vlnách T.S.F.
 • Soukupová, P. - Zmizet
 • Šabach, P.- Občanský průkaz
 • Škvorecký, J. - Prima sezóna
 • Topol, J. - Miluju tě k zbláznění
 • Tučková, K. - Žítkovské bohyně
 • Vančura, V. - Rozmarné léto
 • Viewegh, M. - Báječná léta pod psa

V Bechyni dne 30. 9. 2017

Mgr. Ludmila Krůčková
Schválil: PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy, v.r.