KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Byl připraven rozpis rozdílových zkoušek pro studenty, kteří změnili obor nebo nastoupili na jiný obor. Rozpis je vyvěšen na na nástěnce u rozvrhu v 1. patře školy. Informace o konkrétních zkouškách (jméno žáka, termín, složení komise) nebudou v elektronické podobě zveřejněny.