KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Všechny opravné zkoušky a zkoušky k doplnění podkladů pro hodnocení za 2. pololetí školního roku 2018/2019 byly vykonány 27. 8. 2019.