INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

UČEBNICE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

Seznam obsahuje tituly učebnic, které budou používány v 1. ročníku jednotlivých studijních oborů SUPŠ Bechyně a které by si měli noví žáci školy opatřit do svého nástupu ke studiu. Na počátku školního roku je ve škole organizována burza učebnic, kde je možno též zakoupit některé tituly od starších spolužáků. S dalšími učebními materiály (texty z dějin výtvarné kultury, texty odborných předmětů - např. technologie jednotlivých oborů studia atd.) budou studenti seznámeni vyučujícími odborných předmětů na úvodních hodinách nového školního roku.

Čtyřleté studijní obory:

Vyučovací předmět
Studijní obory: keramický design, průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba

Český jazyk
a literatura

M. Sochrová: Čítanka I k literatuře v kostce pro SŠ (Fragment)
M. Sochorová: Literatura v kostce pro SŠ (Fragment) nebo kolektiv autorů: Odmaturuj z literatury (Didaktis)
kolektiv autorů: Odmaturuj z českého jazyka (Didaktis)

Anglický jazyk
Učebnice zakoupí hromadně škola; žáci si v září 2022 přinesou cca 700,-. Kč na učebnice a 220,- Kč na anglický výukoý časopis
Matematika
Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro střední odborná učiliště a střední školy. (Prometheus, Praha, 2007)