INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

INFORMACE PRO ŽÁKY PŘIJATÉ K UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Ubytování žáků řeší vyhláška MŠMT ČR o domovech mládeže č. 108/2005 Sb. Žáci se v domově mládeže též stravují, výjimku povoluje ředitel školy po předložení lékařské zprávy. Ubytování na DM není nárokové, ale díky kapacitě domova může škola zajistit ubytování všech, kteří o to projeví zájem. Nicméně v září 2022 bude končit rekonstrukce jednoho ze dvou pavilonů. Žáci, kteří jsou z blízkého okolí a mohou dojíždět budou ubytováni až po dokončení rekonstrukce. Žáci, kteří budou mít dojíždění z větších vzdáleností budou na začátek školního roku 2022/23 ubytováni přednostně.


Základní údaje:

 

Cena ubytování: 1300,- Kč za každý započatý měsíc; pro zahraniční studenty, kteří využívají celotýdenní režim ubytování 1800,- Kč.

 

Částka za stravu a ubytování je inkasována k 15. dni v měsíci z bankovního konta zákonného zástupce žáka, a to na základě jeho svolení k inkasu účtované částky. Žádáme Vás proto o potvrzení svolení k volitelnému inkasu ve prospěch našeho účtu na přiložené návratce nebo na jiném dokladu příslušného peněžního ústavu. Nelze inkasovat z podnikatelského účtu. Strávník, který nemá dočasně zaveden účet, musí zaplatit do 20. dne ve starém měsíci a doklad o zaplacení předložit. Vzhledem k pobytu zahraničních studentů na DM přes víkendy je možné na DM zůstat. Pokud zůstane o víkendu v DM alespoň 25 žáků, bude se vařit.

V DM je žákům umožněno používat vlastní elektrospotřebiče po předložení potvrzení o odborné revizi spotřebiče. Pokud doklad profesionální firmy nebude předložen, není možno v DM vlastní elektrospotřebič užívat. Za užívání jednoho vlastního elektrospotřebiče je účtována částka 20,- Kč. Příslušná částka bude v lednu, dubnu a červnu připočtena k poplatku za stravu a ubytování. Nelze užívat spotřebiče s vysokým příkonem (ponorný vařič, vlastní žehličku, varné konvice, toaster, sendvičovač, apod.).

Žáci potřebují:

  • 4 fotografie 3 x 4 cm (2 škola, 2 DM)
  • domácí obuv
  • froté prostěradlo
  • věci osobní potřeby
  • ramínka na šaty
  • visací zámek

Důležitá upozornění:

  • nezapomeňte si vzít své léky, které užíváte při dlouhodobých zdravotních problémech
  • nezapomeňte si vzít léky, které užíváte při momentálních indispozicích
  • nezapomeňte na finanční rezervu, kterou musíte mít k dispozici v případech nutné návštěvy lékaře

Přihlášky do DM odešlete zpět do 15. 6. 2022 na adresu Domov mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 365, 391 65 Bechyně. Žáci přijatí ke studiu obdrží přihlášky poštou; náhradní formulář lze stáhnout  - viz výše. Odepíšeme pouze v případě, že Vaše dítě nebude do DM přijato. Domov mládeže se otevírá v neděli 4. 9. 2022 ve 14.00 hodin.