INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

Nový školní rok bude zahájen 5. září 2022 v 8.00. Žáci prvních ročníků předloží třídnímu učiteli vysvědčení z posledního ročníku základní školy. Žáci, kteří byli přijati do vyššího ročníku, předloží i výuční list, resp. maturitní vysvědčení, resp. vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku v předcházející škole. 


V PONDĚLÍ 5. 9. 2022 v 8.00 proběhnou třídnické hodiny pod vedením třídních učitelů. Pro vstup do školy obdrží žáci prvních ročníků čip, který platí pro odběr a odhlašování stravy i pro vstup do domova mládeže. Platba 120,- Kč za čip je součástí první platby za stravování a ubytování na DM. Platba je jednorázová a nevrací se po skončení studia. Žáci, kteří dojíždějí a neodebírají stravu na domově mládeže, se s žádostí o čip obrátí na uč. Libora Hoška. První ročníky budou mít 1. 9. 2022 třídnické hodiny 8.00 - 11.30

Výuka bude zahájena v úterý 6. 9. 2022 podle rozvrhu hodin.

 


VYBAVENÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Základní vybavení:

 • přezůvky (žáci se ve škole již od prvního dne přezouvají, obuv na přezutí s pevnou patou musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti a hygieny práce)
 • cvičební úbor - tričko, trenýrky a obuv s měkkou podešví;
 • rýsovací potřeby a vytahovací pero č. 0,5 a 0,3;
 • vědecká kalkulačka určená studentům středních škol
 • bílý plášť (doporučujeme pro vyučovací předměty kreslení a výtvarná příprava).

Pomůcky pro výtvarnou přípravu - pro všechny obory

 • desky na práce o rozměru cca 60 x 80 cm;
 • prkno o rozměru 50 cm X 70 cm (pro zájemce je možné nahradit i sololitovou deskou)
 • krabice na pomůcky - vhodný je např box na nářadí (může být i rozměrově vhodný látkový sáček.);
 • další materiály: lepenka, připínáčky, nůžky, lepidlo na papír (např. herkules, lepidlo v tubě aj.), paspartovací (odlamovací) nůž, kružítko, pravítko 50 cm, trojúhelník, tužky označené 4B, 5B, 6B, přírodní uhly, umělé uhly, rudky, plastická guma, tvrdá guma, pastelky, suché pastely (mohou být i olejové pastely), fixírka, fixativ;
 • tuše černé i barevné, akvarelové barvy, ocelové špičaté pero s násadkou, molitanová houbička, hadr, rákosové pero;
 • barvy: temperové barvy, dokoupit samostatné běloby, mohou být i akrylové barvy;
 • štětce: vlasové štětce různých šířek, štětinové štětce šířka 3, 6, 10, 12, 18, 22 mm (nekupovat nejlevnější - můžete je po prvním použití hned vyhodit); jeden široký štětec na plošné nátěry - cca 10 cm šířka;
 • paleta dřevěná nebo plastová minimálně 20 x 30 cm;
 • 1x plechovka latexu nebo balakrylu, či jiné bílé vodou ředitelné barvy na bázi akrylu pro šepsování podkladu;
 • kontrola pomůcek proběhne do konce září 2022.

Dále pro obory keramický design a průmyslový design:

 • dřevěné špachtle - 3 velikosti;
 • kovová nanášecí špachtle, dřevěné špachtle, nůž, cidlina, kovové očko, metr (svinovací ocelový metr);
 • pracovní oděv (montérky, blůzu a lehké starší boty).

Pro obor multimediální tvorba zásadně doporučujeme:

 • fotoaparát (digitální zrcadlovka)
 • osobní notebook (parametry lzekonzultovat na mailové adrese lhosek@supsbechyne.cz)


ÚHRADA STRAVNÉHO

Úhrada stravného, případně ubytování se provádí bezhotovostně na základě Vašeho svolení k inkasu z Vašeho účtu v bance nebo spořitelně (formulář - viz výše), inkasujeme v září zálohovou platbu ve výši 3.500,- Kč (ubytovaní žáci) a 660,- Kč (externí žáci) a v měsíci říjnu inkasujeme za objednanou stravu předcházejícího měsíce září. Poslední inkaso (za měsíc červen stávajícího školního roku) bud v měsíci červenec, kdy dorovnáme zálohu do původní výše (ubytovaní 3.500,- Kč, externí 660,- Kč). V následujícím školním roce provedeme první inkaso až v měsíci říjnu. V případě nevyrovnané zálohy z předchozího školního roku provedeme první inkaso již v měsíci září. Po skončení studia budou vyrovnány veškeré pohledávky vůči DM i školní jídelně a zbývající přeplatek bud vrácen na Váš účet v bance nebo ve spořitelně.

Cena oběda pro všechny žáky je 32,- Kč, celodenní strava pro žáky ubytované na DM bez druhé večeře je 92,- Kč, celodenní strava včetně druhé večeře je 108,- Kč. Pokud bude žák mít zájem odebírat druhou večeři v hodnotě 16,- Kč, zaškrtne odběr druhé večeře na přihlášce ke stravování a pošle ji do SUPŠ Bechyně písemně (DM, Písecká 365, 391 65 Bechyně) nebo mailem na adresu školní jídelny (jidelna@supsbechyne.cz). Podrobnější informace naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny na webových stránkách školy nebo u vedoucí školní jídelny Olgy Zemanové (telefon: 381 213 679, mail: jidelna@supsbechyne.cz).


VYDÁVÁNÍ A REGISTRACE ČIPŮ

Čipy slouží k odběru stravy ve školní jídelně DM, ke vstupu do budovy školy a DM a také na tiskárny ve škole vybavené čtečkou čipů. Čipy vydává a eviduje vedoucí jídelny v kanceláři školní jídelny za pořizovací hodnotu čipu (100,- Kč). Tato částka bude připočtena k vyúčtování za stravu a ubytování a následně inkasována z účtu zákonného zástupce. Studenti, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo nejsou ubytováni na DM, uhradí částku za čip poštovní poukázkou na bankovní účet školy.

Registraci čipů zakoupených ve škole nebo čipů vlastních zakoupených v jiném školském zařízení provádí uč. Libor Hošek pro. vstup do budovy školy, DM a k přístupu na tiskárny vybavené čtečkou čipů. Registraci čipů pro odběr stravy provádí vedoucí školní jídelny Olga Zemanová. Zakoupený čip je majetkem žáka, po ukončení jeho studia bude deaktivován. Čipy škola od žáků neodkupuje


KURZY, EXKURZE A DALŠÍ AKCE

Součástí učebního plánu jsou též tuzemské i zahraniční akce, z nichž některé v přehledu uvádíme:

Ročník studia
Akce
Předpokládané náklady
1.
Kurz Start
3.100,- Kč
1.
Lyžařský kurz
6.000,- Kč
2.
Sportovní kurz
3.500,- Kč
2.
Krajinářský kurz
1.500,- Kč
 1. - 4. Zahraniční zájezd
7.000,- Kč
1. - 3. Výměnná praxe Trento (Itálie) 7.000,- Kč

Poznámka: zahraniční poznávací exkurze a výměnné praxe nejsou povinné, kurzy Start, lyžařský, sportovní a krajinářský jsou součástí výuky. Cena krajinářského kurzu se odvíjí od místa, kde je pořádán.

Adresa školy, kontakty