INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

INFORMACE PRO PŘIJATÉ

Informace pro žáky přijaté do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022, kteří odevzdali zápisové lístky, byly rozeslány poštou. V případě, že je uchazeči neobdrželi, volejte, prosím, na číslo 722 473 482, 381 212 810, 381 212 809 nebo pište na adresu reditel@supsbechyne.cz. Případné změny budou aktualizovány na webových stránkách školy.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022
Informace pro žáky přijaté k ubytování na domově mládeže ve školním roce 2021/2022
Učebnice pro žáky přijaté do 1. ročníku školního roku 2021/2022

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

Nový školní rok bude zahájen 1. září 2021 v 8.00. Žáci prvních ročníků předloží třídnímu učiteli vysvědčení z posledního ročníku základní školy. Žáci, kteří byli přijati do vyššího ročníku, předloží i výuční list, resp. maturitní vysvědčení, resp. vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku v předcházející škole. 

Důležité dokumenty k nahlédnutí, případně ke stažení:

Školní řád
 Řád DM
 Řád školní jídelny
Soubory PDF Přihláška do DM
Soubory PDF
 Přihláška ke stravování

Soubory PDF Potvrzení - povolení k inkasu (žáci)

Ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 proběhnou třídnické hodiny pod vedením třídních učitelů. Pro vstup do školy obdrží žáci prvních ročníků čip, který platí pro odběr a odhlašování stravy i pro vstup do domova mládeže. Platba 100,- Kč za čip je součástí první platby za stravování a ubytování na DM. Platba je jednorázová a nevrací se po skončení studia. Žáci, kteří dojíždějí a neodebírají stravu na domově mládeže, se s žádostí o čip obrátí na uč. Libora Hoška. První ročníky budou mít 1. 9. 2020 třídnické hodiny 8.00 - 11.30

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 proběhnou exkurze na výstavy:

 • Městské muzeum Bechyně - stálá expozice, sezónní výstava Skauting v Bechyni (vstup volný)
 • Galerie Galvína - Brouk v hlavě (vstup volný)
 • Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně (AJG) - Jihotvar: hrdějovická keramika 60. let 20. století a Par Force (sochy Paoliny Skavové), vstup volný
 • Zámecká sýpka Bechyně - expozice soch a obrazů Vladimíra Preclíka, školní výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948 (vstup volný)

Podrobné informace k úvodní exkurzi budou vyvěšeny va škole v 1. patře na nástěnce s rozvrhem a obdrží je i třídní učitelé, kteří s nimi seznámí žáky na úvodních třídnických hodinách 1. 9. 2020.


VYBAVENÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Základní vybavení:

 • přezůvky (žáci se ve škole již od prvního dne přezouvají, obuv na přezutí s pevnou patou musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti a hygieny práce)
 • cvičební úbor - tričko, trenýrky a obuv s měkkou podešví;
 • rýsovací potřeby a vytahovací pero č. 0,5 a 0,3;
 • vhodný je kapesní kalkulátor;
 • bílý plášť (doporučujeme pro vyučovací předměty kreslení a výtvarná příprava).

Pomůcky pro výtvarnou přípravu - pro všechny obory

 • desky na práce o rozměru cca 60 x 80 cm;
 • prkno o rozměru 50 cm X 70 cm (pro zájemce je možné objednat sololitovou desku ve škole a odkoupit ji za cca 30 - 40,- Kč; cena bude upřesněna podle nákupní ceny);
 • krabice na pomůcky - vhodný je patrový box na nářadí (může být i rozměrově vhodný látkový sáček.);
 • další materiály: lepenka, připínáčky, nůžky, lepidlo na papír (např. herkules, lepidlo v tubě aj.), paspartovací (odlamovací) nůž, kružítko, pravítko 50 cm, trojúhelník, tužky označené 4B, 5B, 6B, přírodní uhly, umělé uhly, rudky, plastická guma, tvrdá guma, pastelky, suché pastely (mohou být i olejové pastely), fixírka, fixativ;
 • tuše černé i barevné, akvarelové barvy, ocelové špičaté pero s násadkou, molitanová houbička, hadr, rákosové pero;
 • barvy: temperové barvy, dokoupit samostatné běloby, mohou být i akrylové barvy;
 • štětce: vlasové štětce různých šířek, štětinové štětce šířka 3, 6, 10, 12, 18, 22 mm (nekupovat nejlevnější - můžete je po prvním použití hned vyhodit); jeden široký štětec na plošné nátěry - cca 10 cm šířka;
 • paleta dřevěná nebo plastová minimálně 20 x 30 cm;
 • 1x plechovka latexu nebo balakrylu, či jiné bílé vodou ředitelné barvy na bázi akrylu pro šepsování podkladu;
 • balicí papíry cca 50 ks 50 x 70cm, čtvrtky o rozměrech A4 (10ks), A3 (10ks), A2 - (5 ks), A1 (5ks); skicák  A4 nebo A3;
 • kontrola pomůcek proběhne do konce září 2021.

Dále pro obory keramický design a průmyslový design:

 • dřevěné špachtle - 3 velikosti;
 • kovová nanášecí špachtle, dřevěné špachtle, nůž, cidlina, kovové očko, metr (svinovací ocelový metr);
 • pracovní oděv (montérky, blůzu a lehké starší boty).

Pro obor multimediální tvorba doporučujeme:

 • fotoaparát (digitální zrcadlovka)
 • osobní notebook (parametry lzekonzultovat na mailové adrese lhosek@supsbechyne.cz)


ÚHRADA STRAVNÉHO

Úhrada stravného, případně ubytování se provádí bezhotovostně na základě Vašeho svolení k inkasu z Vašeho účtu v bance nebo spořitelně (formulář - viz výše), inkasujeme v září zálohovou platbu ve výši 3.500,- Kč (ubytovaní žáci) a 660,- Kč (externí žáci) a v měsíci říjnu inkasujeme za objednanou stravu předcházejícího měsíce září. Poslední inkaso (za měsíc červen stávajícího školního roku) bud v měsíci červenec, kdy dorovnáme zálohu do původní výše (ubytovaní 3.500,- Kč, externí 660,- Kč). V následujícím školním roce provedeme první inkaso až v měsíci říjnu. V případě nevyrovnané zálohy z předchozího školního roku provedeme první inkaso již v měsíci září. Po skončení studia budou vyrovnány veškeré pohledávky vůči DM i školní jídelně a zbývající přeplatek bud vrácen na Váš účet v bance nebo ve spořitelně.

Cena oběda pro všechny žáky je 30,- Kč, celodenní strava pro žáky ubytované na DM bez druhé večeře je 90,- Kč, celodenní strava včetně druhé večeře je 106,- Kč. Pokud bude žák mít zájem odebírat druhou večeři v hodnotě 16,- Kč, zaškrtne odběr druhé večeře na přihlášce ke stravování a pošle ji do SUPŠ Bechyně písemně (DM, Písecká 365, 391 65 Bechyně) nebo mailem na adresu školní jídelny (jidelna@supsbechyne.cz). Podrobnější informace naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny na webových stránkách školy nebo u vedoucí školní jídelny Olgy Zemanové (telefon: 381 213 679, mail: jidelna@supsbechyne.cz).


VYDÁVÁNÍ A REGISTRACE ČIPŮ

Čipy slouží k odběru stravy ve školní jídelně DM, ke vstupu do budovy školy a DM a také na tiskárny ve škole vybavené čtečkou čipů. Čipy vydává a eviduje vedoucí jídelny v kanceláři školní jídelny za pořizovací hodnotu čipu (100,- Kč). Tato částka bude připočtena k vyúčtování za stravu a ubytování a následně inkasována z účtu zákonného zástupce. Studenti, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo nejsou ubytováni na DM, uhradí částku za čip poštovní poukázkou na bankovní účet školy.

Registraci čipů zakoupených ve škole nebo čipů vlastních zakoupených v jiném školském zařízení provádí uč. Libor Hošek pro. vstup do budovy školy, DM a k přístupu na tiskárny vybavené čtečkou čipů. Registraci čipů pro odběr stravy provádí vedoucí školní jídelny Olga Zemanová. Zakoupený čip je majetkem žáka, po ukončení jeho studia bude deaktivován. Čipy škola od žáků neodkupuje


KURZY, EXKURZE A DALŠÍ AKCE

Součástí učebního plánu jsou též tuzemské i zahraniční akce, z nichž některé v přehledu uvádíme:

Ročník studia
Akce
Předpokládané náklady
1.
Kurz Start 2020
1.000,- Kč
1.
Lyžařský kurz
6.000,- Kč
2.
Sportovní kurz
1.000,- Kč
2.
Krajinářský kurz
500,- Kč
 1. - 4. Zahraniční zájezd
7.000,- Kč
1. - 3. Výměnná praxe Trento (Itálie) 7.000,- Kč

Poznámka: zahraniční poznávací exkurze a výměnné praxe nejsou povinné, kurzy Start, lyžařský, sportovní a krajinářský jsou součástí výuky. Cena krajinářského kurzu se odvíjí od místa, kde je pořádán.

Adresa školy, kontakty

INFORMACE PRO ŽÁKY PŘIJATÉ K UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Ubytování žáků řeší vyhláška MŠMT ČR o domovech mládeže č. 108/2005 Sb. Žáci se v domově mládeže též stravují, výjimku povoluje ředitel školy po předložení lékařské zprávy. Ubytování na DM není nárokové, ale díky kapacitě domova může škola zajistit ubytování všech, kteří o to projeví zájem.

 Řád DM
 Řád školní jídelny
Soubory PDF Přihláška do DM
Soubory PDF
 Přihláška ke stravování

Soubory PDF Potvrzení - povolení k inkasu (žáci)

Základní údaje:

Cena stravy:  90,- Kč za den (rozpis plateb od 1. 9. 2021 ZDE; cena je upravována podle vývoje cen potravin)

 • je možné odhlásit pondělní snídaně a páteční večeře
 • z důvodu nepřítomnosti pak i další stravenky, vždy však v době nepřítomnosti za celý den

Cena ubytování: 1100,- Kč za každý započatý měsíc; pro zahraniční studenty, kteří využívají celotýdenní režim ubytování 1600,- Kč.

Částka za stravu a ubytování je inkasována k 15. dni v měsíci z bankovního konta zákonného zástupce žáka, a to na základě jeho svolení k inkasu účtované částky. Žádáme Vás proto o potvrzení svolení k volitelnému inkasu ve prospěch našeho účtu na přiložené návratce nebo na jiném dokladu příslušného peněžního ústavu. Nelze inkasovat z podnikatelského účtu. Strávník, který nemá dočasně zaveden účet, musí zaplatit do 20. dne ve starém měsíci a doklad o zaplacení předložit. Vzhledem k pobytu zahraničních studentů na DM přes víkendy je možné na DM zůstat. Pokud zůstane o víkendu v DM alespoň 25 žáků, bude se vařit.

V DM je žákům umožněno používat vlastní elektrospotřebiče po předložení potvrzení o odborné revizi spotřebiče. Pokud doklad profesionální firmy nebude předložen, není možno v DM vlastní elektrospotřebič užívat. Za užívání jednoho vlastního elektrospotřebiče je účtována částka 20,- Kč. Příslušná částka bude v lednu, dubnu a červnu připočtena k poplatku za stravu a ubytování. Nelze užívat spotřebiče s vysokým příkonem (ponorný vařič, vlastní žehličku, varné konvice, toaster, sendvičovač, apod.).

Žáci potřebují:

 • 4 fotografie 3 x 4 cm (2 škola, 2 DM)
 • domácí obuv
 • froté prostěradlo
 • věci osobní potřeby
 • ramínka na šaty
 • visací zámek

Důležitá upozornění:

 • nezapomeňte si vzít své léky, které užíváte při dlouhodobých zdravotních problémech
 • nezapomeňte si vzít léky, které užíváte při momentálních indispozicích
 • nezapomeňte na finanční rezervu, kterou musíte mít k dispozici v případech nutné návštěvy lékaře

Přihlášky do DM odešlete zpět do 15. 6. 2021 na adresu Domov mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 365, 391 65 Bechyně. Žáci přijatí ke studiu obdrží přihlášky poštou; náhradní formulář lze stáhnout  - viz výše. Odepíšeme pouze v případě, že Vaše dítě nebude do DM přijato. Domov mládeže se otevírá v úterý 31. 8. 2021 v 15.00 hodin.

UČEBNICE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Seznam obsahuje tituly učebnic, které budou používány v 1. ročníku jednotlivých studijních oborů SUPŠ Bechyně ve školním roce 2021/2022 a které by si měli noví žáci školy opatřit do svého nástupu ke studiu. Na počátku školního roku je ve škole organizována burza učebnic, kde je možno též zakoupit některé tituly od starších spolužáků. S dalšími učebními materiály (texty z dějin výtvarné kultury, texty odborných předmětů - např. technologie jednotlivých oborů studia atd.) budou studenti seznámeni vyučujícími odborných předmětů na úvodních hodinách nového školního roku.

Čtyřleté studijní obory:

Vyučovací předmět
Studijní obory: keramický design, průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba

Český jazyk
a literatura

M. Sochrová: Čítanka I k literatuře v kostce pro SŠ (Fragment)
M. Sochorová: Literatura v kostce pro SŠ (Fragment) nebo kolektiv autorů: Odmaturuj z literatury (Didaktis)
kolektiv autorů: Odmaturuj z českého jazyka (Didaktis)

Anglický jazyk
Učebnice zakoupí hromadně škola; žáci si v září 2017 přinesou cca 700,-. Kč na učebnice a 220,- Kč na anglický výukoý časopis
Matematika
Janeček: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (Prometheus, Praha, 1995)
Technické kreslení
Technická příprava
Kletečka J., Fořt P.: Technické kreslení (Učebnice pro střední průmyslové školy; Computer Press, a.s.) nebo Ing. Švercl J.: Technické
kreslení a deskriptivní geometrie - pro školu a praxi (Nakladatelství Scientia, spol. s r.o.)