INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

UČEBNICE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Seznam obsahuje tituly učebnic, které budou používány v 1. ročníku jednotlivých studijních oborů SUPŠ Bechyně ve školním roce 2020/2021 a které by si měli noví žáci školy opatřit do svého nástupu ke studiu. Na počátku školního roku je ve škole organizována burza učebnic, kde je možno též zakoupit některé tituly od starších spolužáků. S dalšími učebními materiály (texty z dějin výtvarné kultury, texty odborných předmětů - např. technologie jednotlivých oborů studia atd.) budou studenti seznámeni vyučujícími odborných předmětů na úvodních hodinách nového školního roku.

Čtyřleté studijní obory:

Vyučovací předmět
Studijní obory: keramický design, průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba

Český jazyk
a literatura

M. Sochrová: Čítanka I k literatuře v kostce pro SŠ (Fragment)
M. Sochorová: Literatura v kostce pro SŠ (Fragment) nebo kolektiv autorů: Odmaturuj z literatury (Didaktis)
kolektiv autorů: Odmaturuj z českého jazyka (Didaktis)

Anglický jazyk
Učebnice zakoupí hromadně škola; žáci si v září 2017 přinesou cca 700,-. Kč na učebnice a 220,- Kč na anglický výukoý časopis
Matematika
Janeček: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (Prometheus, Praha, 1995)
Technické kreslení
Technická příprava
Kletečka J., Fořt P.: Technické kreslení (Učebnice pro střední průmyslové školy; Computer Press, a.s.) nebo Ing. Švercl J.: Technické
kreslení a deskriptivní geometrie - pro školu a praxi (Nakladatelství Scientia, spol. s r.o.)