INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Plánovaná schůzka vedení školy s rodiči žáků a třídními učiteli budoucích prvních ročníků, která se měla konat v pondělí 15. 6. 2020 od 14.00, byla rozhodnutím ředitele školy ze dne 7. 5. 2020 zrušena. Zrušen byl rovněž kurz Start 2020, který se měl konat 2. - 4. 9. 2020 pro obory grafický design a multimediální tvorby a 9. - 11. 9. 2020 pro obory keramický a průmyslový design.

Nový školní rok bude zahájen 1. září 2020 v 8.00. Žáci prvních ročníků předloží třídnímu učiteli vysvědčení z posledního ročníku základní školy. Žáci, kteří byli přijati do vyššího ročníku, předloží i výuční list, resp. maturitní vysvědčení, resp. vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku v předcházející škole. 

Důležité dokumenty k nahlédnutí, případně ke stažení:

Školní řád
 Řád DM
 Řád školní jídelny
Soubory PDF Přihláška do DM
Soubory PDF
 Přihláška ke stravování

Soubory PDF Potvrzení - povolení k inkasu (žáci)

V úterý 1. 9. 2020 v 8.00 proběhnou třídnické hodiny pod vedením třídních učitelů. Pro vstup do školy obdrží žáci prvních ročníků čip, který platí pro odběr a odhlašování stravy i pro vstup do domova mládeže. Platba 100,- Kč za čip je součástí první platby za stravování a ubytování na DM. Platba je jednorázová a nevrací se po skončení studia. Žáci, kteří dojíždějí a neodebírají stravu na domově mládeže, se s žádostí o čip obrátí na uč. Libora Hoška. První ročníky budou mít 1. 9. 2020 třídnické hodiny 8.00 - 11.30, 2. 9. 2020 třídnické hodiny 8.00 - 9.35, návštěva galerií proběhne v 9.35 - 11.30.

Ve středu 2 9. 2020 proběhnou exkurze na výstavy:

 • Městské muzeum Bechyně - stálá expozice, sezónní výstava Skauting v Bechyni (vstup volný)
 • Galerie Galvína - Brouk v hlavě (vstup volný)
 • Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně (AJG) - Jihotvar: hrdějovická keramika 60. let 20. století a Par Force (sochy Paoliny Skavové), vstup volný
 • Zámecká sýpka Bechyně - expozice soch a obrazů Vladimíra Preclíka, školní výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948 (vstup volný)

Podrobné informace k úvodní exkurzi budou vyvěšeny va škole v 1. patře na nástěnce s rozvrhem a obdrží je i třídní učitelé, kteří s nimi seznámí žáky na úvodních třídnických hodinách 1. 9. 2020.


VYBAVENÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní vybavení:

 • přezůvky (žáci se ve škole již od prvního dne přezouvají, obuv na přezutí s pevnou patou musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti a hygieny práce)
 • cvičební úbor - tričko, trenýrky a obuv s měkkou podešví;
 • rýsovací potřeby a vytahovací pero č. 0,5 a 0,3;
 • vhodný je kapesní kalkulátor;
 • bílý plášť (doporučujeme pro vyučovací předměty kreslení a výtvarná příprava).

Pomůcky pro výtvarnou přípravu - pro všechny obory

 • desky na práce o rozměru cca 60 x 80 cm;
 • prkno o rozměru 50 cm X 70 cm (pro zájemce je možné objednat sololitovou desku ve škole a odkoupit ji za cca 30 - 40,- Kč; cena bude upřesněna podle nákupní ceny);
 • krabice na pomůcky - vhodný je patrový box na nářadí (může být i rozměrově vhodný látkový sáček.);
 • další materiály: lepenka, připínáčky, nůžky, lepidlo na papír (např. herkules, lepidlo v tubě aj.), paspartovací (odlamovací) nůž, kružítko, pravítko 50 cm, trojúhelník, tužky označené 4B, 5B, 6B, přírodní uhly, umělé uhly, rudky, plastická guma, tvrdá guma, pastelky, suché pastely (mohou být i olejové pastely), fixírka, fixativ;
 • tuše černé i barevné, akvarelové barvy, ocelové špičaté pero s násadkou, molitanová houbička, hadr, rákosové pero;
 • barvy: temperové barvy, dokoupit samostatné běloby, mohou být i akrylové barvy;
 • štětce: vlasové štětce různých šířek, štětinové štětce šířka 3, 6, 10, 12, 18, 22 mm (nekupovat nejlevnější - můžete je po prvním použití hned vyhodit); jeden široký štětec na plošné nátěry - cca 10 cm šířka;
 • paleta dřevěná nebo plastová minimálně 20 x 30 cm;
 • 1x plechovka latexu nebo balakrylu, či jiné bílé vodou ředitelné barvy na bázi akrylu pro šepsování podkladu;
 • balicí papíry cca 50 ks 50 x 70cm, čtvrtky o rozměrech A4 (10ks), A3 (10ks), A2 - (5 ks), A1 (5ks); skicák  A4 nebo A3;
 • kontrola pomůcek proběhne do konce září 2020.

Dále pro obory keramický design a průmyslový design:

 • dřevěné špachtle - 3 velikosti;
 • kovová nanášecí špachtle, dřevěné špachtle, nůž, cidlina, kovové očko, metr (svinovací ocelový metr);
 • pracovní oděv (montérky, blůzu a lehké starší boty).

Pro obor multimediální tvorba doporučujeme:

 • fotoaparát (digitální zrcadlovka)
 • osobní notebook (parametry lzekonzultovat na mailové adrese lhosek@supsbechyne.cz)


ÚHRADA STRAVNÉHO

Úhrada stravného, případně ubytování se provádí bezhotovostně na základě Vašeho svolení k inkasu z Vašeho účtu v bance nebo spořitelně (formulář - viz výše), inkasujeme v září zálohovou platbu ve výši 3.500,- Kč (ubytovaní žáci) a 660,- Kč (externí žáci) a v měsíci říjnu inkasujeme za objednanou stravu předcházejícího měsíce září. Poslední inkaso (za měsíc červen stávajícího školního roku) bud v měsíci červenec, kdy dorovnáme zálohu do původní výše (ubytovaní 3.500,- Kč, externí 660,- Kč). V následujícím školním roce provedeme první inkaso až v měsíci říjnu. V případě nevyrovnané zálohy z předchozího školního roku provedeme první inkaso již v měsíci září. Po skončení studia budou vyrovnány veškeré pohledávky vůči DM i školní jídelně a zbývající přeplatek bud vrácen na Váš účet v bance nebo ve spořitelně.

Cena oběda pro všechny žáky je 30,- Kč, celodenní strava pro žáky ubytované na DM bez druhé večeře je 90,- Kč, celodenní strava včetně druhé večeře je 106,- Kč. Pokud bude žák mít zájem odebírat druhou večeři v hodnotě 16,- Kč, zaškrtne odběr druhé večeře na přihlášce ke stravování a pošle ji do SUPŠ Bechyně písemně (DM, Písecká 365, 391 65 Bechyně) nebo mailem na adresu školní jídelny (jidelna@supsbechyne.cz). Podrobnější informace naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny na webových stránkách školy nebo u vedoucí školní jídelny Olgy Zemanové (telefon: 381 213 679, mail: jidelna@supsbechyne.cz).


VYDÁVÁNÍ A REGISTRACE ČIPŮ

Čipy slouží k odběru stravy ve školní jídelně DM, ke vstupu do budovy školy a DM a také na tiskárny ve škole vybavené čtečkou čipů. Čipy vydává a eviduje vedoucí jídelny v kanceláři školní jídelny za pořizovací hodnotu čipu (100,- Kč). Tato částka bude připočtena k vyúčtování za stravu a ubytování a následně inkasována z účtu zákonného zástupce. Studenti, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo nejsou ubytováni na DM, uhradí částku za čip poštovní poukázkou na bankovní účet školy.

Registraci čipů zakoupených ve škole nebo čipů vlastních zakoupených v jiném školském zařízení provádí uč. Libor Hošek pro. vstup do budovy školy, DM a k přístupu na tiskárny vybavené čtečkou čipů. Registraci čipů pro odběr stravy provádí vedoucí školní jídelny Olga Zemanová. Zakoupený čip je majetkem žáka, po ukončení jeho studia bude deaktivován. Čipy škola od žáků neodkupuje


KURZY, EXKURZE A DALŠÍ AKCE

Součástí učebního plánu jsou též tuzemské i zahraniční akce, z nichž některé v přehledu uvádíme:

Ročník studia
Akce
Předpokládané náklady
1.
Kurz Start 2020
1.000,- Kč
1.
Lyžařský kurz
6.000,- Kč
2.
Sportovní kurz
1.000,- Kč
2.
Krajinářský kurz
500,- Kč
 1. - 4. Zahraniční zájezd
7.000,- Kč
1. - 3. Výměnná praxe Trento (Itálie) 7.000,- Kč

Poznámka: zahraniční poznávací exkurze a výměnné praxe nejsou povinné, kurzy Start, lyžařský, sportovní a krajinářský jsou součástí výuky. Cena krajinářského kurzu se odvíjí od místa, kde je pořádán.

Adresa školy, kontakty