INFORMACE COVID 19

Aktuální informace- covid

Aktuální informace k návratu dětí do škol s ohledem na covid

Příloha MŠMT

V pondělí dne 22. 11. a 29. 11. proběhne testování žáků na škole, pokud žák je očkován nebo je v platné lhůtě z důvodu prodělání nemoci nebude testován. Pokud žák odmítne testování bude nosit ochranu dýchacích cest i při vyučování.

Dobrý den vážení rodiče,

ve čtvrtek 18. 11. 2021 byly jihočeské střední školy informovány Jihočeským krajem jako svým zřizovatelem o průběhu testování ve školách v následujících dvou týdnech. Informaci Vám předáváme:

V termínech 22.11. 2021 a 29.11.2021 proběhne plošné antigenní testování ve školách. V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba, aby byl výsledek ověřen konfirmačním PCR testem. Jihočeské nemocnice z tohoto důvodu vyčlenily vždy v pondělí dopoledne a stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR testů. V případě pozitivního antigenního testu je nejdříve nutné, aby zákonní zástupci kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost a požádali o vystavení elektronické žádanky (lékař žádanku odesílá v elektronickém systému ISIN), až poté se může dítě dostavit k provedení PCR testu, popř. může být termín rezervován. Pozitivita žáka z antigenního testu automaticky neznamená, že musí být k PCR testu indikována celá rodina či další osoby blízkého kontaktu. Prosíme zákonné zástupce, aby vyčkali na výsledek PCR testu dítěte a až poté řešili vniklou situaci, a to dle výsledku testu dítěte.

V případě pozitivity po AG testu u nezletilých žáků vyzveme jejich zákonné zástupce, aby si je neprodleně vyzvedli ve škole. Zletilí žáci budou odesláni domů samostatně, jejich zákonné zástupce bude škola neprodleně informovat telefonicky. V obou případech je nezbytné, aby pozitivní žák bez zbytečného odkladu (pokud možno již v pondělí dopoledne) absolvovat PCR test v příslušné nemocnici a výsledek byl oznámen třídnímu učiteli.

Více - po rozkliknutí aktivního odkazu.

 

 

Aktuální pravidla od 1. 11. 2021. Nově platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných kancelářích, kabinetech, sborovně, stále platí, že nosíme respirátory na chodbách. K tomu je přidáno, že neočkovaní pedagogové budu nosit ochranu dých. cest i během vyučování.

Podrobné informace si můžete pročíst níže ve druhé příloze.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-938381150-2-msmt-manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf 744.5 Kb
priloha-961472457-0-informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-25.10.2021-a-1.11.2021-final-1-.pdf 192.7 Kb