DOMOV MLÁDEŽE

ZVÝŠENÍ CENY ZA STRAVOVÁNÍ OD 1. 9. 2016

Dovolujeme si upozornit na změnu ve výši plateb za stravování, k níž dochází od 1. 9. 2016. Věnujte, prosím, tomuto sdělení pozornost. Všichni studenti je obdrží před nástupem na prázdniny v písemné podobě od svých třídních učitelů. Žákům budoucích prvních ročníků budou během prázdnin rozeslána poštou.

Zvýšení ceny za stravu od 1. 9. 2016

Finanční limit na nákup potravin dle vyhlášky 107/2005 sb., o školním stravování
 

Strávníci 15 a více let

snídaně

11.00 až 17.00

přesnídávka

07.00 až 12.00

oběd

20.00 až 37.00

svačina

07.00 až 11.00

večeře

17.00 až 34.00

Celkem (celodenní)

62.00 až 111.00

II. večeře

9.00 až 16.00

Výše úhrady za jednotlivá jídla platná do 31. 8. 2016

Snídaně 12,-Kč
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 25,-Kč
Svačina 9,- Kč
Večeře 17,-Kč
-------------------------------------
celodenní strava 70,- Kč (II. večeře 11,- Kč; celkem s II. večeří 81,- Kč)

 

Výše úhrady za jednotlivá jídla platná od 1. 9. 2016

Snídaně 14,-Kč
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 27,-Kč
Svačina 11,- Kč
Večeře 19,-Kč
-------------------------------------
celodenní strava 80,- Kč (II. večeře 13,- Kč; celkem s II. večeří 93,- Kč)

Toto zvýšení cen bylo projednáno ve stravovací komisi a vyšlo z požadavků žáků. Zároveň splňuje finanční limity na stravování žáků středních škol. V platnost vstupuje dnem 1. 9. 2016.

Olga Zemanová, vedoucí školní jídelny, v.r.
PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy, v.r.