DOMOV MLÁDEŽE

ZMĚNA PLATBY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ OD 1. 9. 2013

Vážení rodiče a žáci,

     ředitelství školy si dovuje informovat o změně ve způsobu platby za ubytování a stravování v Domově mládeže SUPŠ Bechyně. Dosud probíhala platba za měsíc právě skončený. Vzhledem k množícím se nedoplatkům jsme nuceni změnit způsob platby následujícím způsobem: s platností od příštího školního roku 2013/2014 bude inkasována záloha (ubytovaní 2700,- Kč, externí 550,- Kč) za stravu a ubytování po dobu studia. Inkaso proběhne dne 20. 8. 2013 a záloha bude vrácena po ukončení studia na SUPŠ po vyrovnání všech závazků vůči domovu mládeže. Z těchto důvodů je bezpodmínečně nutné, aby všichni strávníci a ubytovaní žáci měli vyřízeno povolení k volitelnému inkasu z bankovního účtu, a zároveň měli na účtu dostatečnou hotovost (ubytovaní 2700,- Kč, externí žáci 550,- Kč).

Tiskopis Povolení k inkasu je možno stáhnout z webových stránek SUPŠ:
(www.supsbechyne.cz. - https://www.supsbechyne.cz/www/supsbechyne/fs/Potvrzení%20-%20povolení%20k%20inkasu%20(žáci).pdf).

Při nesplnění těchto podmínek, nebude stravování ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže SUPŠ od září 2013 umožněno! S dotazy se můžete obrátit na vedoucí ekonomického úseku ing. Irenu Kamarádovou (tel.: 381 213 121, ekonom@supsbechyne.cz) a vedoucí školní jídelny Olgu Zemanovou (381 213 679, jidelna@supsbechyne.cz). Formulář ke stažení je zde: Soubory PDF Oznámení - záloha inkasa (od srpna 2013).

Děkujeme za pochopení. 

PaedDr. Jiří Novotný, v.r., ředitel školy