DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Den otevřených dveří ve školním roce 2020/2021 (přijímací řízení pro školní rok 2021/2022) v podzimním termínu proběhl 6. 10. 2020 od 9:00 do 16.00 (druhý den otevřených dveří plánovaný na 18. 11. 2020 byl z důvodu koronavirové epidemie zrušen), na něj pak navázal přípravný kurz k talentovým zkouškám v sobotu 10. 10. 2020; druhý kurz, který byl plánovaný na 21. 11. 2020, je na základě epidemiologické situace zrušen. 

Během celého dne jsou zpřístupněny všechny prostory školy, zájemci o studium a jejich rodiče obdrží informace o studiu, náplni práce dílen a ateliérů a uvidí práce žáků a výstavy ve školní Galerii Na chodbě. Ve stejnou dobu je možné navštívit i domov mládeže (Písecká 365, cca 300 metrů od školy proti sportovnímu stadionu). Uchazeči mohou přinést své výtvarné práce na konzultaci s ředitelem školy nebo s učiteli výtvarných předmětů. Ve vestibulu školy se zájemců o studium a rodičů ujmou studenti vyšších ročníků, kteří je provedou po škole a podají základní informace o studiu. Na jakékoli dotazy o studiu odpoví zástupkyně ředitele ing. Jaroslava Bínová a ředitel školy Mgr. Otakar Novák, případně učitelé odborných předmětů. Žádáme zájemce o studium i jejich rodiče o dodržování hygienických pravidel (dezinfekce rukou, roušky, rozestupy).

Školu je možné navštívit i mimo dny otevřených dveří po telefonickém kontaktu na čísle +420 722 473 482 nebo na mailu reditel@supsbechyne.cz. (po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00; 381 213 121 - ekonomka školy, 381 212 810 - ředitel školy, 381 212 809 - zástupce ředitele školy).

Soubory PDF  Přihláška k přípravným kurzům na talentové zkoušky 2020

Školu je možné navštívit i mimo dny otevřených dveří po telefonickém kontaktu na čísle +420 722 473 482 nebo na mailu reditel@supsbechyne.cz. (po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00; 381 213 121 - ekonomka školy, 381 212 810 - ředitel školy, 381 212 809 - zástupce ředitele školy

PROSTORY ZPŘÍSTUPNĚNÉ BĚHEM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve vestibulu školy se zájemců o studium a rodičů ujmou studenti vyšších ročníků, kteří je provedou po škole a podají základní informace o studiu.

Přízemí:

 • kabinet (č. dv. 6,), dílna (č. dv. 7), točírna a prostor u pecí, odpoledne uč. č. 9 - uč. Jan Vančura, vedoucí učitel oboru Keramický design
 • nalévárna (č. dv. 8) - uč. David Stankuš, vedoucí učitel oboru Průmyslový design
 • designérská sádrovna (č. dv. 9) - uč. David Stankuš, vedoucí učitel oboru Průmyslový design
 • točírna (č. dv. 99) - uč. David Stankuš a studenti - ukázky točení na kruhu
 • sádrovna (č. dv. 109) - uč. David Stankuš, vedoucí učitel oboru Průmyslový design
 • modelovny (přízemí vpravo, č. dv. 22, č. dv. 23, dopoledne i kreslírna ) - PaedDr. Jiří Novotný, ak.soch J. Fuchs (dopoledne a odpoledne; konzultant domácích prací zájemců o studium)
 • učebna českého jazyka (přízemí vpravo, č. dv. 26) - Mgr. Ludmila Krůčková
 • kabinet č. dv. 23 - Mgr. Miloš Smetana
 • učebna anglického jazyka (přízemí vpravo, č. dv. 27) - PhDr. Iva Vágnerová

1. patro :

 • designérská dílna 1 (chodba vlevo, č. dv. 37)
 • designérská dílna 2 (chodba vlevo, č. dv. 38) – ukázky práce 3D tiskárny na chodbě mezi učebnami 37 a 38 – David Stankuš
 • kreslírny 1 a 2 (chodba vlevo, č. dv. 40, 42)
 • malírna (chodba vlevo, č. dv. 41) - uč. Jitka Hrdinková, uč. Alena Kissová
 • učebna dějin výtvarné kultury (chodba vpravo, č. dv. 53) - Mgr. Milan Vágner
 • grafická dílna 1 - linoryt (chodba vpravo, č. dv. 43) - Mgr. Eva Lišková
 • grafická dílna 2 - sítotisk (chodba vpravo, č. dv. 46) - Mgr. Marta Kotková a studenti
 • kabinet u sborovny (přístup přes sekretariát, č. dv. 58) - Ing. Jaroslava Bínová, zástupkyně ředitele
 • ředitelna (č. dv. 57) - Mgr. Otakar Novák, ředitel školy, dopoledne uč. č. 42; chodba před sborovnou – prezentace prací studentů oboru Multimediální tvorba

2. patro:

 • jazyková učebna (č. dv. 76) - Ing. Jiří Kokeš
 • posluchárna (č. dv. 74) - Mgr. Drahomíra Bočanová
 • učebna multimediálního oboru (č. dv. 67) - studenti
 • grafická dílna (č. dv. 71) - uč. Alena Kissová - ukázky prací

3. patro:

 • učebna multimediální tvorby (fotoateliér, č. dv. 67) - MgA. Václav Kupský
 • počítačové učebny (č. dv. 82, 83) - Mgr. Jan Mála
 • počítačová učebna (č. dv. 85) - uč. Libor Hošek, vedoucí oboru Multimediální tvorba
 • počítačová učebna (č. dv. 88) - Mgr. Jiří Vaněk

UPOZORŇUJEME NA MOŽNOSTI:

 • konzultace domácích prací zájemců o studium s učiteli odborných předmětů (Mgr. Otakar Novák, ak. soch. Jiří Fuchs, PaedDr. Jiří Novotný, akad.soch. Miroslav Oliva, MgA. Roman Šedina);
 • vzhledem k tomu, že škola neorganizuje schůzku vedení školy se zájemci o studium a jejich rodiči, nabízíme možnost osobního setkání rodičů a zájemců o studium s ředitelem Mgr. Otakarem Novákem a zástupkyní ředitele Ing. Jaroslavou Bínovou