VÝTVARNÍ PEDAGOGOVÉ

PaedDr. JIŘÍ NOVOTNÝ

narozen 27. 9. 1964 v Karlových Varech

Studium a zaměstnání
- 1979 - 1983 studium na SPŠK Bechyně
- 1983 - 1984 zaměstnanec VD Jihotvar, provozovna Bechyně - Zářečí
- 1984 - 1985 studium na Pedagogické fakultě Plzeň
- 1985 - 1990 studium na Pedagogické fakultě České Budějovice (obor R-VV)
- 1991 - 2008 učitel na SUPŠ Bechyně (praktická cvičení v sádrování a ve vytváření, kreslení, 
   modelování, písmo, dějiny výtvarné kultury)
- 2008 - 2018 ředitel SUPŠ Bechyni
- 2018 - dosud učitel odborných předmětů na SUPŠ Bechyně (kreslení, modelování, dějiny výtvarné
  kultury)

Výstavy
- 1993 - Týn nad Vltavou, Městské muzeum (s Janem Vančurou)
- 1994 - České Budějovice, Galerie Zlatá Reneta (s Věrou Dytrychovou)
- 2002 - Týn nad Vltavou, Galerie Art Club (Pedagogové SPŠK)
- 2004 - Bechyně, Alšova jihočeská galerie (Pedagogové SPŠK)
- 2005 - Jihlava, Galerie Jána Šmoka (Žáci a pedagogové SPŠK)
- 2011 - Soběslav, Galerie v kostele sv. Marka (Pedagogové SUPŠ Bechyně)
- 2012 - Nové Hrady, Státní hrad (Pedagogové SUPŠ; s Janem Bendou a Miroslavem Olivou)
- 2013 - České Budějovice - Krajský úřad (Výtvarná skupina Devět +)
- 2014 - Malšice, Galerie Malšice (Výtvarná skupina Devět +)
- 2014 - Bechyně, Mezinárodní muzeum keramiky (Fenomén B! - 130 let SUPŠ Bechyně)
- 2014 - Františkovy Lázně, Galerie Brömse, Hlína a barva (Výtvarná skupina Devět +)
- 2014 - Karlovy Vary,  Městská galerie, Vůně hlíny a barev (Výtvarná skupina Devět +)
- 2015 - Strakonice, Muzeum středního Pootaví (Výtvarná skupina Devět+)
- 2015 - České Budějovice, Komorní galerie u Schelů (Výtvarná skupina Devět+)
- 2015 - Milevsko, Galerie M (výstava prací žáků a učitelů)
- 2015 - Bechyně, Galerie Galvína (Výtvarná skupina Devět+)
- 2016 - Bechyně, Městské muzeum (Devítka doma - Výtvarná skupina Devět+)
- 2020 - Bechyně, Galerie Galvína (Setkání - s Janem Hlavatým a Květuší Kovářovou)

Sympozia
- asistence na mezinárodních keramických sympoziích v Bechyni (1992, 1996, 1998, 2000,
  2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018)
- od roku 2010 člen výboru Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s.

E-mail: nov.jirka@seznam.cz
(Foto: Libor Hošek, Pavlína Novotná)