SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ

ÚČAST ŠKOLY NA KERAMICKÝCH TRZÍCH V BECHYNI


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA
VÝSTAVĚ EXPO TÝN 2019

 • Konala se 20. 7. 2019. Více ZDE

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ-
HO ROKU 2019/2020


OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 • 26. - 27. 8. 2019
  Více ZDE

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • 18. 9. 2019
 • Více ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 • Více ZDE
 • Oslavy 135. výročí školy proběhnou 20. - 21. 9. 2019
  Srdečně zveme!

LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

 • průběh kurzů - více ZDE


ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Účast školy na výstavě Expo Týn 2019
  Dům U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou
  28. 6. - 31. 8. 2019
 • Výstava soch Ladislava Janoucha v Městském muzeu Bechyně
  22. 6. - 2. 8. 2019
 • Galerie Zámecká sýpka Bechyně
  - Školní výstava historické keramiky
    (15. 6. - 31. 8. 2019)
  - Silný ročník (3. 8. -31. 8. 2019)
 • Výstava Keramické věže Jana Bendy
  Školní Galerie Na chodbě (28. 6. - 27. 9. 2019)

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYAKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PROJEKTY 2006 - 2016

PROJEKTY 2006 - 2016

Oprava školy a domova mládeže (2016 - 2019)
Projekt Erasmus+ Re: ART TRUe STory (2014 - 2016)
Projekt Virtualizované prostředí pro rozvoj ICT
Projekt OP VK Peníze školám 2012 - 2014
Projekty v letech 2006 - 2012

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE

Dne 14. 9. 2016 byla na webu OPŽP zveřejněna tabulka schválených projektů dotací na snížení energetické náročnosti budov pro roky 2016 - 2020 (http://www.opzp.cz/prehledy-schvalenych-projektu; schválené žádosti 19. výzvy ze dne 14. 9. 2016). Velmi nás těší, že mezi schválenými projekty je i oprava pavilónu B Domova mládeže (CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001974) a především oprava celého kompexu budov naší školy (tedy staré budovy, tělocvičny, garáže, přístavby a dílenské přístavby včetně střech CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001965). Je to zcela zásadní rozhodnutí, které bude mít zásadní dopad na vzhled i provoz naší školy a domova mládeže. Na realizaci projektové dokumentasce se v současné obě intenzívně pracuje. Projektovou dokumentaci zpracovává firma Energy Benefit. S dosavadní spoluprací s touto firmou jsme maximálně spokojeni. Zároveň také děkujeme našemu zřizovateli, OŠMT České Budějovice, za podporu v těchto akcích.

Během školního roku 2016/2017 došlo k dalšímu vývoji. Je zpracováván další projekt, a to na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Projekt na opravu školy bude rozšířen o rekonstrukci kotelny a spolu s projektem na opravu kuchyně bude podán ke 30. 11. 2017. O aktualitách budeme informovat.

Jiří Novotný, ředitel školy

PROJEKT ERASMUS+ (RE. ART TRUE STORY) 2014 - 2016

PORTUGALSKÉ VYHLÍDKY: ERASMUS+ NA SUPŠ BECHYNĚ

PORTUGALSKÉ VYHLÍDKY

Po  školním roce 2013/2014, kdy jsme na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni hostili zahraničního asistenta z Portugalska v rámci programu Comenius, jsme se pustili do další výzvy ve formě evropských grantů. Zažádali jsme jako jedna z mnoha desítek českých škol o grantový program Erasmus+ (konkrétně projekt Strategické partnerství mezi školami) a uspěli jsme, k našemu velkému překvapení!

Projekt Erasmus+, který je financován z prostředků Evropské unie, umožňuje dvouletou spolupráci mezi SUPŠ Bechyně a střední uměleckou školou z Porta Escola Artística de Soares dos Reis. S partnerskou školou jsme před podáním projektu navázali kontakt přes portál e-Twinning a při vzájemné komunikaci jsme zjistili, že školy jsou si velmi blízké, nejen co se týče výtvarného zaměření (máme shodné obory multimédií, keramický, grafický a průmyslový design), ale obě byly založeny v roce 1884 jako jedny z nejstarších uměleckých škol. Další výhodou spolupráce je aktivní činnost a působení portugalského asistenta Sergio Bruna, který se snažil v minulém školním roce na naší škole studenty seznamovat s portugalskou kulturou, jídlem, uměním a žáci tedy mohou na mnoha základech stavět a rozvíjet své znalosti.

Projekt jsme pojmenovali Re: ART TRUeSTory. Název napovídá, že máme společně s portugalskými studenty cíl vytvořit umělecky zpracovaný příběh, který studenti sami napíší, vymyslí námět, technicky a umělecky zpracují, sami si svůj snímek zpropagují vlastními plakáty, logy a aktivně dotvoří celou koncepci. To vše v rámci dvou let. Součástí práce na projektech budou výměny mezi žáky, společné workshopy, návštěvy měst a poznání historie a kultury obou zemí. Naším cílem je zapojit studenty z různých oborů, ať už z grafiky, multimédií, či z keramiky právě díky širokému spektru aktivit, které náš projekt zahrnuje. Společným komunikačním jazykem bude angličtina, ale je v našem zájmu využívat v určitých aktivitách i rodný jazyk a obohatit tak povědomí našich portugalských partnerů a naopak.

Momentálně (počátek listopadu 2014) je celý projekt na začátku, rozbíhají se jednotlivé aktivity na obou školách a plánujeme společné setkání koordinátorů a studentů na naší škole v lednu 2015. Věříme, že dvouletý projekt Erasmus+ splní to, co od něj očekáváme, tedy že naši školu propojí se zahraniční školou, motivuje studenty k praktickému využití jejich schopností, ke zlepšení se v jazykových a výtvarných dovednostech a namotivuje je k dalšímu cestování, poznávání a k vytváření přátelství s lidmi na celém světě. Doufejme, že projekt bude prospěšný na všechny strany a co nejvíce si z něho odneseme!

A na závěr jeden citát: "Třeba ani není důležité, aby byli lidé stejní, spíš aby byli zvědaví. Jelikož jsme jiní, můžeme se radovat z výměny světů, můžeme předávat své lásky a vzrušení tomu druhému. Ty se můžeš naučit hudbě, já se mohu naučit létat. A to je jen začátek." (Richard Bach: Most přes navždy)

Mgr. Štěpánka Janoušková, Mgr. Marta Kotková

První návštěva portugalských studentů v Bechyni (12. - 16. 1. 2015)
Texty našich a portugalských studentů (24. - 28. 2. 2015)
První návštěva našich studentů a pedagogů v Portu (9. - 15. 3. 2015)
Druhá návštěva portugalských studentů v Bechyni (14. - 19. 6. 2015)
Druhá návštěva našich studentů a pedagogů v Portu (18. - 24. 10. 2015)
Závěrečná výstava prací projektu česko-portugalské spolupráce Erasmus+ (28. 2. - 4. 3. 2015)
Závěr dvouleté spolupráce EASR Porto a SUPŠ Bechyně (9. - 15. 5. 2016)
Projekt Erasmus+ má Pečeť kvality (27. 9. 2016)

VIRTUALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ ICT

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

Naše škola realizuje projekt Virtualizované prostředí pro rozvoj ICT. Projekt se zaměřuje na vzdělávání lektorů (zvýšení a rozšíření kvalifikace) v oblasti ICT technologií se specifickým zaměřením na cloudové technologie a tzv. freemium modely (open source). Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření regionální nabídky dalšího vzdělávání a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro další vzdělávání v Jihočeském kraji a jejich provázání do prostředí firem.

Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na tvorbu webové platformy, tvorbu vzdělávacích modulů a jejich zpracování do e-learningové a m-learningové podoby, a pilotní ověřování vzdělávacích modulů. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/3.2.08/04.0065, je realizován od ledna do prosince 2014, rozpočet je 2.700.000,- Kč. Příjemcem je naše škola, partnerem je společnost Jihočeská počítačová s.r.o.

VIRTUALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ ICT

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKU TECHNIKY

Název programu Operační program Vzělávání prokonkurenceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.08/04.0065
Název zakázky ICT zařízení
Datum vyhlášení zakázky 5. 3. 2014
Název/obchodní firma vybraného zadavatele Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203
Název/obchodní firma vybraného dodavatele Interaktivní učebny s.r.o.
Sídlo dodavatele Petrská1426/1, 110 00 Praha 1
Osoba oprávněná jednat jménem doavatele Markos Paraskevopulos
IČ dodavatele 24126268

PROJEKT OP VK PENÍZE ŠKOLÁM 2012 - 2014

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ


Dne 6. 2. 2012 jsme obdrželi z MŠMT ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4878/34/7.1.5/2012 na projekt s názvem Multimediální tvorba. Celková výše dotace je 783.200,- Kč (665.720.- Kč z prostředků Evropských sociálních fondů, 117.480,- Kč ze státního rozpočtu ČR). Realizace projektu začíná dnem 6. 2. 2012 a bude ukončena po uplynutí 24 měsíců.

Projekt je zaměřen na nové vybavení počítačové učebny č. 88. Stávající počítače byly uvolněny pro potřeby vyučujících (vybavení kabinetů) a do třídy budou dodány nové. Zároveň byl zakoupen nový dataprojektor. Druhou částí projektu je vytváření tzv. šablon pro výuku multimediálního oboru (inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a vytvoření sady digitálních materiálů). Nová učebna byla realizována během druhého pololetí školního roku 2011/2012, instalace nových počítačů proběhla v září 2012.

PROJEKTY 2006 - 2012

PROJEKT LEONARDO DA VINCI "PRAXE STUDENTŮ KFL LANDSHUT V SUPŠ BECHYNĚ"

V prosinci 2009 byl podán projekt výměnné praxe s keramickou školou KFL v Landshutu (Bavorsko, SRN) v rámci projektu Comenius ve spolupráci s organizací Tandem. Tento projekt zajistil třítýdenní pobyt skupiny 6 studentů a 1 pedagoga a uskutečnil se na přelomu září a října 2010. Bavorští studenti se zabývat typickou jihočeskou keramikou, tvary a dekory nádob a figurálním modelováním. Podrobnosti a fotografie naleznou zájemci v Aktualitách 2010/2011.

Spolupráce našich škol bude každopádně pokračovat na úrovni projektu IuventArs a na úrovni točířské soutěže, případně výměnných výstav.PROJEKT "ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ"
 
V dubnu 2009 podala naše škola projekt v rámci OP VK (Operační prostředky – vzdělání pro konkurenceschopnost) projekt s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na SPŠK v Bechyni. Projekt v celkové výši 1.790.000,- Kč byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen dne 27. 10. 2009. Vyrozumění o schválení projektu Radou Jihočeského kraje jsme obdrželi 18. 11. 2009. Realizace projektu pak proběhla v letech 2010 - 2012.

Díky projektu bylo pořízeno základní vybavení oboru Multimediální tvorba (počítačová učebna pro 16 žáků, fotoaparáty, kamery, stativy atd.), byla pořízena kompletní fotodokumentace školního depozitáře a proběhla řada přednášek zejména mladých umělců, kteří se pohybují v současké multimediální tvorbě, ale také výstav a prezentací umělců z jiných oborů, několik exkurzí, praxí a také několik zajímavých studentských soutěží.

 PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

 

PROJEKT "ZLEPŠENÍ VYBAVENOSTI ICT NA STŘEDNÍCH, SPECIÁLNÍCH A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE"

Tento projekt škola nepořádala, ale byla do něho zařazena. Projekt byl realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byl spolufinancován Evropskou unií. Rozpočet projektu byl 16 miliónů Kč, z nichž 1,2 miliónu Kč tvořil podíl Jihočeského kraje. V rámci projektu bylo na 92 školách zřizovaných Jihočeským krajem instalováno celkem 244 setů interaktivních tabulí. Navíc proběhly vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky.

Naše škola díky tomuto projektu obdržela dva sety interaktivních tabulí Smart Board. Byly instalovány v únoru 2010 do dvou učeben, a to do učebny dějin výtvarné kultury a do multimediální učebny určené především pro nově budovaný obor Multimediální tvorba (ale i pro výuku počítačové grafiky, matematiky, fyziky a chemie). Díky tomu má naše škola již čtyři sestavy interaktivních tabulí (první byl instalován v roce 2008 v učebně č. 74, další v roce 2012 v učebně č. 51), které přispívají k zatraktivnění výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.PROJEKT COMENIUS "EUROPE' ART PUZZLE"

Je bezpochyby zatím nejvýznamnějším mezinárodním projektem, který naše škola díky koordinátorce Mgr. Martě Kotkové také spolupořádala. Při nejrůznějších výtvarných činnostech se propojilo celkem pět škol napříč celou Evropou. Jednalo se o školy ze španělského Jerezu (samotný jih Španělska, odkud je vidět do Afriky), francouzského Echirolles u Grenoblu, litevského Druskininkai (téměř na hranici s Běloruskem), estonského Tallinu a naší bechyňské školy.
 
Během projektu proběhly výměny žáků i pedagogů, bylo uspořádáno pět výstav a vznikla kniha, která také putovala celou Evropou: do Španělska se sešly podklady, tam také byla vytištěna, ale pokřtěna byla v Tallinu. Byla navázána přátelství učitelů i žáků, výtvarné činnosti se staly spojovacím článkem, prostřednictvím něhož byly poznávány specifické evropské kultury.
 
Celý projekt, který začal v roce 2006 ve Vilniusu (Litva) skončil v dubnu 2009 velkou výstavou ve španělském Jerezu de la Frontera.

Projekty

 


PROJEKT DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Tento projekt, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, proběhl od srpna 2007 do února 2008. Při této příležitosti byly učiteli školy zpracovány poměrně rozsáhlé učební texty (technologie, kreslení a modelování, stručné dějiny designu, základy počítačové grafiky), které jsou využitelné i při běžné výuce. Byly také vytvořeny nové propagační materiály - letáky o škole a DVD o škole a o projektu samotném.

      Projekty       Projekty

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky