PEDAGOGICKÝ SBOR
ZAMĚSTNANCI 2019/2020

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2019/2020

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2019/2020
Pedagogický sbor 23. 6. 2020. (Foto: Libor Hošek)

Ředitel školy:
Novák Otakar, Mgr. (metodik prevence; výtvarná příprava, navrhování)

Zástupce ředitele školy:
Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)

Vedoucí učitelé oborů:
Vančura Jan - keramický design, (technické kreslení, modelování, vytváření)
Stankuš David - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
Kotková Marta, Mgr. - grafický design (praktická cvičení v grafice)
Hošek Libor, BcA. - multimediální tvorba (technologie, praktická cvičení v multimédiích, počítačová grafika)
Pánková Marcela, Ing. - technologie keramiky (technologie, chemie, laboratorní cvičení)

Další učitelé:
Bočanová Drahomíra, Mgr. (dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, kreslení)
Brázdová Libuše, Mgr. (tělesná výchova, občanská nauka)
Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně, písmo)
Jarošová Dagmar, BcA (praktická cvičení v designu, informační a komunikační technologie)
Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
Kokeš Jiří, Ing. (počítačová grafika, informační a komunikační technologie, anglický jazyk)
Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)
Kupský Václav, MgA. (multimediální tvorba, grafika)
Kuthanová Markéta, Mgr. (anglický jazyk, francouzský jazyk)
Lišková Eva, Mgr. (počítačová grafika, praktická cvičení v grafice, výtvarná příprava)
Logan Stallings (rodilá mluvčí - lektorka angličtiny)
Mála Jan, Mgr. (multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích, 3D modelování)
Martinec Jan, Mgr. (praktická cvičení v multimédiích)
Nováková Irena, Mgr. (výtvarná příprava)
Novotný Jiří, PaedDr. (dějiny výtvarné kultury, kreslení, modelování)
Novotná Pavlína, Mgr. (ruský jazyk)
Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
Panková Hana, Mgr. (asistent pedagoga)
Peták Václav, MgA. (praktická cvičení v multimédiích)
Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
Procházková Šárka, Bc. (asistent pedagoga)
Smetana Miloš, Mgr. (český jazyk, dějiny, výtvarná příprava)
Stankuš David (točírna, sádrovna, praktická cvičenív designu)
Šedina Roman, MgA. (dějiny výtvarné kultury, grafická technologie)
Turková Květa, Ing. (technologie)
Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
Vaněk Jiří, Mgr. (matematika, informační a komunikační technologie

Technicko-hospodářští pracovníci školy:
Kamarádová Irena, Ing., vedoucí ekonomického úseku
Zifčáková Marcela, účetní

Provozní zaměstnanci školy:
Burianová Eva, uklízečka
Horák Jindřich, školník
Kubíček Jaroslav, přípravář hlín (do 31. 12. 2019)
Liška Josef, přípravář hlín (od 1. 1. 2020)
Lišková Jana, uklízečka
Šidlíková Simona, uklízečka

Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:
Houdková Soňa, vychovatelka
Hrubý Filip, Bc., vychovatel
Pletková Eva, Ing., vychovatelka
Šťastná Iva, vychovatelka
Šťastný Vratislav, vychovatel

Technicko-hospodářští pracovníci domova mládeže:
Dědičová Marie, správce domova mládeže
Zemanová Olga, vedoucí jídelny

Provozní pracovníci domova mládeže:
Cvachová Miluše, vrátná
Černá Milena, uklízečka 
Drdová Helena, kuchařka
Hlasová Jana, bezpečnostní pracovník 
Homolková Zdeňka, kuchařka
Kubíček Jaroslav, údržbář (do 31. 12. 2019)
Liška Josef, údžbář (od 1. 1. 2020)
Marešová Iveta, uklízečka
Syrovátková Barbora, kuchařka
Zemanová Ilona, kuchařka

Třídní učitelé ve školním roce 2019/2020
1.DK - Ing. Květa Turková
1.G - Mgr. Ludmila Krůčková
1.M - MgA. Václav Kupský
2.DK - MgA. Roman Šedina
2.G - Mgr. Drahomíra Bočanová
2.M - Jitka Hrdinková
3.DK - David Stankuš
3.G - Libor Hošek
3.M - Mgr. Jiří Vaněk
4.DK - Jan Vančura
4.G - Mgr. Marta Kotková
4.M - Alena Kissová