SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 • Více ZDE
 • Oslavy 135. výročí školy proběhnou 20. - 21. 9. 2019
  Srdečně zveme!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

29. 7. 2019 začala kompletní rekonstrukce budov školy a domova mládeže. Ředitelství SUPŠ Bechyně sděluje, že  od 1. 8. 2019 není možné v domově mládeže až do ukončení rekonstrukce poskytovat ubytování Děkujeme za pochopení.
Ubytování žákům školy od 1.9. 2019 bude poskytnuto.


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ


Více ZDE


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA
VÝSTAVĚ EXPO TÝN 2019

 • Konala se 20. 7. 2019. Více ZDE

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ-
HO ROKU 2019/2020


OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 • 26. - 27. 8. 2019
  Více ZDE

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • 18. 9. 2019
 • Více ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

 • Průběh kurzů 2019 - více ZDE


ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Účast školy na výstavě Expo Týn 2019
  Dům U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou
  28. 6. - 31. 8. 2019. Více ZDE
 • Galerie Zámecká sýpka Bechyně
  - Sochy, objekty a obrazy Vladimíra
    Preclíka
  - Školní výstava historické keramiky
    (15. 6. - 31. 8. 2019)
  - Silný ročník (3. 8. - 31. 8. 2019; derniéra
    21. 9. 2019 při 135. výročí školy)
 • Výstava Keramické věže Jana Bendy
  Školní Galerie Na chodbě (28. 6. - 27. 9. 2019). Více ZDE

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYAKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PEDAGOGICKÝ SBOR
ZAMĚSTNANCI 2019/2020

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2019/2020

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2011/2012

Ředitel školy:
Novák Otakar, Mgr. (metodik prevence; výtvarná příprava, navrhování)

Zástupce ředitele školy:
Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)

Vedoucí učitelé oborů:

Vančura Jan - keramický design, (technické kreslení, modelování, vytváření)
Stankuš David - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
Kotková Marta, Mgr. - grafický design (praktická cvičení v grafice)
Hošek Libor - multimediální tvorba (technologie, praktická cvičení v multimédiích, počítačová grafika)
Pánková Marcela, Ing. - technologie keramiky (technologie, chemie, laboratorní cvičení)

Další učitelé:

Bočanová Drahomíra, Mgr. (dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, kreslení)
Brázdová Libuše, Mgr.
Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně, písmo)
Jarošová Dagmar, Bc.
Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
Kokeš Jiří, Ing. (počítačová grafika, informační a komunikační technologie, anglický jazyk)
Kotouč Evžen (tělesná výchova, občanská nauka)
Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)
Kupský Václav, Mg.A. (multimediální tvorba, grafika)
Kuthanová Markéta, Mgr. (anglický jazyk, francouzský jazyk)
Lišková Eva, Mgr.
Mála Jan, Mgr. (multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích, 3D modelování)
Martinec Jan, Mgr.
Nováková Irena, Mgr. (výtvarná příprava)
Novotný Jiří, PaedDr. (dějiny výtvarné kultury, kreslení, modelování)
Novotná Pavlína, Mgr. (ruský jazyk)
Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
Pánková Hana, Mgr. (asistent pedagoga)
Peták Václav, MgA.
Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
Procházková Šárka, Bc. (asistent pedagoga)
Smetana Miloš, Mgr. (český jazyk, dějiny, výtvarná příprava)
Stankuš David (točírna, sádrovna, praktická cvičenív designu)
Šedina Roman, MgA. (dějiny výtvarné kultury, grafická technologie)
Turková Květa, Ing. (technologie)
Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
Vaněk Jiří, Mgr. (matematika, informační a komunikační technologie


Technicko-hospodářští pracovníci školy:

Kamarádová Irena, Ing., vedoucí ekonomického úseku
Zifčáková Marcela, účetní

Provozní zaměstnanci školy:

Burianová Eva, uklízečka
Šidlíková Simona, uklízečka
Lišková Jana, uklízečka
Kubíček Jaroslav, přípravář hlín
Horák Jindřich, školník

Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:

Houdková Soňa, vychovatelka
Pletková Eva, Ing., vychovatelka
Šťastná Iva, vychovatelka
Šťastný Vratislav, vychovatel
Táborská Pavla, Bc.

Technicko-hospodářští pracovníci domova mládeže:

Dědičová Marie, správce domova mládeže
Zemanová Olga, vedoucí jídelny

Provozní pracovníci domova mládeže:

Černá Milena, uklízečka 
Drdová Helena, kuchařka
Hlasová Jana, bezpečnostní pracovník 
Homolková Zdeňka, kuchařka
Kubíček Jaroslav, údržbář
Puchernová Iveta, uklízečka
Syrovátková Barbora, kuchařka
Zemanová Ilona, kuchařka