SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

 • SUPŠ Bechyně vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele odborných předmětů na 3D a 2D modelaci, případně animaci od 1. 9. 2019. Zájemci o tuto pozici pište do 30. 6. 2019 na adresu:
  reditel@supsbechyne.cz, zastupce@supsbechyne.cz
 • SUPŠ Bechyně vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele odborných předmětů zaměřeného na tvorbu videa a na fotografii od 1. 9. 2019. Zájemci o tuto pozici pište do 30. 6. 2019 na adresu:
  reditel@supsbechyne.cz
  zastupce@supsbechyne.cz

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 • Více ZDE
 • Oslavy 135. výročí školy proběhnou 20. - 21. 9. 2019
  Srdečně zveme!

LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Výstava Střepy a střípky
  Městské muzeum Bechyně 7. 3. - 16. 6. 2019


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PEDAGOGICKÝ SBOR
ZAMĚSTNANCI 2018/2019

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2018/2019

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2011/2012

Ředitel školy:
Novák Otakar, Mgr. (metodik prevence; výtvarná příprava, navrhování)

Zástupce ředitele školy:
Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)

Vedoucí učitelé oborů:

Vančura Jan - keramický design, (technické kreslení, modelování, vytváření)
Stankuš David - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
Kotková Marta, Mgr. - grafický design (praktická cvičení v grafice)
Hošek Libor - multimediální tvorba (technologie, praktická cvičení v multimédiích, počítačová grafika)
Pánková Marcela, Ing. - technologie keramiky (technologie, chemie, laboratorní cvičení)

Další učitelé:

Bočanová Drahomíra, Mgr. (dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, kreslení)
Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně, písmo)
Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
Kokeš Jiří, Ing. (počítačová grafika, informační a komunikační technologie, anglický jazyk)
Kotouč Evžen (tělesná výchova, občanská nauka)
Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)
Kupský Václav, Mg.A. (multimediální tvorba, grafika)
Kuthanová Markéta, Mgr. (anglický jazyk, francouzský jazyk)
Mála Jan, Mgr. (multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích, 3D modelování)
Nováková Irena, Mgr. (výtvarná příprava)
Novotný Jiří, PaedDr. (dějiny výtvarné kultury, kreslení, modelování)
Novotná Pavlína, Mgr. (ruský jazyk)
Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
Procházková Šárka, Bc. (asistent pedagoga)
Smetana Miloš, Mgr. (český jazyk, dějiny, výtvarná příprava)
Stankuš David (točírna, sádrovna, praktická cvičenív designu)
Šedina Roman, MgA. (dějiny výtvarné kultury, grafická technologie)
Turková Květa, Ing. (technologie)
Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
Vaněk Jiří, Mgr. (matematika, informační a komunikační technologie)


Technicko-hospodářští pracovníci školy:

Kamarádová Irena, Ing., vedoucí ekonomického úseku
Zifčáková Marcela, účetní

Provozní zaměstnanci školy:

Burianová Eva, uklízečka
Šidlíková Simona, uklízečka
Lišková Jana, uklízečka
Kubíček Jaroslav, přípravář hlín
Horák Jindřich, školník

Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:

Houdková Soňa, vychovatelka
Korecká Jiřina, vychovatelka
Pletková Eva, Ing., vychovatelka
Šťastná Iva, vychovatelka
Šťastný Vratislav, vychovatel

Technicko-hospodářští pracovníci domova mládeže:

Dědičová Marie, správce domova mládeže
Zemanová Olga, vedoucí jídelny

Provozní pracovníci domova mládeže:

Černá Milena, uklízečka 
Drdová Helena, kuchařka
Hlasová Jana, bezpečnostní pracovník 
Homolková Zdeňka, kuchařka
Kubíček Jaroslav, údržbář
Puchernová Iveta, uklízečka
Syrovátková Barbora, kuchařka
Zemanová Ilona, kuchařka