SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA

 • Více ZDE
 • Vernisáž výstavy výsledků sympozia se koná v pátek 3. 8. 2018 v AJG Bechyně v 16.00

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 29. - 30. 8. 2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2018


INFORMACE PRO PŘIJATÉ DO 1. ROČNÍKU 2018/2019

 • Více ZDE
 • Žádáme přijaté do 1. ročníku, kteří jsou ubytováni na domově mládeže, aby se dostavili 2.9. 2018 na domov mládeže do 16.00.

OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozvrh konzultací v 1. ročníku školního roku 2017/18
  Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY

 • Výstava ze sbírky Martina Zelenky
  Galerie  Galvína Bechyně

 • Mezinárodní muzeum keramiky Be-
  chyně (pobočka AJG Hluboká)

  Sezónní výstavy do 7. 10. 2018

 • Muzeum Vladimíra Preclíka Bechyně
  Sezónní výstavy do 31. 8. 2018
  Sochařské dílo Vladimíra Preclíka
  Keramika z Bechyně 1884 - 1948 (retrospektivní výstava SUPŠ Bechyně)


 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PEDAGOGICKÝ SBOR
ZAMĚSTNANCI 2017/2018

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2017/2018

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2011/2012

Ředitel školy:
Novák Otakar, Mgr. (grafický design, výtvarná příprava, navrhování)

Zástupce ředitele školy:
Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)

Vedoucí učitelé oborů:

Vančura Jan - keramický design, (technické kreslení, modelování, vytváření)
Fuchs Jiří, akad. soch. - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
Kotková Marta, Mgr. - grafický design (praktická cvičení v grafice)
Hošek Libor - multimediální tvorba (technologie, praktická cvičení v multimédiích, počítačová grafika)
Pánková Marcela, Ing. - technologie keramiky (technologie, chemie, laboratorní cvičení)

Další učitelé:

Bočanová Drahomíra, Mgr. (dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, kreslení)
Brázdová Kateřina, Mgr. (český jazyk)
Brkalová Monika, Mg.A. (praktická cvičení v multimédiích, navrhování)
Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně, písmo)
Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
Kokeš Jiří, Ing. (počítačová grafika, informační a komunikační technologie, anglický jazyk)
Kotouč Evžen (tělesná výchova, občanská nauka)
Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)
Kupský Václav, Mg.A. (multimediální tvorba, grafika)
Kuthanová Markéta, Mgr. (anglický jazyk, francouzský jazyk)
Mála Jan, Mgr. (multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích, 3D modelování)
Novotný Jiří, PaedDr. (dějiny výtvarné kultury)
Novotná Pavlína, Mgr. (ruský jazyk)
Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
Procházková Šárka, Bc. (asistent pedagoga)
Stankuš David (točírna, sádrovna, praktická cvičenív designu)
Šedina Roman, MgA. (dějiny výtvarné kultury, grafická technologie)
Turková Květa, Ing. (technologie)
Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
Vaněk Jiří, Mgr. (matematika, informační a komunikační technologie)


Technicko-hospodářští pracovníci školy:

Kamarádová Irena, Ing., vedoucí ekonomického úseku
Zifčáková Marcela, účetní

Provozní zaměstnanci školy:

Burianová Eva, uklízečka
Šidlíková Simona, uklízečka
Lišková Jana, uklízečka
Kubíček Jaroslav, přípravář hlín
Horák Jindřich, školník

Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:

Houdková Soňa, vychovatelka
Korecká Jiřina, vychovatelka
Šťastná Iva, vychovatelka
Šťastný Vratislav, vychovatel

Technicko-hospodářští pracovníci domova mládeže:

Dědičová Marie, správce domova mládeže
Zemanová Olga, vedoucí jídelny

Provozní pracovníci domova mládeže:

Černá Milena, uklízečka 
Hlasová Jana, bezpečnostní pracovník 
Homolková Zdeňka, kuchařka
Kubíček Jaroslav, údržbář
Puchernová Iveta, uklízečka
Sládková Marie, kuchařka
Syrovátková Barbora, kuchařka
Zemanová Ilona, kuchařka