MĚSTO BECHYNĚ

NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY V BECHYNI

Od května do listopadu 2011 proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce bechyňského náměstí. Její součátí byl také archeologický výzkum v devíti vybraných lokalitách náměstí, který provedli pracovníci Husitského muzea v Táboře pod vedením doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc.. Geodetickou dokumentaci provedli pracovníci Geo-cz, s.r.o. pod vedením Jiřího Šindeláře; brigádnickou výpomoc zajistila společnost Naše historie.

Podle dosavadních zjištění tento výzkum přinesl řadu překvapivých objevů pokud jde o historii našeho města. K nejpodstatnějším patří tyto:

  • doklady osídlení ze starší doby železné (patrně z 6. - 5. století př. n. l.) - byly objeveny v jihovýchodní části náměstí;
  • doklady osídlení z keltského období (patrně z 2. - 1. století př. n. l.) - v severovýchodní části náměstí (přibližně mezi Protivínkou a poštou) byly nalezeny základy keltského oppida, opevnění a několika keltských domů (v jednom z nich byla objevena krásná keramická nádoba); 31. 5. 2011 tyto nálezy na místě potvrdila Jihočeská archeologická komise;
  • nové doklady slovanského osídlení - pravděpodobně dojde k posunutí časování slovanského osídlení Bechyně již do 8. - 9. století n.l. (nově byly objeveny základy slovanské pece na chléb a stopy po práci s kovem);
  • nové doklady vztahující se k založení města na počátku 14. století - v severovýchodní části náměstí byl nalezen reprezentativní soubor užitkové keramiky z 1. poloviny 14. století a zlomky zdobené skleněné číše;
  • nové doklady vývoje středověkého i novověkého města - požárové vrstvy z dob husitských válek, jámy na hašení vápna, objev místa původního umístění kašny atd.

Místa nálezů budou po dokončení rekonstrukce náměstí označena v dlažbě a prezentována na informačních tabulích.

NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY V BECHYNINOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY V BECHYNI

(Zdroj: Městský zpravodaj 7 - 8/2011, text PhDr. R. Krajíce, CSc)