MĚSTO BECHYNĚ

BECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKY

Bechyně je šestitisícové lázeňské jihočeské město, které leží asi dvacet kilometrů jižně od Tábora nad soutokem Lužnice a říčky Smutné. Město je velmi malebné, klidné, má množství kulturních památek a romantické okolí. 

K nejvýznamnějším pamětihodnostem města patří:

  • Zámek - původně  gotický  hrad založený za Přemysla  Otakara II.  v  posední třetině 13. století. Byl přestavěn v renesančním slohu v době, kdy Bechyni vlastnil Petr Vok z Rožmberka (v letech 1569 - 1596).
  • Kostel sv. Matěje na náměstí - vznikl na konci 13. století, dnes má pozdně gotickou podobu. Jde o dvoulodní kostel s hranolovitou věží a zbarokizovaným falešným průčelím obráceným do náměstí.
  • Františkánský klášter - byl založen v roce 1281, za husitských válek byl poničen, jeho současná podoba pochází z přelomu 15. a 16. století. Skvostem celého komplexu s rozsáhlou zahradou je dvoulodní kostel Nanebevzetí Panny Marie s nádhernou sklípkovou klenbou.
  • Kostel sv. Michala - hřbitovní kostel z let 1667 - 1670 je patrně dílem italského architekta Alfieriho a představuje jednu z nejstarších barokních centrálních staveb na našem území.
  • Židovský hřbitov - nachází se za městskými hradbami naproti michalskému kostelu. Je to velmi romantické místo s nejstaršími náhrobky ze 17. století.
  • Železobetonový most přes Lužnici - padesát metrů vysoký most postavený podle projektu architektora Eduarda Viktory v letech 1926 - 1928. Umožnil přivést do města Křižíkovu trať z Bechyně do Tábora z roku 1903, nejstarší elektrifikovanou železniční trať na území Rakousko-Uherska.
  • Lázně - historie lázeňství v Bechyni je starší více než 300 let. Původně se využívaly minerální prameny, v současnosti se za pomoci bahenních koupelí léčí celoročně nemoci pohybového ústrojí.
  • Další zajímavosti - secesní vily (např. Máchova vila architekta Kotěry, dnes LD a hotel Jupiter, vila Elektra, Křižíkova vila aj.), Křižíkova vilová čtvrť, Alšova jihočeská galerie, Muzeum Vladimíra Preclíka a také Střední uměleckoprůmyslová škola, která od roku 1884 přivádí do města mladé lidi se zájmem o výtvarno.


Most přes Lužnici zvaný Bechyňská duha, klášterní kostel, kostel sv. Matěje,
bechyňský zámek. (Foto: Ing. Miroslav Petřík)

BECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKYBECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKYBECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKYBECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKYBECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKYBECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKY
BECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKYBECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKYBECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKYBECHYNĚ, JEJÍ KRÁSY A PAMÁTKY
Areál bechyňského zámku, pohledy do údolí Lužnice, náměstí. (Foto: Matěj Novotný)