PŘIPRAVUJEME

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2020

Termín: 28. 3. 2020 - 4. 4. 2020
Vedoucí zájezdu: Alena Kissová
Sraz účastníků:
sobota 28. 3. 2020 v 7.10 hodin
Odjezd: sobota 28. 3. 2020 v 7.30 hodin od DM v Bechyni
Příjezd: sobota 4. 4. 2020 ve večerních hodinách před DM v Bechyni
Cena: 7 200,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování v Trentu, doprava do Trenta i MHD v Trentu, stravování - snídaně, obědy a večeře, vstupy do navštívených objektů). Kapesné: dle uvážení (v EUR). Platba na místě kauce 5 Eur - záloha na klíč, vráceno bude až při odjezdu. S sebou na cestu svačinu a pití na celý den, v Trentu bude až večeře. Cestovní pojištění bude zajištěno před odjezdem, buďto individuálně nebo hromadně (zajistí Alena Kissová - nutno nahlásit). Kdo o pojištění požádá, bude pojištěn hromadně u KB online -  jedná se o částku cca 130 Kč. Předem nutno nahlásit jakékoli dietní omezení stravy včas (15. 3. 2020 - např. bezlepková dieta, vegetarián, vegan atd.).

Způsob placení: hotově v kanceláři školy č. dv. 58. nebo na účet školy č. 9993150257/0100, do poznámky napsat jméno žáka a Trento; záloha 4.000 Kč do 15. 1. 2020, doplatek 3.200 Kč do 27. 2. 2020.

Program: celodenní práce v řemeslných dílnách: smalt, kovový šperk, malba, modelování, kašírování,  tisk, řezbářství, intarzie, virtuální dílna, mozaika. Denně do 17.00 hodin.  Plánované exkurze a výlety budou upřesněny na místě.

Vybavení:

  • osobní hygienické potřeby, ručník atd., vhodné oblečení a obuv (v horské oblasti může být sníh, ale i jarní počasí - lze zjistit na internetových stránkách);
  • léky pro osobní potřebu, proti bolesti, nachlazení, žaludečním potížím atd.;
  • do dílen obuv na přezutí, pracovní plášť, děvčata gumičky do vlasů, rukavice, materiál a pomůcky, tužky, skicář, nůžky ... (s sebou barevný návrh na kruhovou kompozici - smalt, geometrická kompozice - šperk, návrh čtverec 20/20 cm - mozaika);
  • s sebou vhodnou obuv do sprchy - ubytování je zajištěno v hostelu, redukci do zásuvky na nabíječku, pokud máte; kontrola před odjezdem, zda máte nastaven roaming; platný průkaz totožnosti, nebo cestovní pas s sebou; ve škole jsou nápojové automaty, nebo lze využít místní školní bufet: strava teplá i studená (účastníci si platí sami).

 

 

Písemný souhlas rodičů se zařazením neplnoletého žáka na zahraniční výjezd

Souhlasím s účastí mého syna/dcery ………………………………………. na výměnné praxi v Trentu v termínu 28.  3.  –  4.  4. 2020

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby zahraničního výjezdu ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Telefonní číslo žáka / zákonného zástupce   …………………….…………………………………………………

V …………………………   dne …………………      Podpis zákonného zástupce……. …………………………

Podpis žáka:……………………….....................................