PŘIPRAVUJEME

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019

V Bechyni 30. 9. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 23. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních oborů na středních výtvarných školách, která se v letošním roce koná jako součást oslav 135. výročí založení SUPŠ v Bechyni. Koná se 7. - 8. 11. 2019.

Na letošní ročník soutěže jsme pozvali 11 škol z celé České republiky (Bechyně, Český Krumlov, Hodonín, Karlovy Vary, Luhačovice, Ostrava, Praha – Hollarovo náměstí, Světlá nad Sázavou, Uherské Hradiště, Letovice, Horní Bříza), 3 výtvarné školy ze Slovenska (Bratislava, Prešov, Košice) a také keramické školy z rakouského Stoobu a bavorského Landshutu. Předsedou hodnoticí komise bude v letošním roce designér MgA. Petr Novague

Letošní ročník obohatí opět vložená soutěž, tentokráte nazvaná Slepý točíř.  V ní půjde o vytočení co nejširší misky se zavázanýma očima. Na letošní ročník točířské soutěže se mohou kvalifikovat stejně jako v předchozích letech maximálně dva nejúspěšnější točíři z každé ze zúčastněných škol. Součástí soutěže je každoročně i doprovodný program. Tradičně jím bývá beseda s předsedou hodnoticí komise a společenský večer, na němž budou hrát a zpívat absolventi SUPŠ v Bechyni a jejich hosté.

Ubytování a stravování všech Vašich zástupců je jako tradičně zajištěno na domově mládeže v Bechyni a je hrazeno ze sponzorských příspěvků.

Pevně věříme, že uvítáte tuto možnost srovnání úrovně dovedností svých žáků se žáky českých, moravských i zahraničních škol vyučujících studijní obory zaměřené na výtvarné zpracování keramiky v točení z volné ruky a že se naší soutěže zúčastníte. Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že letošní ročník točířské soutěže úspěšně a pro všechny zúčastněné příjemně naváže na předchozí ročníky této soutěže.

Mgr. Otakar Novák, v.r., ředitel SUPŠ Bechyně

Soubory PDF  Přihláška na točířskou soutěž 2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Čtvrtek 7. 11. 2019

 • 08.00 - 12.00 - prezentace účastníkůa ubytování na domově mládeže
 • 12.00 - 13.00 - oběd na domově mládeže a přesun do školy
 • 13.00 - 13.15 - zahájení soutěže
 • 13.15 - 13.30 - příprava pracoviště, hmot a nářadí
 • 13.30 - 18.00 - vytáčení soutěžních výrobkůtočířské soutěže v libovolném pořadí
 • 18.00 - 19.00 - soutěž Slepý točíř
 • 19.00 - 20.00 - vyhodnocení soutěže Slepý točíř
 • 18.00 - 20.00 - večeře na domově mládeže
 • 20.00 - 24.00 - Keramické písničky - vystoupení absolventů a přátel SUPŠ Bechyně (Karel Dvořák a přátelé) v salonku pivovaru Keras; vyhlášení výsledků soutěže Slepý točíř

Pátek 8. 11. 2019

 • 06.30 - 07.15 - snídaně na domově mládeže a přesun do školy
 • 07.15 - 07.30 - příprava pracoviště, hmot, nářadí
 • 07.30 - 11.00 - vytáčení soutěžních výrobků v libovolném pořadí
 • 08.00 - 09.30 - beseda s MgA. Petrem Novaguem (žáci oborů keramický a průmyslový design)
 • 11.00 - 11.30 - ošetření výrobků, úklid pracoviště, příprava výrobků pro hodnocení
 • 11.30 - 12.00 - oběd na domově mládeže
 • 12.00 - 12.30 - vyhodnocení soutěže hodnoticí komisí
 • 12.30 - 13.30 - vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Výdej jídel v domově mládeže

 • 06.30 - 07.30 - snídaně
 • 11.30 - 13.15 - oběd
 • 17.15 - 18.15 (ve čtvrtek do 20.00) - večeře

Podmínky soutěže

 • Každá škola může přihlásit 1 - 2 soutěžící, kteří jsou v daném školním roce jejími studenty. Výběr soutěžících si každá škola provede sama podle vlastních pravidel.
 • Každá zúčastněná škola vyšle jednoho odborného učitele, který se soutěže zúčastní jako člen hodnoticí komise.
 • Účastníci mohou použít hlínu, kterou poskytuje pořádající škola, nebo si mohou dovézt svou vlastní. Potřebné nářadí a pracovní oblečení si přiveze každý účastník soutěže sám.
 • Výrobky vzniklé během soutěže jsou majetkem pořádající školy.

Soutěžní úkoly

 • Povinná část: džbán a mísa podle výkresu.
 • Volná část: váza podle vlastního návrhu sestavená z částí vytočených z volné ruky, případně domodelovaná.

Kritéria hodnocení výrobků

 • Výrobky z povinné části soutěže se hodnotí podle přesnosti tvarů a rozměrů a podle tlošťky střepu.
 • Výrobky z volné části soutěže se hodnotí podle výtvarné zajímavosti, technické náročnosti a zvládnutí materiálu.
 • Všechny výrobky budou hodnoceny v koženém stavu s ohledem na částečné smrštění.

Složení hodnoticí komise a vyhodnocení soutěže

 • Každá škola má zastoupení jedním odborným učitelem.
 • Předsedouhodnoticí komise je pořádající školou pozvaný nezávislý odborník.
 • Každý člen komise může přidělit výrobku 1 - 5 bodů, předseda komise 1 - 10 bodů.
 • Pořadí soutěžících je dáno součtem bodů členů komise a předsedy ze všech tří úkolů.

Ceny pro vítěze

 • Upomínkové předměty a pamětní listy obdrží všichni účastníci soutěže.
 • Finanční odměnu obdrží soutěžící na prvních třech místech.

Vložená soutěž Slepý točíř

 • Úkol: vytočit poslepu (se zavázanýma očima) co nejširší mísu.
 • Soutěžící mají neomezený počet pokusů.
 • Mohou tvořit z jakékoli hlíny.
 • Soutěž se koná 7. 11. 2019 od 18.00 do 19.00.
 • Kritéria hodnocení:
  - mísa může mít libovolnou sílu střepu, nemusí mít pravidelný tvar;
  - mísa nesmí být sestavena z více dílů, nesmí se zhroutit;
  - měří se průměr mísy v nejširším místě;
  - měření výrobků proběhne ihned po skončení soutěže, tj. 7. 11. 2019 v 17.00;
  - pořadí soutěžících bzde určeno podle průměru mísy v mokrém stavu;
  - v případě, že několik soutěžících dosáhne stejného výsledku, rozhodne o pořadí předseda komise.
 • Vyhodnocení soutěže proběhne na společenském večeru 7. 11. 2019, ceny obdrží soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech.