AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Schůzka s rodiči budoucích prvních ročníků

Dne 14. 6. 2023 ve 14 hod. v učebně č. 74 proběhnou schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků s vedením školy a s třídními učiteli.