AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Dny otevřených dveří a přípravné kurzy na TZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 (přijímací řízení pro školní rok 2023/2024)

 První den otevřených dveří - proběhne 4. 10. 2022 od 9:00 do 16.00 hod.

Druhý den otevřených dveří -  proběhne 1. 11. 2022 od 9:00 do 16.00 hod.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TZ - Kapacita kurzů je již naplněna!

První přípravný kurz proběhl v sobotu 8. 10. 2022

Druhý přípravný kurz proběhne v sobotu 5. 11. 2022

Vzhledem k úkolům, které uchazeči o studium plní při talentových zkouškách (tedy kresba, malba, barevná kompozice),  a k dobrým zkušenostem z minulých let organizuje škola přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Zájemci o studium mají možnost vyzkoušet si kresbu podle skutečnosti i malbu pod vedením pedagogů naší školy. Zároveň mohou  přivézt své vlastní práce na konzultaci. Cena kurzu je 450,- Kč za jeden den (6 hodin) nebo 900,- Kč za dva dny (12 hodin); kurzovné se platí na místě. Kurzy probíhají od 8.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hodin v učebnách č. 21, 22 v přízemí a 40 a 42 v prvním patře školy.

Ve škole jsou k dispozici stojany podložky a papíry.
Uchazeči si přinesou pomůcky
na kresbu měkké tužky, přírodní uhel, plastickou gumu, lepenku.

na malbu a kompoziční cvičení- temperové barvy, štětce, paletu, nádobku na vodu, hadr, kružítko
pravítko, nůžky.

Soubory PDF  Přihláška k přípravným kurzům na talentové zkoušky

Lektoři přípravných kurzů v říjnu 2022:

  • 8. 10. 2022 - Mgr. Miloš Smetana, Ak. soch. Miroslav Oliva, MgA. Roman Šedina, MgA. Václav Kupský.
  • 5. 11. 2022 - MgA. Václav Kupský, Ak. soch. Miroslav Oliva, odb. uč. Alena Kissová, MgA. Roman Šedina, Mgr. Miloš Smetana

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Přípravné kurzy 19. 10. 2013; lektor: ak. mal. Petr Štojdl. (Foto: Archiv školy)
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Přípravné kurzy 9. 11. 2013, lektoři: ak. mal. Petr Štojdl, Mgr. Otakar Novák.
(Foto: Archiv školy)

Do kurzu se lze přihlásit:

  • osobně v kanceláři školy (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, která je k dispozici v kanceláři - například při dnech otevřených dveří);
  • e-mailem na adrese reditel@supsbechyne.cz (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, oskenuje ji a připojí jako přílohu k e-mailu);
  • písemně (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, která je ke stažení na školním webu, a zašle ji poštou na adresu SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně);