AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Workshop s MgA. Karlem Burianem

WORKSHOP SE ZNÁMÝM DESIGNÉREM A ABSOLVENTEM NAŠÍ ŠKOLY MGA. KARLEM BURIANEM.

Dne12. 11. 2021 proběhl inspirativní workshop s MgA. Karlem Burianem pro studenty 3. a 4. ročníku oboru průmyslový design.

MgA. Karel Burian má za sebou spolupráci s takovými automobilkami jako např. Mercedes nebo Porsche. Žáci navrhovali jednoduchý užitkový předmět a následně každý ze žáků vyslechl komentář ke svému návrhu. Na těchto komentářích známý designér ilustroval žákům designérské myšlení a postupy, které i pomocí jednoduchých změn mění cíle a pojetí výtvarného řešení návrhů. Seznámil je s funkční designérskou kresbou a vysvětlil jim význam předkládání genese návrhu. Dále seznámil žáky s prací s profesionálním modelářským materiálem a s nástroji k jeho opracování. Na další spoluprácui se budeme těšit.

Mgr.Otakar Novák