AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

SPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍ

DVOUDENNÍ MEZINÁRODNÍ PŘESHRANIČNÍ KONFERENCE

4.- 5.11. 2021 proběhla v Mezinárodním muzeu keramiky a v budově SUPŠ Bechyně česko- rakouská konference zaměřená na navázání spolupráce česko rakouských institucí, které spravují sbírky nejvýznamějších světových představitelů keramické tvorby.

Program připravila vedoucí produkce AJG MgA. Paulina Skavová.

Přednášek a prezentací se účastnili zástupci AJG, zástupci Kunstmusea Waldviertel Schrems, starosta města Bechyně, ředitel kulturního domu města Bechyně, vedoucí městského muzea Bechyně, ředitel SUPŠ Bechyně, významní keramičtí výtvarníci a studenti 4. ročníku oboru keramického designu.

Studenti vyslechli příspěvky od Mag. Ruth Schremmer ředitelky a kurátorky Kunstmusea Waldviertel Schrems, umělecké ředitelky Prof. Heide Warlamis, Mgr. Terezy Svobodové- kurátorky sbírky keramiky AJG, shlédli dokumentární filmy o vývoji bechyňské keramiky za účasti a komentáře režisérky Mgr. Vladimíry Michálkové a film mapující mezinárodní keramická sympozia V Bechyni.

Dále se sledovali prezentaci od akademické sochařky Jindry Vikové, která účastníkům představila nejvýznamější představitele světové i české moderní keramické scény.

Ak. soch. Miroslav Oliva účastníkům uceleně představil trendy ve vývoji keramické umělecké tvorby od počátku 20. století do dnešní doby a zdůraznil nutnost zmapovat scénu keramické tvorby střední a mladší generace.

Následovala diskuze známých výtvarníků se studenty.

Druhý den účastníci konference podívali na připravovanou výstavu v městském muzeu, která je zaměřena na fenomén bechyňské keramiky se zacílením na tvorbu výrobního družstva Keras a navštívili prostory SUPŠ Bechyně.


SPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍSPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍSPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍSPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍ