AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

VELETRH VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2018

Tak jako v minulých letech se naše škola zúčastnila 7. - 9. 11. 2018 veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Velmi si ceníme toho, že náš stánek byl oceněn třetí cenou za prezentaci (hodnocení bylo prováděno zúčastněnými školami). Poděkování patří panu Janu Vančurovi, který stánek připravil, a všem kolegyním, kolegům a studentům, kteří se na akci podíleli.