AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI

 V pátek 30. 6. 2017 začaly oblíbené výtvarné kurzy pro veřejnost. V letošním roce se jich účastnilo na sto frekventantů a k naší radosti jsme otevřeli i kurz dekorace keramiky a textilních technik. V rámci kurzu grafických technik proběhla ukázka sítotisku, proběhlo i oblíbené pálení v peci na dřevo na školním dvoře, jemuž předcházela zásadní oprava topeniště, roštu a dna pece. Poděkování za to, jakož i za samotný výpal, patří Petru Pichovi a Liboru Hoškovi. Svými díly se kurzisté mohli pochlubit na již tradiční výstavě, která se konala ve školní Galerii Na chodbě v sobotu 8. 7. 2017 od 14.00 do 18.00. Jako vždy byla velmi bohatě navštívena a opět ukázala, co dovedou za týden udělat lidé, kteří mají rádi výtvarno. Součástí výstavy byla anketa o nejlepší výrobek v kategoriích Keramika, Malba a Grafika; s tímto nápadem přišel loni lektor jednoho z kurzů modelování akad. soch. Miroslav Oliva. Kromě usilovné práce, při které neuvěřitelně rychle běží čas, měli účastníci kurzů možnost zhlédnout výstavu obrazů Jiřího Zemana v Galerii Na chodbě, navštívit vernisáž výstavy keramiky a obrazů Naděždy Potůčkové v Galvíně, výstavu keramických obrazů Heleny Schmaus-Shoonerové v Městském muzeu a výstavy v Mezinárodním muzeu keramiky. V Soběslavi v Galerii sv. Marka vystavoval Miroslav Oliva, v Týně nad Vltavou probíhala zajímavá výstava s názvem A5. Novinkou letošních kurzů byl "nultý ročník"  Bechyňského filmového festivalu  - dvakrát byly promítány filmy v učebně dějin umění. Díky panu Michalu Pospíšilovi a jeho přátelům se také více než v minulých letech hrálo; jednou z řady hudebních produkcí bylo vystoupení v Galerii Galvína ve středu 3. 7. 2017 od 14. 00 do 15.00, která byla uvedena pod názvem Mike Huryup a jeho Ceramic Hisboys. Ředitelství školy děkuje všem, kteří se našich kurzů zúčastnili, lektorům i těm, kteří jakkoli pomohli při realizaci kurzů.

Další akcí, která si zaslouží pozornost, byl malý stánek naší školy na Keramických trzích Bechyně 2017 29. 7. 2017 v parku na bechyňském náměstí. Ak. soch. Miroslav Olivova předváděl točení na kruhu a hlavně se maximálně věnoval zástupům dětí různých věkových kategorií, které si chtěly práci na kruhu vyzkoušet. Patří mu velký dík. Novinkou našeho stánku byl stolek, kde si děti mohly zakreslit. O ten se starala čerstvá absolventka grafického oboru Linda Trnková. I ona si zaslouží poděkování.

To, co nás čeká v nejbližší době, je samozřejmě začátek školního roku 2017/2018. Žákům, kteří nastupují do prvních ročníků, přejeme, aby se jim ve škole líbilo, maturantům úspěšné zakončení studia a všem kolegyním, kolegům a zaměstnancům školy a domova mládeže úspěšný školní rok.

Bechyňskou veřejnost si dovolujeme pozvat na vernisáž výstavy maturitních prací 2017 v Galerii M v Milevsku. Koná se ve středu 6. 9. 2017 v 17.00, výstava potrvá do konce září. Zájemce o studium pak zveme na dny otevřených dveří, které se konají v pondělí 2. 10. 2017 a 6. 11. 2017 vždy od 8.00 do 17.00.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně