AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2016

V sobotu 17. 9. 2016 se naše škola zapojuje do 9. ročník mezinárodní akce Dny otevřených ateliérů 2016 (17. - 18. 9. 2016). Tyto dny jsou svátkem výtvarného umění, do kterého se již tradičně zapojují umělci, řemeslné dílny, galerie a umělecké školy. Jak název napovídá, prioritou je ateliér, tvůrčí dílna nebo podobný prostor, kam můžeme my zvědavci strčit noc a kde narazíme na tvůrce, se kterým je možno promluvit, strávit odpoledne nebo zakoupit umělecké dílo. Cílem akce je pomoci výtvarné scéně navázat a rozšířit dialog s lidmi a naopak umožnit veřejnosti poznat umělce a jejich práci jinak, než v prostoru galerie. 9. ročník proběhne pod záštitou Alšovy jihočeské galerie a Jihočeského kraje. Aktuální seznam ateliérů, které můžete v tomto termínu navštívit, naleznete zde: http://www.kulturni-most.cz/doa/seznam-prihlasenych-atelieru-2016/. Výtvarníci nejsou vybíráni, k účasti jsou vyzváni všichni umělci působící v Jihočeském kraji.

Myšlenka uspořádat Dny otevřených ateliérů vznikla v rámci aktivit projektu Kulturní most, jehož vedoucím partnerem byl Jihočeský kraj, který převzalknow-how od partnerské organizace Kulturvernetzung Niederösterreich. DOA byly rozšířeny do Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje díky aktivitám projektu Porta Culturae. Oba projekty byly podpořeny z programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013" a byly spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Naše škola se této akce účastní již popáté.

Další informace o DOA 2016 naleznete na: 
https://www.facebook.com/Dny-otevřených-ateliérů-2016-1247508995268199/
http://www.kulturni-most.cz/

(Zdroj: http://www.portaculturae.eu/kulturni-akce/dny-otevrenych-atelieru-2016-11724.html)


DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2016 V NAŠÍ ŠKOLE 

Kde: SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
Kdy: 17. 9. 2016, 10.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00
Kontakt: reditel@supsbechyne.cz, tel.: 723 165 306

NABÍZÍME:

 • SOCHAŘSKÝ ATELIÉR 
  přízemí vpravo, číslo dveří 22

  PaedDr. Jiří Novotný
   
 • ATELIÉR KRESBY A MALBY
  1. patro vlevo, číslo dveří 40

  akad. malíř Petr Štojdl

   
 • DÍLNA GRAFICKÝCH TECHNIK  
  2. patro vlevo, číslo dveří 71
  Alena Kissová
    
 • DÍLNA TOČENÍ NA KRUHU
  přízemí vlevo proti pecím
  David Stankuš

   
 • VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 27. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2016
  Školní Galerie Na chodbě
  přízemí vpravo

  V 10.00 a ve 14.00 komentovaná prohlídka výstavy (Jiří Novotný

Letošní Otevřené ateliéry jsou minulostí. Děkujeme všem, kteří naši školu navštívili, a také našim lektorům Aleně Kissové, Petru Štojdlovi a Davidu Stankušovi.