AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ

V pátek 8. 6. 2012 nastal tolik kýžený den pro maturanty, kteří byli úspěšní u letošních maturitních zkoušek, a to den předání maturitních vysvědčení. Atmosféra byla slavnostní i rozechvělá. Do života jsme vyprovodili i poslední absolventy oboru Aplikovaná chemie, který na naší škole končí. Tak tedy nejmladší absolventi - velkou gratulaci všem, hodně štěstí v životě a věříme, že na svoji školu nezapomenete!

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍSLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍSLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍSLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍSLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍSLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍSLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍSLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
Slavnostní předání maturitních vysvědčení 8. 6. 2012; vysvědčení předávali ředitel školy
Jiří Novotný, třídní učitel 4. CG Ing. Ladislav Sviták, třídní.DV Jitka Hášová a zástupce
ředitele Mgr. Milan Vágner  (foto: Jiří Bednář)