AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

OLYMPIÁDA V DĚJINÁCH VÝTVARNÉ KULTURY

Ve středu 18. 4. 2012 se konala vůbec poprvé v naší škole olympiáda z dějin výtvarné kultury. Jde o teoretickou soutěž, která probíhá v rámci studentské odborné činnosti. Studenti zpracovávali témata, která si vybrali podle svého zájmu a která souvisela s historií umění a dějinami vůbec. Kromě rozsáhlejší teoretické práce vytvořili prezentace. Ty přednesli, zdůvodnili a "obhajovali" před porotou, kterou tvořili Mgr. Drahomíra Bočanová, akad. sochař Miroslav Oliva a Jiří Novotný.

Celkem pět prací bylo zařazeno do dvou kategorií:

  • Využití učebních pomůcek ve školní výuce nebo v kroužcích (Vojtěch Tupý, 4.D: Raffaelova Athénská škola -  výklad postav;  Zita a Žaneta Janálovy, 3.G: Historie čarodějnictví)
  • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (Jitka Hofmanová, 3.G: Historie čínského písma; Petr Vlček, 4.V: Putování Archy úmluvy; Pavla Bečvářová, 2.G: Historie skla)

Do krajského kola doporučila porota práci Vojtěcha Tupého; porota neurčovala pořadí, všichni soutěžící si zaslouží poděkování a uznání za práci, kterou odvedli. To patří rovněž Mgr. Bočanové, která soutěž připravila a byla ochotná studentům pomoci. Slavnostní předání čestných listů za účast v soutěži proběhlo v pondělí 23. 4. 2012.