AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

NOVÝ OBOR STUDIA NA SUPŠ BECHYNĚ

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky

Během března, dubna a května 2012 byla zahájena jednání s firmou LAUFEN CZ s.r.o. o vzájemné spolupráci a možném partnerství. V rámci těchto jednání byla definována potřeba firmy trvale získávat vyškolené pracovníky a k tomuto účelu zřídit na naší škole učební obor. Zřizovatel školy reagoval na tuto možnost pozitivně a ve čtvrtek 17. 5. 2012 proběhlo na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy jednání, jehož se zúčastnil za zřizovatele PaedDr. Jiří Moravec a Mgr. Daniela Balounová, za LAUFEN CZ s.r.o. Mgr. Miloslav Hambálek, personální manažer firmy, a za školu ředitel Jiří Novotný.

Jednání bylo otevřené a velmi vstřícné. Možnost zřízení tříletého učebního oboru 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky byla zástupci Jihočeského kraje uvítána a řediteli školy bylo uloženo, aby podal žádost o zřízení tohoto oboru na SUPŠ Bechyně od 1. 9. 2013. Zároveň byla diskutována budoucí partnerská smlouva mezi firmou a školou. Učňovský obor v Bechyni není, keramický učební obor není ani v Jihočeském kraji a podle našeho názoru ani jinde než v Bechyni být nemůže. Zástupci firmy LAUFEN CZ s.r.o. nabídnou možnost studia tohoto oboru ve Znojmě, kde je druhý výrobní závod firmy. Je tedy naděje, že by do školy přišli žáci z jiného kraje.


Ve vzájemné spolupráci školy a firmy však nepůjde "pouze" o učební obor. Rýsuje se možnost, že by firma byla schopna poskytnout materiální podporu žákům nového oboru a také že bude materiálně podporovat školu (dodávky licí hmoty a sádry). Škola bude firmu propagovat jako partnerskou na svých výstavách. Další spolupráce je možná v oblasti propagační grafiky, designu i výtvarného zpracování keramiky. Co ale považujeme za hlavní, to je podpora našeho tradičního oboru, a to keramiky jako takové. Učňovský obor nebereme jako snížení úrovně školy, ale jako propojení keramiky na úrovni průmyslové s keramikou na úrovni výtvarné (maturitní). Díky mezinárodním sympoziím se pak do školy dostává i volná keramika na úrovni umělecké.

Velmi si vážíme jak podpory ze strany silné firmy LAUFEN.CZ s.r.o. a rovněž ze strany zřizovatele, tedy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje. V současné době propbíhá příprava podkladů a příloh k žádosti o zřízení oboru; žádost byla podána 20. června 2012, 13. 9. 2012 obdržel ředitel školy informaci z OŠMT České Budějovice, že nový obor byl schválen a může být nabízen ke studiu od 1. 9. 2013.

Jiří Novotný, ředitel školy