AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Výstava „125 let bechyňské keramické školy“ v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 3. – 13. 11. 2009

Před více než rokem si naše škola podala žádost o možnost uspořádání výstavy v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Žádost byla adresována panu kancléři Kynštetrovi. Téměř na den přesně rok od naší první návštěvy v Parlamentu (4. 11. 2008) byla výstava nainstalována a zahájena.
 
Atrium PSP Parlamentu ČR je prestižní výstavní prostor, který se skládá ze čtyř podlouhlých chodeb ve dvou patrech a nádvoří se třemi světly na kovových sloupech a kamennou kašničkou. Celý prostor je doplněn množstvím rostlin.
 
Výstava začíná v horních patrech fotografiemi historických kusů ze školních sbírek a pokračuje spirálovitě dolů – plynule přechází v instalaci současné tvorby našich studentů. Ta je doplněna fotokopiemi dobových diplomů a ocenění a historickými fotografiemi školy, pedagogického sboru, žactva a produkce školy z doby kolem roku 1900.
 
Vernisáž proběhla 3. 11. 2009 za účasti řady hostů, vedení ateliéru keramiky a porcelánu na UMPRUM v Praze, starosty Bechyně pana J. Matějky a vedení školy. 

Velmi si vážíme možnosti prezentovat výsledky práce školy v takto reprezentativních prostorách. Zároveň je tato výstava také důstojnou tečkou za rokem 125. výročí naší školy.

Výstava „  Výstava „  Výstava „
Výstava školy v PSP ČR, listopad 2009 (foto: Pavlína Novotná, Mgr. Otakar Novák)