AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

ÚČAST V PROJEKTU OPVK SOŠ V HORNÍ BŘÍZE

Střední škola Horní Bříza zpracovala projekt OPVK Zlepšování podmínek pro výuku máločetných oborů vzdělání. V rámci tohoto projektu 22. - 26. 3. 2010 proběhlo v Horní Bříze první setkání žáků partnerských škol. 

Setkání se zúčastnily tyto školy:

  • SUPŠ Bechyně (4 žáci: Klára Piklová, Veronika Bradnová, Kateřina Vašíčková a Petra Hilasová - studentky 3. ročníku keramického oboru),
  • SPŠKS Karlovy Vary (2 žáci, 1 pedagog),
  • SŠ Horní Bříza (5 žáků, 1 pedagog),
  • UJEP Ústí nad Labem - Ateliér designu (8 studentů, 2 pedagogové - pouze v úvodu setkání).

Na programu setkání byla prohlídka muzea keramiky v Horní Bříze, prohlídka vzorkovny Lasselsberger Plzeň a návštěva Západočeského muzea v Plzni (výstava Míšeňský porcelán). Od 23. do 25. března pracovali žáci v dílnách hornobřízské školy, 26. 3. proběhlo vyhodnocení celé akce. Informace o setkání byla odeslána do redakcí MFD a PD, relaci odvysílal ČRo 1 v pondělí 22. 3. 2010. Také účastníci hodnotili setkání pozitivně. Z naší školy se semináře bohužel nemohl zúčastnit žádný učitel, ale věříme, že další plánované setkání již proběhne i za účasti našich pedagogů.

Mezi doprovodné aktivity patřilo:

  • setkání žáků hornobřízské školy s úspěšnými absolventy Ateliéru designu UJEP Ústí nad Labem panem Kawasumim, Janou Linhartovou a paní Sárovou - Malískou, 
  • exkurze účastníků setkání do  s.r.o. HOB Cer - Tec a do LB Horní Bříza (výroba koupelnových doplňků), 
  • odborný seminář členů expertní skupiny Silikátového svazu pro vzdělání a personalistiku a delegace odboru školství Plzeňského kraje v čele s vedoucí odboru JUDr. Havlíčkovou.

ÚČAST V PROJEKTU OPVK ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU MÁLOČETNÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ V HORNÍ BŘÍZEÚČAST V PROJEKTU OPVK ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU MÁLOČETNÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ V HORNÍ BŘÍZEÚČAST V PROJEKTU OPVK ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU MÁLOČETNÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ V HORNÍ BŘÍZEÚČAST V PROJEKTU OPVK ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU MÁLOČETNÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ V HORNÍ BŘÍZE
Práce studentů SUPŠ Bechyně, skupna studentů - projekt OPVK Horní Bříza, březen 2010
(foto: dokumentace projektu, Horní Bříza)

Na konci března byla naše škola oslovena ředitelem SŠ Horní Bříza panem Sudou a požádána o uspořádání podzimního setkání, pokračování projektu. Jsme připraveni vyjít vstříc a setkání uspořádat.