AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Prezentace školy – Bezděkov u Klatov 9. 10. 2009

V sobotu 9. 10. 2009 proběhl malý keramický kurz spojený s prezentací školy v Bezděkově u Klatov. Hlavním lákadlem byl tentokrát hrnčířský kruh a možnost dotknout se této práce, vidět ji v poněkud jiném světle, než je pouze hotový výrobek v obchodě.
 
O akci byl zájem a došlo k předběžné dohodě s panem starostou, že budeme pokračovat delším kurzem v srpnu příštího roku.

Foto z akce naleznete na webových stránkách obce Bezděkov u Klatov