AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Ohlédnutí za oslavami 125. výročí keramické školy v Bechyni

Oslavy 125. výročí založení naší školy proběhly 26. – 27. 6. 2009. Stojí za to ohlédnout se za tak významným mezníkem.
 
O založení školy v Bechyni bylo řečeno mnohé a nemá cenu nosit dříví do lesa. Více než 3.700 absolventů je dostatečným důkazem životaschopnosti a významu školy. Dá se říci, že až donedávna nebylo keramického provozu, kde bychom nenarazili na naše absolventy, že se jmény našich kolegyň a kolegů jsme se setkávali a dosud setkáváme na pozvánkách na vernisáže výstav, že mnozí absolventi dosáhli vrcholné úrovně i mimo keramickou a obecně výtvarnou oblast. Ani minulost však nebyla tak idylická, jak se může z dnešního pohledu zdát.
 
K letošnímu výročí jsme připravili nové sborníky s kompletním seznamem absolventů, CD s fotografiemi z retrospektivní výstavy školy v Alšově jihočeské galerii v Bechyni, turistické známky a papírové tašky s logem školy. V přízemí školy jsme uspořádali výstavu, kde jsme propojili tradici se současností, jednotlivá patra školy byla vyzdobena výběrem klauzurních prací (malba, kresba, grafika a počítačová grafika) a maturitními pracemi (bannery k volným pracím oboru průmyslový design).
 
V sobotu 27. 6. 2009 proběhla v Alšově jihočeské galerii vernisáž výstavy absolventů školy Jana Samce (obrazy; dnes je pan Samec ředitelem Galerie umění v Karlových Varech), Karla Bečváře (bronzové sochy; pan Bečvář žije a pracuje ve Švédsku) a Aleše Wernera (keramika a porcelán; pan Werner působí v Ateliéru keramiky a porcelánu na pražské VŠUP), kterou připravil pan PhDr. Milouš Růžička. Vernisáž byla opravdu bohatě navštívena, o krásný hudební doprovod se postaral pan Karel Dvořák s přáteli). Do programu oslav byla zahrnuta i vernisáž výstavy Obrazy z cest v Muzeu Vladimíra Preclíka, kterou zahájil akademický malíř Boris Jirků. Od 18:00 hodin pak oslavy pokračovaly hudebními produkcemi před hotelem U Draka.
 
Během oslav navštívilo školu odhadem kolem tisíce lidí, na 700 se jich zaregistrovalo. S velkou radostí jsme uvítali i 18 bývalých kolegyň a kolegů a provozních zaměstnanců školy. O programu oslav informoval regionální tisk, návštěvníci byli k účasti zváni i Radiem Blaník a Radiem Faktor.

Absolventy a duše spřízněné se školou jsme vítali v období dosti zásadních změn. Od 1. 9. 2009 mění škola název (Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně) a rovněž se rozšiřuje nabídka studijních oborů o multimediální tvorbu. Vzdalujeme se od původních oborů, které ve škole kvetly tolik let. Zvláště dříve narození absolventi to nepřijímají a mnohým se zdá, že školu potápíme. Tak tomu ale rozhodně není. Velmi si vážíme tradic, na kterých škola vyrostla. Ale bohužel změny ve společenském vnímání fyzické práce jsou takové, že z toho až mrazí. Řada z nás, kteří dnes ve škole působíme jako učitelé, jsme s naší Alma Mater spojeni velice intenzívně, doslova citově. Víme, že to, co zde v minulém jednom a čtvrt století vzniklo, je součástí kulturního dědictví našeho města, kraje i celé země.
 
Právě tak si ale uvědomujeme, že pouze z tradice se žít nedá. Proto chceme vytvořit zajímavou nabídku studia, v níž se harmonicky a logicky spojí staré a úctyhodné s novým, že právě to nové dodá tomu starému impulsy pro další rozvoj.

Všem, kteří školu materiálně i morálně podporují, patří dík. Rovněž pedagogům, vychovatelům a všem pracovníkům školy. A samozřejmě i studentkám a studentům, bez kterých by školy nebylo. Takže: s novým názvem vzhůru do dalšího století!

PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy, září 2009

Ohlédnutí za oslavami 125. výročí keramické školy v Bechyni  Ohlédnutí za oslavami 125. výročí keramické školy v Bechyni  Ohlédnutí za oslavami 125. výročí keramické školy v Bechyni
Ohlédnutí za oslavami 125. výročí keramické školy v Bechyni  Ohlédnutí za oslavami 125. výročí keramické školy v Bechyni  Ohlédnutí za oslavami 125. výročí keramické školy v Bechyni
Vernisáž výstavy Jana Samce, Aleše Wernera a Karla Bečváře v rámci oslav
125. výročí založení školy, červen 2009 (foto: MgA. Lucie Prášilová)