AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Naše účast na Cipískovišti 2009

Díky iniciativě pana Hapatyky, který nás zkontaktoval s paní Koštovou, vedoucí Odboru kultury při MěÚ v Písku, získala naše škola možnost poprvé se poprvé zúčastnit akce pořádané v Písku na náplavce již několik let. Jedná se o Cipískoviště, tvorbu soch z písku. Touto akcí zahajuje město Písek turistickou sezónu.
 
V letošním roce připadlo Cipískoviště na druhý květnový týden v květnu a akce se zúčastnili studenti a studentky Marie Krátká, Nguyen Hoang Hanh Nhan, Veronika Bystrianská, Metoděj Žák, Vojtěch Tupý, Vojtěch Pollák a Petr Pich, z pedagogů Alena Kissová, David Stankuš a akademický sochař Miroslav Oliva.
 
Práce byla fyzicky velmi náročná. Šlo u nadusání bloků řezaného písku a následné vytváření soch. Tématem letošního Cipískoviště bylo Slunce, voda, vzduch. Naše skupina podala obdivuhodný výkon a vytvořila tři sochy: Mořské vlny, Vlnu s lodičkou a Noemovu archu. Byla to velmi cenná zkušenost a těšíme se na příští rok – pokud budeme pozváni, rádi se zúčastníme.

Naše účast na Cipískovišti 2009  Naše účast na Cipískovišti 2009  Naše účast na Cipískovišti 2009

Naše účast na Cipískovišti 2009  Naše účast na Cipískovišti 2009  Naše účast na Cipískovišti 2009
Cipískoviště 2009: navážení ísku, sochy vytvořené našimi studenty, vernisáž, 
tvorba soch dětmi (foto: materiály Appelpie, Pavlína Novotná)