AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Michael Rittstein – workshop na Hluboké 20. 10. 2009

Alšova jihočeská galerie na Hluboké uspořádala 20. 10. 2009 mimořádně zajímavou akci: pozvala malíře Michaela Rittsteina, jehož výstava v současné době na Hluboké probíhá, aby maloval obraz spolu s dětmi a studenty středních výtvarných škol.
 
Z naší školy se této akce zúčastnilo celkem deset žáků z různých ročníků. Tématem malby byla krajina a zvířata. Michael Rittstein nejprve sám vytvořil základ obrazu. Plátno velkých rozměrů leželo na zemi a umělec zdánlivě nahodile za doprovodu rockové hudby udělal na plátně barevné vrstvy a stříkance. Poté je smetákem na dlouhé násadě expresivně propojoval a vytvářel nádherné odstíny. Po vyznačení základní kompozice vyzval přítomné, aby se zapojili do tvorby obrazu. Středoškoláci, kteří se snažili pracovat podle umělcových pokynů , byli velmi rychle vytěsněni záplavou živlu o několik let mladšího. Okraje plátna obsadili „míchači“, jak je nazval samotný Rittstein: děti, které vkleče ponořily ruce do barev a se zápalem míchaly barevné kruhy a čáry a otisky. Krásné barvy se sice rychle ztratily, ale vzniky takové odstíny, které, jak několikrát Rittstein zdůraznil, by sám nikdy nevytvořil, protože by mu těch barev bylo líto…
 
Asi po půlhodině Rittstein práci ukončil. Děti se myly a malíř při sbírání zbytků barev mluvil o tom, proč takovéto věci dělá a co ho na tom baví. Jde o koncentraci kolektivního ducha, o obrovskou energii, kterou přirovnával k extatickým stavům na rockovém koncertě. Říkal, že takto získá skvělý základ pro malbu, kterou sám dotvoří ve svém ateliéru a příští rok ji na Hluboké vystaví.
 
Celá akce byla pro nás velice inspirativní. Málokdy se podaří, aby umělec – a ještě takový – nechal nahlédnout pod pokličku své tvorby.

Michael Rittstein –  Michael Rittstein –  Michael Rittstein –

Michael Rittstein –  Michael Rittstein –  Michael Rittstein –
Michael Rittstein, AJG Hluboká nad Vltavou, 2009 (foto: studenti školy)