LITERÁRNÍ OKÉNKO

JAN AMOS KOMENSKÝ: HRNČÍŘ / FIGULUS

Hrnčíř/ Figulus / sedě / sedens / za kruhem / super Rota / tvoří / format / z hlíny / ex Argilla / hrnce / Ollás / džbány / Urceos / rendlíky / Tripodes / mísy / Patinas / hliněné nádobí / Vasa Testacea / kachlíky / Fidelias / pokličky aj. / Opercula / potom je vypaluje / postea excoquit / v peci / in Furno / a polévá / incrustat / klejtem (polevou). / Lithargyro. Rozbitý hrnec dává střepy. / Fracta Olla, dat Testas.

(Z knihy Orbis sensualium pictus; Kroutvor Josef: Poezie režná i glazovaná, BB/art, Centa Brno, 2006, str. 23)