KURZY PRO VEŘEJNOST

Základy grafických výtvarných technik

CHARAKTERISTIKA KURZU
Účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet základní rukodělné grafické techniky, jako je například linoryt, suchá jehla, materiálový tisk a další, zároveň také mohou nahlédnout do základů knihařského řemesla.


OSNOVA KURZU
Úvod
- představení jednotlivých technik
- vysvětlení jejich principů
Seznámení se zařízením grafické dílny
- zařízení a nástroje v grafické dílně, bezpečnost práce
- barvy, druhy papírů
Tisk z výšky
- požadavky na předlohu, postup vytváření tiskové formy
- linoryt, linořez
- jednobarevný tisk, vícebarevný tisk z jedné nebo více tiskových forem
- papírotisk, materiálový tisk, přírodninový tisk, frotáž, slepotisk
Tisk z hloubky
- požadavky na předlohu, postup vytváření tiskové formy
- suchá jehla
- jednobarevný tisk, vícebarevný tisk z jedné nebo více tiskových forem
Další techniky
- monotyp, mramorování papíru, škrobový papír
Praktická část
- zapojení grafických technik do pedagogické praxe
- další využití grafiky - návrh knižní úpravy s ilustracemi, plakátu, potisky
potahových materiálů, textilu, použití vazeb (V2, V5, V6 (leporelo), V7, V8,
koptská a japonská vazba a další…)


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU
Účastníci by měli mít měkké tužky, permanentní fixy, pravítko, odlamovací řezák, kružítko, základní sadu rydel na linoryt, rydlo na suchou jehlu, bavlnky, režnou niť, větší jehlu, může se hodit i knihařská kostka. Ve škole jsou dva lisy, válečky, barvy linorytové i hlubotiskové, čistidlo, hadry, rydla na krátkodobé zapůjčení (ale ne najednou pro všechny účastníky kurzu) atd. Pro každého účastníka bude k dispozici jedna destička na suchou jehlu, což je vzhledem náročnosti opracování destičky a přípravy matrice dostačující. V případě většího zájmu o tuto techniku a přípravy více matric je potřeba si přivést další vlastní destičky, popřípadě bude možnost odkoupení pár kusů přímo ve škole.