KURZY PRO VEŘEJNOST

INFORMACE – KURZY 2022 (1.7. - 10.7. 2022)

Přihlašování ke kurzu bude možné od 7. 3. 2022 od 0.00 hodin

Formulář k přihlášení na kurz ZDE

Minimální počet účastníků v kurzu je 6, maximální počet 12 u kresby a malby14, v točírně podle počtu kruhů (12 míst v kurzu pro začátečníky,10 v kurzu pro pokročilé), 10 míst je také na malbě na keramiku na fotografii a sádrování). Průběžně doplňujeme tabulku obsazení jednotlivých kurzů.

Aktuální sdělení účastníkům kurzů.

 • Kurz Fotografie z důvodu malého počtu přihlášených nebude letos otevřen.

 • Důležité upozornění, vzhledem k odsouhlasení rekonstrukce jednoho z pavilonů DM nebudeme moci ubytovat zájemce již 30. 6. 2022.  Ubytování tedy můžeme poskytnout až od 1.7. 2022 od 14. 00 hod. Děkujeme za pochopení.
 • V sobotu dopoledne  2. 7. 2022  přijede  zástupce firmy Bichler s výtvarnými potřebami, které si můžete v případě zájmu zakoupit. (nářadí, barvy, engoby, atd...) Případné dotazy zodpoví M. Oliva 724 822 629
 • Ve škole bude možné odkoupit studentské sádrové formy (mísy, vázy, hrnky apod.) Cena 90,- Kč za kg.

 

 

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010  Osnovy kurzů 
Zde je uvedena náplň kurzů tak, jak byly kurzy akreditovány MŠMT v roce 2020. Náplň kurzu se může měnit s ohledem na individuální zájmy účastníků a vybavení školy. Kurzy jsou akreditovány pod číslem MSMT- 8947/2020-4-390.

Neakreditované kurzy jsou označené.
 

Pro zájemce o kurzy pořádané naší školou připravujeme na červenec 2022 následující nabídku:

 • Modelování (lektoři: ak. soch. Miroslav Oliva, Mgr. Art. Karel Dvořák, ak. soch. Jan Benda)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Vytáčení z volné ruky (lektor: David Stankuš)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Vytáčení z volné ruky (lektor: Jan Vančura)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Malba na keramiku - dekorace keramických výrobků (lektorka: Alena Kissová)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Výroba sádrových modelů a forem (lektor: Luděk Fábera)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Základy kreslení a návrhové kresby (lektor: MgA. Václav Kupský)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE neakreditovaný kurz
 • Základy grafických technik (Martina Sobková)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE a ZDE
 • Tvorba závěsných obrazů (lektor: MgA. Petr Brožka Ph.D.)
  Základní informace o letošním bonusovém zaměření kurzu: 

  Kurz malby – Krajina a způsoby jejího ztvárnění

  Kurz se zaměří na nejširší spektrum pojetí krajinomalby od klasického krajinného motivu po jeho redukci a převedení do polohy abstraktní malby. Součástí bude dostatečný počet krátkých teoretických lekcí, které neopomenou zmínit např. kompozici, harmonické kánony či přínos a úskalí vyjadřování Impresionismu i dalších uměleckých stylů. Zájemci si osvojí základní technologie související s technikami malby. Kurz se snaží pomoci nalézt každému jednotlivě rukopis a způsob vyjadřování, který odráží jeho osobnost a individuální technické schopnosti.

   základní osnova kurzu ZDE
 • Základy fotografie  (lektor MgA. Václav Peták) neakreditovaný kurz, osnovy ZDE

Poznámka: Změna v nabídce kurzů  i lektorském obsazení je vyhrazena.

Přihláška do kurzu proběhne vyplněním on-line formuláře, je také možnost ji vytisknout, vyplnit a poslat oskenovanou jako přílohu e-mailu na adresu ekonom@supsbechyne.cz nebo v papírové podobě poštou, případně předat osobně ve škole (Písecká 203, sekretariát v 1. patře školy). Obsazení kurzů bude každý den aktualizováno v tabulce. Rovněž budeme informovat o všech případných změnách (lektoři atd.).

Termín kurzů v roce 2022: 1. 7.  - 10. 7. 2022.


Ceny platné pro rok 2022:

 • plné kurzovné: 7.000,- Kč u kurzů modelování, točení, dekorace keramiky, sádrování
 • plné kurzovné: 6.000,- Kč u kurzů , kresba, malba, grafika a fotografování

Způsob platby:

 • Zájemci uhradí částku za  ubytování a kurzy před zahájením kurzu. ( Při standartním ubytování za 9 nocí se platí 2250Kč,-)
 •  převodem na účet školy, číslo účtu: 9993150257/0100; variabilní symbol rodné číslo bez čísla za lomítkem
 • pro evidenci plateb uvádějte do poznámky KK 2022 a své příjmení;
 • v případě zájmu o vystavění faktury napište žádost na email ekonom@supsbechyne.cz


AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ubytování. Ubytování na DM proběhne od 14 do 18 hod. Ve výjmečných případech si je možné pozdější ubytování dohodnout na tel čísle 728 964 281.

Kontakt na ubytování -  e-mail:  Od 1. 6. 2022 kontaktujte paní ekonomku (e-mail: ekonom@supsbechyne.cz,  telefon: +420 381 213 121)!

Stravování. Stravování (obědy) nebude škola při kurzech nabízet. Ve škole jsou ledničky, vařiče, rychlovarné konvice, mikrovlná trouba apod, na domově mládeže na každém patře kuchyňka se základním vybavením.

Úvodní schůzka všech účastníků kurzů s lektory a ředitelem školy proběhne první den kurzu v 10.00 hodin v učebně č. 74 ve 2. patře. Na ní budou účastníci seznámeni s rozdělením do skupin, s lektory a organizačními pokyny k průběhu kurzů (časový rozvrh, ceník materiálu v jednotlivých dílnách atd.). Tyto informace budou vyvěšeny na nástěnkách v přízemí školy. Novinkou je přidělení čipů pro vstup do školy. Lektoři vyberou od účastníků kurzů 100,- Kč zálohu, kterou na konci kurzů vrátí.

Doba trvání kurzu v jednom dni je deset vyučovacích hodin což je např. od 8. do 16. 30 hod. Začátek si je možné upravit po dohodě se všemi účastníky jednotlivých kurzů a  vedoucím kurzu. Čipy budou aktivovány na dobu od 8 do 20 hod., pro případ, že si budete muset něco vyzvednout ze školy. Po dvacáté hod. bude škola zamykána a již se s čipem do budovy ani z budovy nebude možné dostat. Jsou naplánovány i večerní aktivity jako např. venkovní pálení pece, tam lektor zajistí, vstupy a odchody z budovy i v pozdějších hodinách.

Upozornění pro účastníky malířského a grafického kurzu. V budově prosím nevyhazujte hadry od ředidel, Vyhazujte je do venkovních košů. Případně se řiďte instrukcí lektorů. Reaguji tak na samovznícení, které nastalo na letním malířském kurzu a v jehož důsledku chytla jiná umělecká škola!

Vybavení účastníků kurzů naleznete ZDE

Ceník materiálu:

 • hlína suchá - 25,- Kč/kg
 • hlína přežahnutá - 35,- Kč/kg
 • hlína ostře pálená na 1180°C včetně barvítek a glazur - 60,- Kč/kg
 • sádra zpracovaná do podoby sádrové formy či modelu: 90,- Kč/kg
 • papíry v grafické dílně (případně tytéž papíry v kurzu kresby a malby): rozměr 70 x 100 cm, barvy - výběr ze škály 4 barev od 8,- Kč do 15,- Kč/kus
 • barvy v grafické dílně - dle v dílně zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • pomůcky na malbu - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • tisk fotografií na školním plotru - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • tisk návrhů v počítačové grafice - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)


DOPLNĚNÍ PROGRAMU KURZŮ

 • možnost prohlídky školy: práce žáků oborů keramika, průmyslový design, grafický design a multimediální tvorba, případně návštěva depozitáře školy;
 • možnost nákupu nářadí pro keramiky, engob, glazur: zástupce firmy Büchler navštíví školu - bude výborná příležitost koupit kvalitní pomůcky pro keramiky (termín bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy);
 • pálení pece na školním dvoře: proběhne jednou během kurzu; vypalovací teplota bude 1280°C; frekventanti si mohou přivézt vlastní přežahnuté výrobky, které budou z hlíny určené pro tuto vypalovací teplotu; výpal povede absolvent školy Petr Pich;
 • výstava prací frekventantů kurzů: po úspěšných výstavách v minulých letech uspořádáme výstavu s vernisáží, a to den před koncem kurzů ve 14.00 hodin
 • možnost návštěvy výstav:
  Městské muzeum Bechyně: stálá expozice, sezónní výstavy;
  Muzeum Vladimíra Preclíka Bechyně (Zámecká sýpka Bechyně): stálá výstava soch Vladimíra Preclíka, výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948, sezónní autorská výstava;
  Hasičské muzeum: stálá expozice;
  Turistické muzeum Bechyně: stálá expozice;
  Galerie Galvína Bechyně: sezónní výstava;
  Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně: sezónní výstavy;
  Galerie Záliv (hlavní budova Lázní Bechyně): sezónní výstava;
  Galerie Zlaté slunce v Týně nad Vltavou: sezónní výstava;
  Galerie sv. Marka Soběslav: sezónní výstava;
 • možnost prohlídky bechyňského zámku a dalších pamětihodností (věže kostela sv. Matěje, kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera, židovského hřbitova, kostela sv. Michala, zámku atd.);
 • možnost výletu (např. Český Krumlov, Telč, Jindřichův  Hradec, Písek, Tábor apod. - v případě zájmu v jednotlivých kurzech).