KURZY PRO VEŘEJNOST

INFORMACE – KURZY 2021

OBECNÉ INFORMACE

Minimální počet účastníků v kurzu je 5, maximální počet 12, v modelovně 13, v točírně podle počtu kruhů (12 míst v kurzu Davida Stankuše,10 v kurzu Jana Vančury). Průběžně doplňujeme tabulku obsazení jednotlivých kurzů.

Důležité upozornění!
Vážení a milí zájemci o letní kurzy. Z důvodu neustále nepříznivé epidemiologické situace a nevalné vyhlídky na radikální zlepšení, letos výtvarné kurzy pro veřejnost škola organizovat nebude. Těšíme se, na příští rok s nadějí, že situace již bude podstatně příznivější. Mgr. Otakar Novák, ředitel školy.

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010  Osnovy kurzů 
Zde je uvedena náplň kurzů tak, jak byly kurzy akreditovány MŠMT v roce 2017. Náplň kurzu se může měnit s ohledem na individuální zájmy účastníků a vybavení školy. Kurzy jsou akreditovány pod číslem MSMT- 8947/2020-4-390.
 

Pro zájemce o kurzy pořádané naší školou připravujeme na červenec 2021 následující nabídku:

 • Modelování (lektoři: ak. soch. Miroslav Oliva, ak. soch. Jan Benda, PaedDr. Jiří Novotný)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Vytáčení z volné ruky (lektor: David Stankuš)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Vytáčení z volné ruky (lektor: Jan Vančura)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Malba na keramiku - dekorace keramických výrobků (lektorka: Alena Kissová)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Výroba sádrových modelů a forem (lektor: Luděk Fábera)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Základy kreslení a návrhové kresby (lektor: MgA. Václav Kupský)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE (kurz proběhne společně s kurzem Tvorba závěsných obrazů)
 • Základy grafických technik (lektor bude upřesněn)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Tvorba závěsných obrazů (lektor: akad. malíř Petr Štojdl)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE (kurz proběhne společně s kurzem Základy kreslení a návrhové kresby)

Poznámka: Změna v nabídce kurzů  i lektorském obsazení je vyhrazena.

Přihlášku do kurzu nelze vyplnit on-line, je třeba ji vytisknout, vyplnit a poslat oskenovanou jako přílohu e-mailu na adresu ekonom@supsbechyne.cz nebo v papírové podobě poštou, případně předat osobně ve škole (Písecká 203, sekretariát v 1. patře školy). Obsazení kurzů bude každý den aktualizováno v tabulce. Rovněž budeme informovat o všech případných změnách (lektoři atd.).

Termín kurzů v roce 2021: 2. - 11. 7. 2021.

Ubytování si lze objednat u správcové domova mládeže (tel.: 381 211 035); e-mail: spravcedm@supsbechyne.cz.

Ceny platné pro rok 2021:

 • plné kurzovné: 7.000,- Kč u kurzů modelování, točení, dekorace keramiky
 • plné kurzovné: 6.000,- Kč u kurzů sádrování, kresba, malba a grafika

Způsob platby:

 • nejlépe převodem na účet školy, číslo účtu: 9993150257/0100;
 • pro lepší evidenci plateb uvádějte, prosím, do poznámky KK 2021 a své příjmení;
 • případně hotově přímo ve škole (v tom případě nejlépe po telefonické nebo e-mailové dohodě).


AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ubytování. Ubytování na domově mládeže je možné si zajistit ubytování o den dříve, než začínají kurzy. Ti, kteří přijedou první den kurzu, se mohou ubytovat buď před úvodní schůzkou s ředitelem školy a lektory, která se koná v 10.00 v učebně č. 74 (2. patro) nebo po ní. Práce v dílnách začnou po obědě první den kurzu. Kontakt na ubytování - telefon: 381 211 035, e-mail: spravcedm@supsbechyne.cz

Stravování. Stravování (obědy) nebude škola při kurzech nabízet. Ve škole jsou ledničky, vařiče, rychlovarné konvice, mikrovlná trouba apod, na domově mládeže na každém patře kuchyňka se základním vybavením.

Platba: jako variabilní symbol pro platbu za kurz uvádějte, prosím, rodné číslo bez čísla za lomítkem. Pro lepší evidenci plateb uvádějte, prosím, do poznámky na faktuře KK 2019 a své příjmení.

Úvodní schůzka všech účastníků kurzů s lektory a ředitelem školy proběhne první den kurzu v 10.00 hodin v učebně č. 74 ve 2. patře. Na ní budou účastníci seznámeni s rozdělením do skupin, s lektory a organizačními pokyny k průběhu kurzů (časový rozvrh, ceník materiálu v jednotlivých dílnách atd.). Tyto informace budou vyvěšeny na nástěnkách v přízemí školy. Novinkou je přidělení čipů pro vstup do školy. Lektoři vyberou od účastníků kurzů 100,- Kč zálohu, kterou na konci kurzů vrátí. Čip bude aktualizován od 8.00 do 20.00.

Vybavení účastníků kurzů naleznete ZDE

Ceník materiálu:

 • hlína suchá - 20,- Kč/kg
 • hlína přežahnutá - 30,- Kč/kg
 • hlína ostře pálená na 1180°C včetně barvítek a glazur - 60,- Kč/kg
 • sádra zpracovaná do podoby sádrové formy či modelu: 40,- Kč/kg
 • papíry v grafické dílně (případně tytéž papíry v kurzu kresby a malby): rozměr 70 x 100 cm, barvy - výběr ze škály 4 barev od 8,- Kč do 15,- Kč/kus
 • barvy v grafické dílně - dle v dílně zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • pomůcky na malbu - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • tisk fotografií na školním plotru - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • tisk návrhů v počítačové grafice - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)


DOPLNĚNÍ PROGRAMU KURZŮ

 • možnost prohlídky školy: práce žáků oborů keramika, průmyslový design, grafický design a multimediální tvorba, případně návštěva depozitáře školy;
 • možnost nákupu nářadí pro keramiky, engob, glazur: zástupce firmy Büchler navštíví školu - bude výborná příležitost koupit kvalitní pomůcky pro keramiky (termín bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy);
 • pálení pece na školním dvoře: proběhne jednou během kurzu; vypalovací teplota bude 1280°C; frekventanti si mohou přivézt vlastní přežahnuté výrobky, které budou z hlíny určené pro tuto vypalovací teplotu; výpal povede absolvent školy Petr Pich;
 • výstava prací frekventantů kurzů: po úspěšných výstavách v minulých letech uspořádáme výstavu s vernisáží, a to den před koncem kurzů ve 14.00 hodin
 • možnost návštěvy výstav:
  Městské muzeum Bechyně: stálá expozice, sezónní výstavy;
  Muzeum Vladimíra Preclíka Bechyně (Zámecká sýpka Bechyně): stálá výstava soch Vladimíra Preclíka, výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948, sezónní autorská výstava;
  Hasičské muzeum: stálá expozice;
  Turistické muzeum Bechyně: stálá expozice;
  Galerie Galvína Bechyně: sezónní výstava;
  Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně: sezónní výstavy;
  Galerie Záliv (hlavní budova Lázní Bechyně): sezónní výstava;
  Galerie Zlaté slunce v Týně nad Vltavou: sezónní výstava;
  Galerie sv. Marka Soběslav: sezónní výstava;
 • možnost prohlídky bechyňského zámku a dalších pamětihodností (věže kostela sv. Matěje, kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera, židovského hřbitova, kostela sv. Michala, zámku atd.);
 • možnost výletu (např. Český Krumlov, Telč, Jindřichův  Hradec, Písek, Tábor apod. - v případě zájmu v jednotlivých kurzech).