SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 5. 2. 2018


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Obecné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

Přihláška ke studiu
Prihlaska_SS_2016_talent.xlsx vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou

Ředitelství školy děkuje za zaslané přihlášky ke studiu. Zároveň žádá uchazeče, kteří nebudou nastupovat ke studiu na naši školu, aby tuto skutečnost laskavě sdělili na č. 723 165 306 nebo na adresu reditel@supsbechyne.cz nebo nov.jirka@seznam.cz (z důvodu možnosti posunout pořadí přijatých). Děkujeme za pochopení.
Výsledky 1. kola naleznete ZDE. Zápisové lístky se odevzdávají do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

Informace pro nepřijaté uchazeče po 1. kole


KURZY PRO VEŘEJNOST 2018


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


KURZY PRO VEŘEJNOST 2018


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Od rozštěpu k úsměvu ve školní Galerii Na chodbě
  Více ZDE
 • Adventní výstavá skupiny Devět+ v Galerii Galvína
  Více ZDE
 • Betlémy ve stodůlce
  Více ZDE

   

 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2018/2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V této sekci webových stránek budou zveřejňovány výsledky všech kol talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019.

1. kolo talentových zkoušek 3. - 4. 1. 2018 (výsledky byly zveřejněny 5. 1. 2018 v 15.30)

Informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče po 1. kole talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM A JEJICH RODIČE PO 1. KOLE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Důležitá informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že se množí a opakují dotazy, jak postupovat, když je uchazeč o studium „pod čarou“, tedy za hranicí počtu žáků, kteří mohou být přijati ke studiu ve školním roce 2018/2019 (jde o obory Grafický design a Multimediální tvorba), považujeme za nutné informace upřesnit.

 • Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny do 2 pracovních dnů od vykonání zkoušky na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (na nástěnce ve vestibulu školy).
 • Pořadí tak, jak bude zveřejněno na školních webových stránkách, je sice platné, ale bude se určitě měnit, neboť několik uchazečů o studium podalo přihlášku na dva obory naší školy nebo na školu jinou, kterou měli na prvním místě, a lze tedy předpokládat, že se pořadí bude posouvat směrem nahoru.
 • Co dělat dál u uchazečů, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku, ale nebyli přijati pro nízkou kapacitu oboru:
  Škola bude vypisovat druhé kolo na obory průmyslový design a keramický design. Pokud uchazeč po zveřejnění výsledků nebude přijat pro nízkou kapacitu oboru, může vyčkat do 16. 2. 2018, zda se posune pořadí. Pokud přesto nebude uchazeč přijat, může podat přihlášku do druhého kola na výše uvedené obory. Stačí pouze zaslat novou přihlášku (tam už může být vysvědčení z 8. a 9. ročníku - po 31. 1. 2018). Uchazeč nemusí znovu k lékaři ani k  talentovým zkouškám, neboť je má úspěšně složené v prvním kole. Výsledky z prvního kola tedy budou převedeny do kola druhého a můžeme garantovat, že zájemci budou přijati. Pokud budou volná místa na dalších oborech, budeme o tom informovat na našich webových stránkách. Termín odevzdání zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 je od pondělí 10 dnů od zveřejnění výsledků.
 • Co dělat v případě neúspěchu u talentové zkoušky:
  Pokud zájem uchazeče o studium na naší škole trvá i přes neúspěch v prvním kole přijímacího řízení, je možné přihlásit se do dalších kol na obory, na nichž je volné místo. Nabízíme bezplatné konzultace domácích prací v termínech, které lze domluvit elektronicky (reditel@supsbechyne.cz nebo nov.jirka@seznam.cz nebo na telefonním čísle 723 165 306).
 • Písemně budou vyrozuměni pouze neúspěšní uchazeči.

Jiří Novotný, ředitel školy

Odkazy:
http://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/vyhlaska-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani
KÚ JČ kraje: informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019:
http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20182019.htm

Výsledky přijímacího řízení na obor 82-41-M/05 Grafický design

Výsledky 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019 ze dne 3. - 4. 1. 2018 

Pořadí Kód Body ZŠ Kresba Malba Kompozice DP Body celkem Výsledek

1.

16

15.00 13 15 15 5 63 Z

2.

42 13.59 15 12 12 5 57.59 Z

3.

88 6.15 15 15 15 5 56.15 Z

4.

26 11.46 11 14 15 4 55.46 přijat

5.

38 5.40 14 15 15 5 54.40 přijat

6.

2 6.35 14 15 14 5 54.35 přijat

7.

17 3.84 15 15 15 5 53.84 Z

8.

20 5.30 14 14 15 4 52.30 přijat

9.

1 8.95 12 13 14 4 51.95 přijat

10.

68 13.93 12 10 12 4 51.93

Z

11. 87 11.58 11 12 13 4 51.58

Z

12.

48 13.10 8 12 13 4 50.10 přijat

13.

7 7.08 15 10 14 4 50.08 přijat

14.

24 4.64 14 14 13 4 49.64 přijat

15.

22 5.52 13 11 15 4 48.52 přijat

16.

33 5.29 11 14 12 4 46.29 přijat

17.

19 9.80 9 12 13 2 45.80 přijat

18.

41 5.58 8 15 14 2 44.85 přijat

19.

55 4.73 12 15 8 4 43.73 přijat

20.

13

4.39 13 9 14 3 43.39 přijat

21.

47 4.24 13 9 12 5 43.24 Z

22.

12 4.17 13 11 12 3 43.17 přijat

23.

39 0.00 13 11 15 4 43.00 přijat

24.

40 4.93 9 11 14 4 42.93 přijat

25.

49 1.93 10 13 14 4 42.93 nepřijat

 26.

67 7.64 11 9 12 3 42.64 Z

27.

8 0,00 13 11 13 5 42.00 nepřijat

28.

59 4.68 11 12 11 3 41.68 nepřijat

29.

11 5.04 11 11 11 3 41.04 nepřijat

30.

61 1.33 11 10 13 4 39.33 nepřijat

31.

79 3.72 12 9 11 2 37.72 nepřijat

32.

9 1.52 11 9 13 3 37.52 nepřijat

33.

18 0.00 10 10 13 4 37.00 nepřijat

34.

54 1.33 9 12 12 2 36.33 nepřijat

35.

37 0.00 9 11 10 4 34.00 nepřijat

36.

29 0.00 9 11 9 4 33.00 nepřijat

37.

81 2.46 10 9 9 2 32.46 Z

38.

76 7.31 6 8 9 2 32.31 nepřijat

39.

44 1.67 6 8 9 3 27.67 nepřijat

40.

66 2.33 8 8 8 1 27.33 nepřijat

41.

69 0.33 8 8 8 2 26.33 nepřijat

42.

43 0.00 8 11 5 2 26.00 nepřijat

43.

85 4.00 4 7 8 1 24.00 NTZ

44.

82 0.00 6 8 8 1 23.00 NTZ

45.

52 1.67 6 5 6 4 22.67 NTZ

46.

64 0.00 5 9 7 1 22.00 NTZ

47.

32 0.33 5 6 7 2 20.33 NTZ

48.

56 0.33 4 5 10 1 20.33 NTZ

49.

6 0.00 8 5 5 1 19.00 NTZ

50.

77 0.00 5 5 7 1 18.00 NTZ

51.

4 1.00 4 5 5 1 16.00 NTZ

52.

88 6.15 15 15 15 5 56.15 Z

53.

46 9.73 0 0 0 0 9.73 N

54.

86 3.09 0 0 0 0 3.09 N

55.

83 3.08 0 0 0 0 3.08 N

56.

70 0.00 0 0 0 0 0.00 N

57.

72 0.00 0 0 0 0 0.00 N

Legenda:
DP - domácí práce
nepřijat - pro nízkou kapacitu oboru (uchazeč úspěšně složil talentovou zkoušku)
NTZ - nepřijat z důvodu neprospěchu u talentové zkoušky
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku (nastoupil na jiný obor naší školy nebo na jinou školu)
Barevně jsou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek.
Aktualizace: 22. 01. 2018 ve 12.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz. 

Výsledky přijímacího řízení na obor 82-41-M/12 Keramický design

Výsledky 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019 ze dne 3. - 4. 1. 2018

 

Kód

Body ZŠ

Kresba

Malba

Kompozice

DP

Body celkem

výsledek

1.

10 6.22 12 15 13 5 51.22 přijat

2.

71 0.33 11 14 13 5 43.33 přijat

3.

63 3.42 10 11 13 3 40.42 přijat

4.

74 6.94 8 12 10 3 39.93 přijat

5.

57 9.65 9 8 11 2 39.65 přijat

6.

31 2.57 7 9 8 2 28.57 přijat

7.

34        .00 7 12 6 3 28.00 přijat

8.

66 2.33 8 8 8 1 27.33 přijat

9.

69 0.33 8 8 8 2 26.33 přijat

10.

21 0.00 7 10 7 2 26.00 přijat

11.

35 0.00 8 8 8 1 25.00 přijat

12.

5 0.00 5 9 7 1 22.00 NTZ

13.

27 2.00 4 8 5 1 20.00 NTZ

14.

84 7.65 0 0 0 0 7.65 Z

Legenda:
DP - domácí práce
nepřijat - pro nízkou kapacitu oboru (uchazeč úspěšně složil talentovou zkoušku)
NTZ - nepřijat z důvodu neprospěchu u talentové zkoušky
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku (nastoupil na jiný obor naší školy nebo na jinou školu)
Barevně jsou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek.
Aktualizace: 18. 01. 2018 v 11.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz. 

Výsledky přijímacího řízení na obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba

Výsledky 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019 ze dne 3. - 4. 1. 2018

 

Kód

Body ZŠ

Kresba

Malba

Kompozice

DP

Body celkem

výsledek

1.

88 6.15 15 15 15 5 56.15 Z

2.

3 5.40 15 15 15 5 55.40 přijat

3.

2 6.35 14 15 14 5 54.35 Z

4.

78 10.08 14 15 11 4 54.08 přijat

5.

17 3.84 15 15 15 5 53.84 přijat

6.

68 13.93 12 10 12 4 51.93 přijat

7.

25 8.58 9 15 15 4 51.58 přijat

8.

15 3.94 12 15 15 2 47.94 přijat

9.

45 9.84 9 13 13 3 47.48 přijat

10.

75 5.07 12 12 13 5 47.07 přijat

11.

36 3.53 12 13 14 4 46.53 přijat

12.

73 6.18 12 11 11 4 44.18 přijat

13.

47 4.24 13 9 12 5 43.24 přijat

14.

23 11.12 10 8 11 3 43.12 přijat

15.

39 0.00 13 11 15 4 43.00 Z

16.

67 7.64 11 9 12 3 42.64 přijat

17.

80 2.59 13 13 11 3 42.59 přijat

18.

62 1.33 12 14 9 4 40.33 Z

19.

65 1.67 9 10 13 4 37.67 Z

20.

53 0.34 11 10 10 3 34.34 přijat

21.

50 0.00 12 10 9 2 33.00 přijat

22.

81 2.46 10 9 9 2 32.46 přijat

23.

44 1.67 6 8 9 3 27.67 přijat

24.

60 1.00 7 8 9 2 27.00 přijat

25.

35 0.00 8 8 8 1 25.00 nepřijat

26.

58 11.04 5 7 5 0 28.04 NTZ

27.

85 4.00 4 7 8 1 24.00 NTZ

28.

52 1.67 6 5 6 4 22.67 NTZ

29.

82 0.00 6 8 8 1 23.00 NTZ

30.

6 0.00 8 5 5 1 19.00 NTZ

31.

77 0.00 5 5 7 1 18.00 NTZ

32.

30 0.00 4 6 4 1 15.00 NTZ

33.

84 7.65 0 0 0 0 7.65 Z

34.

51 7.38 0 0 0 0 7.38 N

Legenda:
DP - domácí práce
nepřijat - pro nízkou kapacitu oboru (uchazeč úspěšně složil talentovou zkoušku)
NTZ - nepřijat z důvodu neprospěchu u talentové zkoušky
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku (nastoupil na jiný obor naší školy nebo na jinou školu)
Barevně budou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek.
Aktualizace: 19. 01. 2018 ve 13.15 Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz. 

Výsledky přijímacího řízení na obor 82-41-M/04 Průmyslový design

Výsledky 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019 ze dne 3. - 4. 1. 2018

 

Kód

Body
prospěch ZŠ

Kresba

Malba

Kompozice

DP

Celkem

výsledek

1.

26 11.46 11 14 15 4 55.46 Z

2.

3 5.40 15 15 15 5 55.40 Z

3.

78 10.08 14 15 11 4 54.08 Z

4.

10 6.22 12 15 13 5 51.22 Z

5.

7 7.08 15 10 14 4 50.08 přijat

6.

36 3.53 12 13 14 4 46.53 přijat

7.

33 5.29 11 14 12 4 46.29 Z

8.

28 1.00 9 12 11 5 38.00 přijat

9.

65 1.67 9 10 13 4 37.67 přijat

10.

18 0.00 10 10 13 4 37.00 přijat

11.

5 1.90 8 9 9 1 28.90 Z

12.

14 0.00 6 12 6 2 26.00 přijat

13.

72 0.00 0 0 0 0 0.00 Z

Legenda:
DP - domácí práce
nepřijat - pro nízkou kapacitu oboru (uchazeč úspěšně složil talentovou zkoušku)
NTZ - nepřijat z důvodu neprospěchu u talentové zkoušky
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku
Barevně jsou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek.
Aktualizace: 15. 01. 2018 ve 12.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz.