SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


ÚSPĚCH NA VELETRHU VZDĚLÁ-
NÍ A ŘEMESLO 2017


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


KURZY PRO VEŘEJNOST 2018


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Od rozštěpu k úsměvu ve školní Galerii Na chodbě
  Více ZDE
 • Adventní výstavá skupiny Devět+ v Galerii Galvína
  Více ZDE
 • Betlémy ve stodůlce
  Více ZDE

   

 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2017/2018

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V této sekci webových stránek budou zveřejňovány výsledky všech kol talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018.
Ředitelství školy děkuje všem uchzečům, kteří odevzdali zápisové lístky.

1. kolo talentových zkoušek 3. - 4. 1. 2017:

Informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče po 1. kole talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018

2. kolo talentových zkoušek 22. 2. 2017

3. kolo talentových zkoušek 18. 4. 2017

Technologie keramiky 20. 3. 2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OBOR TECHNOLOGIE KERAMIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Po prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 jsou přijati:

 • Radka Hoppová
 • Pavel Chromý
 • Martin Kohoutek
 • Michal Kučera
 • Marek Němeček
 • Šárka Šašková
 • Barbora Štrosová
 • Barbora Valentová
 • Monika Valchová
 • Pavlína Zauperová

Kapacita oboru v 1. ročníku pro školní rok  2017/2018 je 12 (maximálně 13) žáků, přihlášky přijímáme do 31. 8. 2017.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM A JEJICH RODIČE PO 1. KOLE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Důležitá informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že se množí a opakují dotazy, jak postupovat, když je uchazeč o studium „pod čarou“, tedy za hranicí počtu žáků, kteří mohou být přijati ke studiu ve školním roce 2017/2018 (jde o obory Grafický design a Multimediální tvorba), považujeme za nutné informace upřesnit.

 • Rozhodnutí o výsledku zkoušek nelze zveřejnit dříve, než 5. 2. 2017 (novela zákona 561/2004 č.178/16), tj. nemůžeme napsat přijat/nepřijat, můžeme pouze zveřejnit, zda uchazeč uspěl, tedy že úspěšně složil talentovou zkoušku (toto bylo provedeno 5. 1. 2017 v 17.15).
 • Pořadí tak, jak je zveřejněno na školních webových stránkách je sice platné, ale faktem je, že se bude určitě měnit, neboť několik uchazečů o studium podalo přihlášku na dva obory naší školy nebo na školu jinou, kterou měli na prvním místě, a lze tedy předpokládat, že se pořadí bude posouvat směrem nahoru.
 • Co dělat dál. Rozhodně je třeba vyčkat do 5. 2. 2017, kdy bude zveřejněna tabulka s rozhodnutím přijat/nepřijat. Již dnes můžeme říci, že budeme vypisovat druhé kolo na obory průmyslový design a keramický design. Pokud i po zveřejnění výsledků 5. 2. 2017 bude uchazeč „pod čarou“, může podat přihlášku do druhého kola na výše uvedené obory. Stačí pouze zaslat novou přihlášku (tam už může být vysvědčení z 8. a 9. ročníku - po 31. 1. 2017). Uchazeč nemusí znovu k lékaři ani k  talentovým zkouškám, neboť je má úspěšně složené v prvním kole. Výsledky z prvního kola tedy budou převedeny do kola druhého a můžeme garantovat, že zájemci budou přijati. Pokud budou volná místa na dalších oborech (průmyslový design, keramiký design) budeme o tom informovat na našich webových stránkách.

Jiří Novotný, ředitel školy

Odkazy:
http://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/vyhlaska-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani
KÚ JČ kraje: informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018:
http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20172018.htm

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR 82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Výsledky 2. kola talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018 ze dne 22. 2. 2017

 

Kód

Body ZŠ

Kresba

Malba

Kompozice

DP

Body celkem

výsledek

1.

80 4,03 12 9 9 2 36,03 přijat

2.

82 0,00 10 8 12 2 32,00 přijat

3.

18 1,41 6 11 7 1 26,41

Z

4.

17 0,00 6 10 8 2 26,00 Z

5.

21 0,00 7 9 8 1 25,00 přijat

Legenda:
DP - domácí práce
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku (nastoupil na jiný obor naší školy nebo na jinou školu)
Barevně jsou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
Aktualizace: 03. 03. 2017 v ve 14.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz.

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR 82-41-M/12 KERAMICKÝ DESIGN

Výsledky 2. kola talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018 ze dne 22. 2. 2017

 

Kód

Body ZŠ

Kresba

Malba

Kompozice

DP

Body celkem

výsledek

1.

83 0,67 8 8 8 1 25,67 přijat

2.

5 0,00 6 8 7 4 25,00 Z

Legenda:
DP - domácí práce
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku (nastoupil na jiný obor naší školy nebo na jinou školu)
Barevně jsou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
Aktualizace: 06. 03. 2017 v v 15.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz.

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR 82-41-M/12 KERAMICKÝ DESIGN

Výsledky 3. kola talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018 ze dne 18. 4. 2017

 

Kód

Body ZŠ

Kresba

Malba

Kompozice

DP

Body celkem

výsledek

1.

84 10.63 13 13 12 3 51.63 přijat

Legenda:
DP - domácí práce
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku (nastoupil na jiný obor naší školy nebo na jinou školu)
Barevně jsou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
Aktualizace: 18. 04. 2017 v v 15.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz.

Výsledky přijímacího řízení na obor 82-41-M/05 Grafický design

Výsledky 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018 ze dne 3. - 4. 1. 2017 
Kapacita oboru je naplněna, do dalších kol přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 přihlášky nepřijímáme.

Pořadí Kód Body ZŠ Kresba Malba Kompozice DP Body celkem Výsledek

1.

4

11.63 13 13 15 4 56.63 přijat

2.

61 14.02 12 12 11 5 54.02 přijat

3.

16 4.46 14 13 15 5 51.46 Z

4.

8 13.74 9 12 10 4 48.74 přijat

5.

44 4.88 14 12 11 5 46.88 přijat

6.

28 7.57 11 12 12 4 46.57 přijat

7.

6 6.35 12 10 12 5 45.35 přijat

8.

53 9.14 11 10 13 2 45.14 přijat

9.

23 11.49 6 11 7 1 36.49

Z

10. 24 8.16 8 10 6 3 35.16

přijat

11.

19 3.53 9 11 8 3 34.53 přijat

12.

52 1.19 9 10 9 5 34.19 přijat

13.

3 6.75 10 7 8 2 33.75 Z

14.

10 3.20 11 7 8 4 33.20 Z

15.

31 2.27 9 11 7 3 32.27 přijat

16.

45 4:85 9 10 6 1 30.85 Z

17.

27 3.68 9 8 8 2 30.68 přijat

18.

57 4.85 5 12 7 1 29.85 Z

19.

35

1.33 9 6 10 3 29.33 přijat

20.

1 0.00 9 9 7 3 28.00 Z

21.

20 0.67 7 9 8 3 27.67 Z

22.

37 0.53 8 9 8 2 27.53 Z

23.

29 1.00 7 12 6 1 27.00 Z

24.

17 0.00 6 10 8 2 26.00 přijat

 25.

54 0.33 6 10 7 2 25.33 Z

26.

5 0.00 6 8 7 4 25.00 přijat

26.

21 0.00 7 9 8 1 25.00 Z

28.

62 2.67 0 0 0 0 2.67 N

29.

15 2.00 0 0 0 0 2.60 N

Legenda:
DP - domácí práce
nepřijat - pro nízkou kapacitu oboru (uchazeč úspěšně složil talentovou zkoušku)
NTZ - nepřijat z důvodu neprospěchu u talentové zkoušky
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku (nastoupil na jiný obor naší školy nebo na jinou školu)
Barevně jsou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
Aktualizace: 03. 03. 2017 v ve 14.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz. 

Výsledky přijímacího řízení na obor 82-41-M/12 Keramický design

Výsledky 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018 ze dne 3. - 4. 1. 2017

 

Kód

Body ZŠ

Kresba

Malba

Kompozice

DP

Body celkem

výsledek

1.

38 2.42 12 13 10 4 41.42 přijat

2.

56 2.31 12 10 12 5 41.31 přijat

3.

58 5.29 67 14 10 4 40.29 přijat

4.

22 9.73 9 8 8 3 37.73 přijat

5.

32 8.76 10 9 7 2 36.76 přijat

6.

42 7.08 5 9 8 3 32.08 přijat

7.

30 0.00 9 10 8 2 29.00 přijat

8.

51 1.00 8 9 7 1 26.00 Z

Legenda:
DP - domácí práce
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku (nastoupil na jiný obor naší školy nebo na jinou školu)
Barevně jsou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
Aktualizace: 03. 03. 2017 ve 14.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz. 

Výsledky přijímacího řízení na obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba

Výsledky 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018 ze dne 3. - 4. 1. 2017 ( po náhradním termínu 18. 1. 2017)
K 7. 3. 2017 je obor naplněn, přihlášky pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 nepřijímáme.

 

Kód

Body ZŠ

Kresba

Malba

Kompozice

DP

Body celkem

výsledek

1.

48 9.36 13 10 15 5 52.36 přijat

2.

16 4.46 14 13 15 5 51.46 Z

3.

60 6.14 13 13 13 3 48.14 přijat

4.

28 7.57 11 12 12 4 46.57 Z

5.

43 1.67 12 13 14 5 45.67 Z

6.

40 4.98 11 11 11 4 41.98 přijat

7.

39 0.67 9 13 13 4 39.67 přijat

8.

34 8.51 7 11 9 1 36.51 přijat

9.

23 11.49 6 11 7 1 36.49 přijat

10.

7 1.00 9 11 12 3 36.00 Z

11.

3 6.75 10 7 8 2 33.75 přijat

12.

36 1.67 8 10 8 5 32.67 přijat

13.

31 2.27 9 11 7 3 32.27 Z

14.

63 4.08 11 8 8 1 32.08 přijat

15.

25 6.45 6 10 7 2 31.45 přijat

16.

45 4.85 9 10 6 1 30.85 přijat

17.

13 3.00 9 10 6 2 30.00 přijat

18.

35 1.33 9 6 10 3 29.33 Z

19.

1 0.00 9 9 7 3 28.00 přijat

20.

20 0.67 7 9 8 3 27.67 přijat

21.

59 1.33 7 10 6 3 27.33 přijat

22.

29 1.00 7 12 6 1 27.00 přijat

23.

18 1.41 6 11 7 1 26.41 přijat

24.

55 1.33 8 8 7 2 26.33 přijat

25.

51 1.00 8 9 7 1 26.00 přijat

25.

2 1.00 8 8 7 2 26.00 Z

25.

17 0.00 6 10 8 2 26.00 Z

28.

14 0.00 7 9 7 2 25.00 přijat

28.

9 0.00 9 7 8 1 25.00 Z

28.

21 0.00 7 9 8 1 25.00 Z

Legenda:
DP - domácí práce
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku (nastoupil na jiný obor naší školy nebo na jinou školu)
Aktualizace: 07. 03. 2017 ve 12.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz. 

Výsledky přijímacího řízení na obor 82-41-M/04 Průmyslový design

Výsledky 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018 ze dne 3. - 4. 1. 2017

 

Kód

Body
prospěch ZŠ

Kresba

Malba

Kompozice

DP

Celkem

výsledek

1.

53 9.14 11 10 13 2 45.14 Z

2.

50 2.04 12 8 15 4 41.04 přijat

3.

41 4.52 11 11 11 3 40.52 přijat

4.

11 4.92 13 12 8 2 39.92 přijat

5.

26 0.67 12 8 10 5 35.67 přijat

6.

57 4.85 5 12 7 1 29.85 přijat

7.

30 0.00 9 10 8 2 29.00 Z

8.

49 0.00 6 12 7 1 26.00 přijat

9.

54 0.33 6 10 7 2 25.33 přijat

10.

9 0.00 9 7 8 1 25.00 přijat

11.

46 8.92 0 0 0 0 8.92 N

12.

62 2.67 0 0 0 0 2.67 N

Legenda:
DP - domácí práce
N - nedostavil se ke zkoušce
Z - přijímací řízení zastaveno, uchazeč stáhl přihlášku
Barevně jsou označeny kódy uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
Aktualizace: 03. 03. 2017 ve 14.00. Dotazy na pořadí uchazečů adresujte, prosím, buď na telefon 723 165 306 nebo na mail reditel@supsbechyne.cz.