SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. 11. 2017 8.00 - 16.30


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


KURZY PRO VEŘEJNOST 2017


ZVEME NA VÝSTAVY

  • Od rozštěpu k úsměvu
    Více ZDE

 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

  • DOPORUČUJEME:
    Aktuální výtvarné a kulturní akce

    Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

ROZVRH HODIN

ROZVRH HODIN

Rozvrh hodin ve školním roce 2016/2017
Zkratky jmen pedagogů
Zkratky vyučovaných předmětů

ROZVRH HODIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

.

Soubory PDF  Rozvrh hodin 2016/2017 (celý týden v PDF)

ZKRATKY JMEN UČITELŮ

Bín - Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)
Boč - Bočanová Drahomíra, Mgr. (dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, kreslení)
Brá - Brázdová Kateřina, Mgr. (český jazyk)
Brk - Brkalová Monika, MgA. (praktická cvičení v multimédiích
Fuc - Fuchs Jiří, akad. soch. - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
Hoš - Hošek Libor (počítačová grafika, praktická cvičení v multimédiích, grafická technologie)

Hrd - Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně) 
Jan - Janoušková Štěpánka, Mgr. (anglický jazyk)
Kis - Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
Kok - Kokeš Jiří, Ing. (počítačová grafika, informační a komunikační technologie)
KoM - Kotková Marta, Mgr. (grafika, navrhování)
Kot - Evžen (tělesná výchova, občanská nauka)
Kre - Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
Krů - Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)
Mál - Mála Jan, Mgr. (grafika, technologie, 3D)
NoO - Novák Otakar, Mgr. - grafický design ( výtvarná příprava, navrhování)
Nov - Novotný Jiří, PaedDr. (dějiny výtvarné kultury)
Nop - Novotná Pavlína, Mgr. (ruský jazyk)
Oli - Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
Pán - Pánková Marcela, Ing. (technologie, laboratorní cvičení)
Pet - Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)

Sta - Stankuš David (točírna, sádrovna)
Sed - Šedina Roman, MgA.
Tur - Turková Květa, Ing. (technologie)
Vag - Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
VaI - Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
VaJ - Vaněk Jiří, Mgr. (matematika, informační a komunikační technologie)
Van - Vančura Jan - keramický design (technické kreslení, modelování, vytváření)
Vol - Volfová Eva, MgA. (grafika, navrhování)

ZKRATKY VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ

ANJ Anglický jazyk      
ANK Anglická konverzace
CJL Český jazyk a literatura
DVK Dějiny výtvarné kultury
EKO Ekonomika
FRJ Francouzský jazyk
FYZ Fyzika
CHE Chemie
IKT Informační a komunikační technologie
MAT Matematika
NAK Návrhové kreslení
NAM Návrhové modelování
NAV Navrhování
NEJ Německý jazyk
NEK Německá konverzace
ODV Odborný výcvik
OBN Občanská nauka
PCD Praktická cvičení v designu
PCG Praktická cvičení v grafice
PRK Přípravné kreslení
PCM Praktická cvičení v malírně
PCS Praktická cvičení v sádrovně
PCV Praktická cvičení ve vytváření
PMM Přípravné modelování
PGR Počítačová grafika
PIS Písmo
PMM Praktická cvičení v multimediální tvorbě
SEI Seminář z IKT
SEO Seminář z občanské nauky
SMU Seminář o moderním umění
SPJ Španělský jazyk
TEC Technologie
TEK Technické kreslení
TEP Technická příprava
TEV Tělesná výchova
VYP Výtvarná příprava
ZAE Základy ekologie